Artikelomzetgroep maken of wijzigen in SnelStart 12

Vanaf inStap kun je in SnelStart 12 artikelomzetgroepen aanmaken of wijzigen. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.

1. Algemene informatie

Een artikel wordt gekoppeld aan een artikelomzetgroep. Aan een artikelomzetgroep is een grootboekrekening (omzet of kostenrekening) gekoppeld. Die grootboekrekening heeft een functie en de functie bepaalt wat er met de btw gebeurt en of welk btw percentage van toepassing is bij het factureren van het betreffende artikel. De functie geeft ook aan of het om een omzet of kostenrekening gaat. In je administratie is het mogelijk om zelf meer artikelomzetgroepen aan te maken. Hierdoor kan je een uitgebreid overzicht krijgen van hoeveel omzet of kosten er per dienst of product zijn gemaakt.

2. Een artikelomzetgroep maken

Ga naar het tabblad Artikelen → Omzetgroepen. Klik op Nieuw om een nieuwe omzetgroep aan te maken. Vul de gegevens in. Voeg bij Omzet Nederland de grootboekrekening voor omzet in Nederland in en vul in het veld Omzet/inkoop buitenland voor Landen binnen EU en landen buiten EU de grootboekrekening in.

artikelomzetgroepmaken_bDe standaard omzetgroepen in SnelStart

 • Hoog btw (goederen): grootboekrekening met hoog btw (functie 12)
 • Laag btw (goederen): grootboekrekening met laag btw (functie 11)
 • Geen btw (goederen): grootboekrekening zonder btw (functie 10 of functie 0)
 • Vrijgesteld btw (goederen): grootboekrekening zonder btw (functie 0)
 • Hoog btw (diensten): grootboekrekening met hoog btw (functie 12)
 • Laag btw (diensten): grootboekrekening met laag btw (functie 11)
 • Geen btw (diensten): grootboekrekening zonder btw (functie 10 of functie 0)
 • Vrijgesteld btw (diensten): grootboekrekening zonder btw (functie 0)

Omzet Nederland
Bij het aanmaken van een nieuw artikel koppel je het artikel aan één van de acht artikelomzetgroepen. De omzet wordt op de gekoppelde grootboekrekening geboekt. Het is ook mogelijk om nieuwe artikelomzetgroepen aan te maken.

Omzet buitenland
Verkoop je ook aan zakelijke klanten in het buitenland dan dient er geen btw te worden berekend. Je vult dan ook de grootboekrekeningen in voor Omzet Buitenland:

 • Grootboekrekening 8170: Omzet goederen binnen EU - Functie 80 (rubriek 3b)
 • Grootboekrekening 8270: Omzet diensten binnen EU - Functie 88 (rubriek 3b)
 • Grootboekrekening 8160: Omzet landen buiten EU - Functie 81 (rubriek 3a)

3. Een artikelomzetgroep wijzigen

Ga naar Artikelen → Artikelomzetgroepen. Klik links in het scherm op de artikelomzetgroep die je wilt wijzigen. Pas vervolgens de gegevens aan en klik op Opslaan. Wil je het nummer van de artikelomzetgroep wijzigen? Klik dan linksboven in het scherm op het pijltje naast Nummer en kies voor Wijzig nummer.