Rapportages in SnelStart 12

Vanaf het pakket inStap kun je verschillende rapportages opvragen. In dit artikel lees je welke rapportages er per SnelStart-pakket beschikbaar zijn.

De rapportages vind je terug onder het tabblad Rapportage. Deze zijn onderverdeeld in
6 categorieën; Financieel, Klanten, Leveranciers, Artikelen, Verkopen en Inkopen.

In dit artikel zie je per SnelStart pakket welke rapportages daarin beschikbaar zijn. Wil je meer weten over de inhoud van die rapportages? Klik dan op de link onderaan de categorie. Je wordt dan doorverwezen naar het kennisplein artikel waarin extra informatie over de rapportages staat.

Heb je het pakket Accountant? Dan heb je alle onderstaande rapportages.

1. Een overzicht van de rapportages

Categorie 1: Financiële rapportages

Ga naar het tabblad Rapportage → Financieel

Beschikbaar vanaf het pakket inStap:

 • Boekingen
 • Kolommenbalans
 • Grootboekmutatiekaarten
 • Grootboekrekeningen - ingevoerde grootboekrekeningen
 • Boekingsverslagen

Extra vanaf het pakket inKaart:

 • Financieel - Marge inkopen
 • Financieel - Marge verkopen

Extra vanaf het pakket inBalans:

 • Financieel - ICP overzicht gedetailleerd
 • Grootboekrekeningen - Grootboekrubrieken

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Kostenplaatsen mutatiekaart
 • Kostenplaatsen mutatiekaart verdicht
 • Kostenplaatsen overzicht
 • Kostenplaatsen saldilijst
 • Boekingsverslagen
 • Periodebalans
 • Periode vergelijking

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Geen

Klik hier om naar het artikel Financiële rapportages te gaan. Daarin lees je meer over de inhoud van deze rapportages. 

Categorie 2: Rapportages klanten

Ga naar het tabblad Rapportage → Relaties → Klanten

Beschikbaar vanaf het pakket inStap:

 • Adressenlijst klanten (op naam)
 • Alle facturen per periode
 • Etiketten klanten
 • Omzetlijst klanten
 • Openstaande verkoopfacturen
 • Openstaande verkoopfacturen per datum
 • Saldilijst klanten
 • Telefoonlijst klanten
 • Verwijderde klanten (non-actief)

Extra vanaf het pakket inKaart:

 • Periodevergelijking klanten
 • Omzetgrafiek klanten

Extra vanaf het pakket inBalans:

 • Factuurhistorie klanten
 • Factuurhistorie per klant
 • Ouderdomsanalyse
 • Ouderdomsanalyse per klant

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Geen

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Geen

Klik hier om naar het artikel rapportages klanten te gaan. Daarin lees je meer over de inhoud van deze rapportages. 

Categorie 3: Rapportages leveranciers

Ga naar het tabblad Rapportage → Relaties → Leveranciers

Beschikbaar vanaf het pakket inStap:

 • Adressenlijst leveranciers (op naam)
 • Etiketten leveranciers
 • Omzetlijst leveranciers
 • Openstaande inkoopfacturen
 • Saldilijst leveranciers
 • Telefoonlijst leveranciers
 • Verwijderde leveranciers (non-actief)

Extra vanaf het pakket inKaart:

 • Omzetgrafiek leveranciers

Extra vanaf het pakket inBalans:

 • Factuurhistorie leveranciers
 • Factuurhistorie per leverancier
 • Ouderdomsanalyse leveranciers
 • Ouderdomsanalyse per leverancier

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Geen

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Geen

Klik hier om naar het artikel rapportages leveranciers te gaan. Daarin lees je meer over de inhoud van deze rapportages. 

Categorie 4: Rapportages artikelen

Ga naar het tabblad Rapportage → Artikelen

Beschikbaar vanaf het pakket inStap:

 • Etiketten artikelen
 • Etiketten met barcode
 • Etiketten met barcode (code128)
 • Etiketten met barcode (code 39)
 • Etiketten met barcode (EAN-128)
 • Etiketten met barcode (EAN-13)
 • Omzetlijst artikelen
 • Prijslijst (op code)
 • Prijslijst (op naam)
 • Prijslijst excl/incl btw op artikelcode/omzetgroep
 • Prijslijst excl/incl btw op artikelnaam/omzetgroep
 • Prijslijst met marge op artikelcode/omzetgroep
 • Prijslijst met marge op artikelnaam/omzetgroep

Extra vanaf het pakket inKaart:

 • Besteladvieslijst
 • Besteladvieslijst inclusief bevestigingen
 • Inkoopwaardelijst
 • Inkoopwaardelijst op datum (act. inkoopprijs)
 • Omzetlijst artikelen met aantal verkocht
 • Voorraadlijst
 • Voorraadlijst met datumselectie
 • Omzetgrafiek artikelen

Extra vanaf het pakket inBalans:

 • Prijsafspraken per artikel
 • Prijsafspraken per klant
 • Prijslijst (op code met staffel)
 • Prijslijst (op code)
 • Prijslijst (op naam)
 • prijslijst totaal

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Actieprijzen
 • Recepten

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Periodevergelijking artikelen
 • Artikelen in bestelling
 • Artikelen in bestelling, per leverancier
 • Besteladvieslijst (SnelStart inkoop)
 • Besteladvieslijst inclusief bevestiging
 • Gereserveerde artikelen
 • Inkoopwaardelijst op datum (gem. inkoopprijs)
 • Voorraadlijst uitgebreid

Rapportages Artikelhistorie

Ga naar het tabblad Rapportage → Artikelen → Artikelhistorie

Deze rapportage is pas beschikbaar vanaf het pakket inBalans:

 • Artikelhistorie (nieuwe scherm)
 • Etiketten voorraadmutaties
 • Omzet per kassier
 • Etiketten factuurregels
 • Etiketten per inkooporderregel
 • Etiketten per verkooporderregel
 • Voorraadmutaties gedetailleerd per artikel
 • Voorraadmutaties gedetailleerd per klant, per artikel

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Artikelhistorie per artikel, per klant
 • Artikelhistorie per klant, per artikel
 • Artikelhistorie per klant, per omzetgroep

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Geen

Klik hier om naar het artikel over rapportages artikel en artikelhistorie te gaan. Daarin lees je meer over de inhoud van deze rapportages. 

Categorie 5: Rapportages verkopen

Ga naar het tabblad Rapportage → Verkopen

Deze rapportage zijn pas beschikbaar vanaf het pakket inBalans

 • Onderhanden werk
 • Onderhanden werk met afdrukhistorie
 • Overzicht openstaande offertes
 • Vanaf dit pakket kun je ook een factuur tussentijds opslaan (dit wordt dan een order zonder afdruk). Dit is geen rapportage. 

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Etiketten facturen (factuuradres)
 • Etiketten facturen (verzendadres)
 • Etiketten orders (verzendadres)
 • Etiketten pakbonnen (verzendadres)
 • Orderregels per artikel, per klant
 • Orderregels per klant, per artikel
 • Overzicht facturen incl. afdrukhistorie per order
 • Overzicht orders inclusief status
 • Overzicht orders inclusief status behalve offertes
 • Overzicht pakbonnen
 • Overzicht werkbonnen
 • Pagina met 3 remboursformulieren
 • Service/garantie orders
 • Werklijst met uitgevoerde geblokkeerde orders

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Backorders met orderregels verkopen

Klik hier om naar het artikel rapportages verkopen te gaan. Daarin lees je meer over de inhoud van deze rapportages. 

Categorie 6: Rapportages inkopen

Ga naar het tabblad Rapportage → Inkopen

Deze rapportages zijn alleen beschikbaar met het pakket inControle:

 • Aangevraagde offertes
 • Backorders met orderregels inkopen
 • Bestellingen per leverancier, per artikel
 • Openstaande bestellingen
 • Openstaande orders met backorders
 • Orderregels per artikel, per leverancier
 • Orderregels per leverancier, per artikel

Klik hier om naar het artikel rapportages inkopen te gaan. Daarin lees je meer over de inhoud van deze rapportages.

 2. Eigen rapportages maken

Vanaf het pakket inBalans kun je standaard rapportages aanpassen naar eigen wens. Je maakt een kopie van de standaard rapportages en deze pas je aan naar behoefte. Zo kun je velden weghalen of juist toevoegen.

Het ontwerpen van eigen rapportages valt buiten de ondersteuning van SnelStart. Hiervoor kun je contact opnemen met één van onze SnelStart Implementatiepartners. Belangrijk om te weten is dat zij hiervoor kosten berekenen.

Ga naar het tabblad Rapportage en klik op Lijst/grafiek ontwerpen. Selecteer het overzicht wat je wilt aanpassen. Deze zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. Klik op de knop kopieer en maak een keuze tussen Naar huidige administratie of Naar andere administratie. Geef de gekopieerde lijst een duidelijke omschrijving voor jezelf en pas de andere instellingen aan.

Met de knop Opmaak kun je de lay-out van het overzicht aanpassen. Via de knop Test kun je het nieuw gemaakte overzicht uitproberen. Wij adviseren om altijd vooraf een back-up van je administratie te maken. Het overzicht dat je zelf hebt aangemaakt wordt getoond in het scherm waarin ook het originele overzicht staat. Je herkent het gemaakte overzicht aan de naam: Eigen Lay-out.