Rapportages Verkopen in SnelStart 12

In dit artikel zie je welke rapportages verkopen er beschikbaar zijn per SnelStart pakket

In Snelstart kun je verschillende verkopenrapportages opvragen. Deze zijn terug te vinden onder het tabblad Rapportage. In dit artikel lees je welke verkopenrapportages er zijn en wat deze inhouden. 

Klik hier om (terug) te gaan naar het overzicht van alle rapportages per SnelStart pakket.

1. Rapportages verkopen

Hieronder zie je eerst een lijst van alle verkopenrapportages per pakket. Deze vind je door te gaan naar het tabblad Rapportage → Verkopen. In dit artikel leggen we verder uit wat deze rapportages inhouden.

Deze rapportage zijn pas beschikbaar vanaf het pakket inBalans:

 • Onderhanden werk
 • Onderhanden werk met afdrukhistorie
 • Overzicht openstaande offertes
 • Vanaf dit pakket kun je ook een factuur tussentijds opslaan (dit wordt dan een order zonder afdruk). Dit is geen rapportage. 

Extra vanaf het pakket inZicht:

 • Etiketten facturen (factuuradres)
 • Etiketten facturen (verzendadres)
 • Etiketten orders (verzendadres)
 • Etiketten pakbonnen (verzendadres)
 • Orderregels per artikel, per klant
 • Orderregels per klant, per artikel
 • Overzicht facturen incl. afdrukhistorie per order
 • Overzicht orders inclusief status
 • Overzicht orders inclusief status behalve offertes
 • Overzicht pakbonnen
 • Overzicht werkbonnen
 • Pagina met 3 remboursformulieren
 • Service/garantie orders
 • Werklijst met uitgevoerde geblokkeerde orders

Extra vanaf het pakket inControle:

 • Backorders met orderregels verkopen

2. Wat houden deze rapportages in?

Backorders met orderregels

Vanaf het pakket inControle kun je een overzicht maken van artikelen in backorder. Een backorder wordt gemaakt als artikelen op de verkooporder nog worden nageleverd. Met deze lijst krijg je eenvoudig inzicht in welke artikelen er per ordernummer nog geleverd moeten worden.

Overzicht openstaande offertes

Vanaf het pakket inBalans kun je een overzicht opvragen van de openstaande offertes. Met dit overzicht krijg je een helder beeld van de offertes die je naar de klant hebt gestuurd of afgedrukt.

Ook in SnelStart Web kun je een overzicht van de offertes opvragen. Dit kan al vanaf het pakket InStap. Hier zijn niet alleen de offertes te zien die in Web gemaakt zijn, maar ook in SnelStart 12 (met het pakket inBalans). Je vind dit overzicht door in het menu links op Offertes te klikken en dan te kiezen voor Offerteoverzicht.

Onderhanden werk

Vanaf het pakket inBalans maak je eenvoudig een overzicht van alle orders waar nog geen factuur van is gemaakt. Bijvoorbeeld voor orders die alleen zijn opgeslagen of orders waarvan alleen een pakbon is gemaakt. Deze orders moeten dan wel de orderstatus In behandeling of Uitgevoerd hebben.

Overzicht pakbonnen

Vanaf het pakket inZicht beschik je over een overzicht van pakbonnen. Alle pakbonnen met de orderstatus In behandeling of Uitgevoerd worden getoond. Je kunt aangeven of je geblokkeerde of niet geblokkeerde orders op dit overzicht wilt zien.

Overzicht werkbonnen

Vanaf het pakket inZicht maak je een overzicht van de werkbonnen. Alle werkbonnen met met de status In behandeling of Uitgevoerd worden getoond. Je kunt aangeven of je geblokkeerde of niet geblokkeerde werkbonnen op dit overzicht wilt zien.

Overzicht met verkooporderregels

Vanaf het pakket inZicht kun je het overzicht verkooporderregels gebruiken. Het overzicht toont alle orderregels die nog niet gefactureerd zijn. Naast de klantgegevens worden het aantal, de prijs en het totaalbedrag van de artikelen weergegeven. Je hebt de keuze tussen twee verschillende lay-outs:

 • Orderregels per Artikel, per Klant (gesorteerd op artikel met daaraan de klanten gekoppeld)
 • Orderregels per Klant, per Artikel (gesorteerd op klanten met daaraan de artikelen gekoppeld


Orders inclusief status

Vanaf het pakket inZicht maak je een overzicht van alle orders, waarvan nog geen factuur is gemaakt, waarbij de orderstatus wordt weergegeven. Je hebt de keuze tussen twee mogelijkheden: Overzicht orders inclusief status en Overzicht orders inclusief status behalve offertes. Bij het maken van een factuur staat de Orderstatus standaard op Uitgevoerd. Vanaf het pakket inZicht kun je ook een andere orderstatus toewijzen.

Verkooporder met status service/garantie

Vanaf het pakket inZicht kun je eenvoudig een overzicht maken van de orders met orderstatus Service/Garantie. Door het toekennen van deze status aan je verkooporders verbeter je het inzicht in hoe lang en bij welke klanten een service- of garantie order uitstaat.

Facturen inclusief afdrukhistorie per order

Vanaf het pakket inZicht beschik je over het overzicht facturen inclusief afdrukhistorie. Op dit overzicht vind je alle orders die gefactureerd zijn. In één oogopslag heb je de gegevens van je factuur- en onderliggende ordernummers, inclusief de bedragen en de afdrukhistorie in beeld.

Werklijst met niet uitgevoerde geblokkeerde orders

Vanaf het pakket inControle kun je eenvoudig een overzicht maken van de geblokkeerde orders met de orderstatus Service/garantie of In Behandeling die nog niet zijn gefactureerd. Als bij de order het ordermemoveld is ingevuld, wordt dit ook op het overzicht getoond.