Rapportages klanten afdrukken of exporteren

In dit artikel leggen we je uit welke rapportages met gegevens van klanten er zijn en welk abonnement je hiervoor nodig hebt.

1. Rapportages met klantgegevens

In SnelStart 12 kun je verschillende overzichten afdrukken met klantgegevens. De klantrapportages vind je allemaal onder het tabblad Rapportage → Relaties → Klanten. De rapportages zijn per pakket verschillend, hoe uitgebreider je pakket, hoe meer inzicht je hebt in je klantgegevens. 

Openstaande verkoopfacturen
Het overzicht openstaande verkoopfacturen geeft je in één oogopslag inzicht in de openstaande posten van je klanten. Het overzicht is aanwezig vanaf inStap.

Een uitgebreid overzicht van de openstaande verkoopfacturen
In SnelStart 12 vind je bij de knop Rapportage en het tabblad Openstaande verkoopfacturen, een uitgebreider overzicht van de openstaande verkoopfacturen. Dit overzicht kun je daarnaast naar eigen wens aanpassen. Meer informatie vind je hier.

Alle facturen per periode
Vanaf inKaart kun je eenvoudig een overzicht maken van de gemaakte verkoopfacturen in een bepaalde periode. In het overzicht vind je de factuurdatums en -nummers, de klantgegevens, het factuurbedrag, het betaalde bedrag, een eventueel openstaand saldo en de vervaldatums van de verkoopfacturen. Het overzicht wordt inclusief btw getoond.

Adressenlijst klanten
Vanaf inStap beschik je over het overzicht Adressenlijst klanten. Het overzicht wordt op alfabetische volgorde weergegeven. Naast de naam-, adres-, telefoon- en e-mailgegevens, zie je ook de klantcode en het aantal ingevulde krediettermijn in dagen.

Omzetlijst klanten
Vanaf inStap maak je eenvoudig een overzicht van de omzet van je klant(en). Het overzicht toont de relatiecode, naam en woonplaats van de klant en het totaalbedrag van de omzet. Je hebt snel meer inzicht in de omzetcijfers per klant. De bedragen op de omzetlijst zijn exclusief btw.

Saldilijst klanten
Vanaf inStap maak je eenvoudig een overzicht van de totale openstaande saldi van je klant(en). Het overzicht toont de relatiecode, naam en woonplaats van je klant en het totale openstaande saldo. De bedragen worden inclusief btw weergegeven.

Verkoopfacturen per periode
Vanaf inKaart maak je eenvoudig een overzicht  van de gemaakte verkoopfacturen in een bepaalde periode. In het overzicht vind je de factuurdatums en- nummers, de klantgegevens, het factuurbedrag, het betaalde bedrag, een eventueel openstaand saldo en de vervaldatums van de verkoopfacturen. Het overzicht wordt inclusief btw getoond

Verwijderde klanten
Vanaf inKaart beschik je over het overzicht Verwijderde klanten. In dit overzicht staan de klanten die bij het menu Relaties → Klanten zijn verwijderd en op non-actief zijn gezet.

Telefoonlijst klanten
Vanaf inKaart beschik je over het overzicht Telefoonlijst klanten. In dit overzicht staan de telefoongegevens van je klanten. Het overzicht toont klantnummer, contactpersoon, telefoonnummer en mobiel telefoonnummer.

Periodevergelijking klanten
Vanaf inKaart maak je eenvoudig een periodevergelijking van je klanten. In dit overzicht tref je de omzet per klant aan, over de verschillende periodes die je met elkaar wilt vergelijken. Je hebt de keuze tussen twee soorten lay-outs. Periode vergelijking (4): Geeft een overzicht van vier periodes. Hier kun je de periodes naar keuze opgeven. Periode vergelijking (12): Hier kun je kiezen voor de soort periode: Vier weken, Maand, Kwartaal of Jaar.

Omzetgrafiek klanten
Vanaf inKaart maak je eenvoudig een grafiek van de omzet van je klant(en). De getoonde grafiek kun je naar eigen wens aanpassen. Zo kun je bijvoorbeeld een keuze maken tussen verschillende soorten grafieken. Ook is het uiterlijk of de weergave die je wilt gebruiken naar eigen smaak aan te passen. De contante verkopen worden niet in de omzetgrafiek getoond en de omzet wordt exclusief btw in de grafiek weergegeven.

Ouderdomsanalyse
Vanaf inBalans maak je eenvoudig een ouderdomsanalyse. In dit overzicht zie je hoe lang de facturen van je klanten openstaan. Je kunt ook kiezen voor het overzicht ouderdomsanalyse/cessielijst per klant. In dit overzicht zie je hoelang de facturen gespecificeerd per klant openstaan.

Factuurhistorie klanten
Vanaf inBalans maak je eenvoudig het overzicht factuurhistorie klanten. Op deze lijst staan alle geboekte verkoopfacturen van je klanten en zie je alle mutaties van de betreffende facturen staan. Alle facturen zijn zichtbaar, zowel de openstaande als de betaalde facturen. Je hebt ook de mogelijkheid om te kiezen voor een overzicht Factuurhistorie per klant.

2. Verkoop rapportages

In SnelStart kun je ook verschillende overzichten met verkoopgegevens printen. De rapportages  vind je allemaal onder het tabblad Rapportage en de knop Verkopen. De rapportages zijn per pakket verschillend, hoe uitgebreider je pakket, hoe meer inzicht je hebt in je verkopen.

Backorders met orderregels
Vanaf inControle kun je een overzicht maken van artikelen in backorder. Een backorder wordt gemaakt als artikelen op de verkooporder nog nageleverd worden. Met deze lijst krijg je eenvoudig inzicht in welke artikelen er per ordernummer nog geleverd moeten worden.

Overzicht openstaande offertes
Vanaf inBalans kun je een overzicht opvragen van de openstaande offertes. Met dit overzicht krijg je een helder beeld van de offertes die je bij je klanten hebt uitgebracht.

Ook in SnelStart Web kun je een overzicht van de offertes opvragen. Dit kan al vanaf het pakket InStap. Hier zijn niet alleen de offertes te zien die in Web gemaakt zijn, maar ook in SnelStart 12 (met inBalans). Je vind dit overzicht door in het menu links op Offertes te klikken en dan te kiezen voor Offerteoverzicht.

Onderhanden werk
Vanaf inBalans maak je eenvoudig een overzicht van alle orders waar nog geen factuur van is gemaakt. Bijvoorbeeld voor orders die alleen zijn opgeslagen of orders waarvan alleen een pakbon is gemaakt. Deze orders moeten dan wel de orderstatus In behandeling of Uitgevoerd hebben.

Overzicht pakbonnen
Vanaf inZicht beschik je over een overzicht van pakbonnen. Alle pakbonnen met de orderstatus In behandeling of Uitgevoerd worden getoond. Je kunt aangeven of je geblokkeerde of niet geblokkeerde orders op dit overzicht wilt zien.

Overzicht werkbonnen
Vanaf inZicht maak je eenvoudig een overzicht van de werkbonnen. Alle werkbonnen met met de status In behandeling of Uitgevoerd worden getoond. Je kunt aangeven of je geblokkeerde of niet geblokkeerde werkbonnen op dit overzicht wilt zien.

Overzicht met verkooporderregels
Vanaf inZicht kun je het overzicht verkooporderregels gebruiken. Het overzicht toont alle orderregels die nog niet gefactureerd zijn. Naast de klantgegevens worden het aantal, de prijs en het totaalbedrag van de artikelen weergegeven. Je hebt de keuze tussen twee verschillende lay-outs:

  • Orderregels per Artikel, per Klant (gesorteerd op artikel met daaraan de klanten gekoppeld)
  • Orderregels per Klant, per Artikel (gesorteerd op klanten met daaraan de artikelen gekoppeld


Orders inclusief status
Vanaf inZicht maak je een overzicht van alle orders, waarvan nog geen factuur is gemaakt, waarbij de orderstatus weergegeven wordt. Je hebt de keuze tussen twee mogelijkheden: Overzicht orders inclusief status en Overzicht orders inclusief status behalve offertes. Bij het maken van een factuur staat de Orderstatus standaard op Uitgevoerd. Vanaf het pakket inZicht kun je ook een andere orderstatus toewijzen.

Verkooporder met status service/garantie
Vanaf inZicht kun je eenvoudig een overzicht maken van de orders met orderstatus Service/Garantie. Door het toekennen van deze status aan je verkooporders verbeter je het inzicht in hoe lang en bij welke klanten een service- of garantie order uitstaat.

Facturen inclusief afdrukhistorie per order
Vanaf inZicht beschik je over het overzicht facturen inclusief afdrukhistorie. Op dit overzicht vind je alle orders die gefactureerd zijn. In één oogopslag heb je de gegevens van je factuur- en onderliggende ordernummers, inclusief de bedragen en de afdrukhistorie in beeld.

Werklijst met niet uitgevoerde geblokkeerde orders
Vanaf inControle kun je eenvoudig een overzicht maken van de geblokkeerde orders met de orderstatus Service/garantie of In Behandeling die nog niet zijn gefactureerd. Als bij de order het ordermemoveld is ingevuld, wordt dit ook op het overzicht getoond.

3. Klantgegevens exporteren

Vanaf inKaart kun je de overzichten niet alleen afdrukken, maar ook exporteren naar een CSV- of Excelbestand. De knop Exporteren vind je naast de knop Afdrukken als je een overzicht hebt geopend.

4. Eigen klantrapportages maken

Vanaf inBalans kun je een overzicht kopiëren en naar eigen wens aanpassen. Dit is mogelijk in het tabblad Rapportage, daar kies je voor Lijst/grafiek ontwerpen. Klik daar op het gewenste mapje en selecteer het juiste overzicht. Vervolgens kies je voor de knop Kopieer en heb je de keuze tussen Naar huidige administratie of Naar andere administratie. Geef de gekopieerde lijst een duidelijke omschrijving en pas andere instellingen aan.

Met de knop Opmaak kun je de lay-out van het overzicht aanpassen. Via de knop Test kun je het nieuw gemaakte overzicht uitproberen. We adviseren je om altijd vooraf een back-up van je administratie te maken Het overzicht dat je zelf hebt aangemaakt wordt getoond in het scherm waar ook het originele overzicht staat. Je herkent het gemaakte overzicht aan de naam: Eigen Lay-out. 


Het aanpassen en ontwerpen van rapportages ligt buiten de ondersteuning van onze klantenservice. Wil je extra hulp bij het ontwerpen en opmaken van je overzichten en andere verkoopdocumenten, dan kunnen wij je hulp van een SnelStart ImplementatiePartner aanbevelen. Deze kan je ondersteunen in het maken en ontwerpen van je overzichten.Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier om terug te gaan naar alles over verkopen, of lees hier de veelgestelde vragen.