Marge en globalisatie in SnelStart 12

Vanaf het pakket inBalans kun je in SnelStart 12 een factuur maken met marge en globalisatie. Vanaf het pakket inKaart kun je een handmatig margeboekingen maken in het dagboek inkoop en verkoop. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

Als je handelt in margegoederen (gebruikte goederen die zijn ingekocht zonder btw) dan mag je de margeregeling toepassen. De btw wordt dan niet berekend over de omzet, maar over het verschil tussen de verkoopprijs en inkoopprijs (de winstmarge).

Verkoop je met winst dan is de winstmarge positief en moet hierover btw worden betaald. Verkoop je met verlies dan is de winstmarge negatief en hoeft er geen btw te worden betaald en krijg je ook niks terug. Lees hier meer over de margeregeling op de site van de belastingdienst. 

SnelStart werkt volgens de globalisatiemethode. Dat houdt in dat de btw wordt berekend over de totale winstmarge in een aangiftetijdvak. Er wordt over een aangifte periode dus gekeken hoeveel er totaal geboekt is op de inkooprekening marge en op de verkooprekening marge en op basis daarvan wordt er berekend of er winst of verlies is. 

SnelStart werkt niet via de individuele methode, wat inhoudt dat de btw wordt berekend per individuele inkoop en verkoop. Om te werken met de margeregeling moet je margegoederen eerst inkopen en kun je ze daarna verkopen. 

In SnelStart Web kun je niet werken met marge en globalisatie. 

 

1. De administratie inrichten om te werken met marge en globalisatie

Om te kunnen werken met Marge en globalisatie moet de administratie hiervoor worden ingericht. Er zijn 3 belangrijke dingen die je moet doen:

 1. Grootboekrekeningen moeten in de administratie worden gezet.
 2. De artikelomzetgroep moet worden ingesteld. (Dit is alleen van toepassing als je inkoopt en/of verkoopt vanuit het onderdeel Verkopen, dat is mogelijk vanaf het pakket inBalans. Als je de inkoop en verkoop handmatig boekt in de dagboeken dan is dit niet nodig).
 3. Een verkoopsjabloon voor Marge moet worden ingericht. (Dit is alleen van toepassing als je inkoopt en/of verkoopt vanuit het onderdeel Verkopen, dat is mogelijk vanaf het pakket inBalans. Als je de inkoop en verkoop handmatig boekt in de dagboeken dan is dit niet nodig).

1. De grootboekrekeningen in de administratie zetten
Om een margeboeking goed weg te kunnen boeken moeten een aantal grootboekrekeningen in de administratie staan. Het nummer van de grootboekrekening mag afwijken van het voorbeeld wat wij tonen, maar de functies moeten in de administratie staan. Hieronder geven wij 3 overzichten van grootboekrekeningen die in de administratie moeten staan. Werk je alleen met artikelen met het hoge btw tarief, dan hoeven alleen die grootboekrekeningen in de administratie worden gezet. Dat geldt ook voor het lage en overige btw tarief. 

Grootboekrekening voor artikelen met het hoge btw tarief

hoog globalisatie

1606 - Btw te betalen globalisatie: De effectieve btw-rekening. Hierop staat het btw-bedrag dat je over je winstmarge moet betalen.

7103 - Inkooprekening voor margegoederen (globalisatie): De inkooprekening voor margegoederen. Hierop worden de inkoopkosten geboekt bij het inkopen van een margeartikel.

7104 - inkooprekening voor niet margegoederen: De inkooprekening voor niet-margegoederen. Hierop worden de inkoopkosten geboekt van tweedehands goederen die niet als margeartikel wordt verkocht. Als een artikel als marge is ingekocht, maar als niet margeartikel wordt verkocht, wordt de inkoop op deze rekening geboekt.

7106 - BTW globalisatie: Deze rekening wordt gebruikt als correctierekening zodat de btw juist op de verlies & winst rekening geboekt wordt. Bij de btw-aangifte wordt een memoriaalboeking gemaakt waarbij het te betalen bedrag wordt overgeboekt naar de rekening 1606.

8473 - Omzetrekening margegoederen (globalisatie): De omzetrekening voor margegoederen. Hierop wordt de omzet geboekt bij de verkoop van een margeartikel.

8474 - Omzetrekening voor niet marge goederen: De omzetrekening voor niet-margegoederen. Hierop wordt de omzet geboekt van margeartikelen die niet als margeartikel verkocht worden.

Grootboekrekening voor artikelen met het lage btw tarief

laag globalisatie

 Grootboekrekeningen voor artikelen met het overige btw tarief

btw overig global

De grootboeknummers in de bovenstaande tabellen zijn voorbeelden, je kunt natuurlijk ook de grootboeknummers gebruiken van je boekhouder of accountant. De functies van de grootboekrekeningen zijn wel belangrijk i.v.m. de berekening van de btw.


2: De artikelomzetgroep instellen
Nadat de grootboekrekeningen in de administratie staan moet de artikelomzetgroep worden aangemaakt. Hierin staat ingesteld op welke grootboekrekeningen (de omzet, kosten en btw) moet worden geboekt. Als dit goed staat ingesteld dan gebeurt dit automatisch op het moment dat je een margegoed inkoopt of verkoopt vanuit het onderdeel Verkopen. In dit voorbeeld laten we zien hoe een artikelomzetgroep moet worden ingesteld m.b.t. het hoge btw tarief.

 1. Ga naar het tabblad  Artikelen → Artikelomzetgroepen en klik op Nieuw.
 2. Vul bij omschrijving bijvoorbeeld 2e hands artikelen in en zet een vinkje bij Globalisatie.
  Marge1_b 
 3. Vul bij omzet Nederland de grootboekrekening 8474 (uit het voorbeeld) in. Dit is een omzetrekening met functie 12 (verkopen hoog). Dit mag ook een andere omzetrekening zijn welke jij gebruikt voor je verkopen hoog. 
 4. Vul bij inkoop Nederland de grootboekrekening 7104 (uit het voorbeeld) in. Dit is een inkooprekening met functie 32 (inkopen hoog).
 5. Doordat je een vinkje hebt gezet bij Globalisatie zie je naast het tabblad Algemeen nu ook het tabblad Globalisatie. Klik op dat tabblad om de globalisatierekeningen toe te voegen. Vul bij Omzet globalisatie de grootboekrekening 8473 (uit het voorbeeld) in. Dit is een margerekening met de functie 92.

  Marge2_b
 6. Vul bij inkoop Globalisatie de grootboekrekening 7103 (uit het voorbeeld) in. Dit is een margerekening met de functie 95. Zie hieronder een voorbeeld van hoe de artikelomzetgroep er dan uit zou moeten zien.

3. Een verkoopsjabloon mbt marge maken
Als je een verkoopfactuur mbt marge wilt maken dan moet hiervoor een apart verkoopsjabloon worden opgemaakt. 

 1. Ga naar het tabblad Facturen → Verkoopsjablonen en klik op Nieuw.
 2. Zet in de omschrijving bijvoorbeeld Marge inkoop en verkoop.
 3. Kies in de tabel Algemeen bij Prijsingave in het ordervenster voor de optie Prijsingave in het ordervenster inclusief btw (zie afbeelding hieronder).
  SF000001099_afbeelding_001
 4. Nu moet de opmaak nog worden toegevoegd. Ga bij de tabel Opmaak op de regel Verkoopfactuur staan en klik op Opmaak kopiëren (zie afbeelding hieronder). 
  SF000001099_afbeelding_002
 5. Kies voor de optie Basis-/voorbeeld en klik op Basis factuur (marge in- en verkopen). Klik op Kopieer opmaak en kies daarna voor Opslaan.
 6. De opmaak voor het maken van een factuur is nu toegevoegd. Je kunt nu bij het onderdeel Verkopen een factuur maken en daarbij kiezen voor dit sjabloon.

2. Een margegoed inkopen

Als alles goed staat ingesteld kun je margegoederen inkopen. Je kunt een margegoed op twee verschillende manieren inkopen. Vanaf het pakket inBalans kun je dit doen via het tabblad Verkopen, en vanaf het pakket inKaart kan dit door een handmatige boeking in het Dagboek inkoop. 

Een margegoed inkopen via Verkopen (Vanaf inBalans)

 1. Ga naar het tabblad Facturen → Verkopen.
 2. Vul het klantnummer in en dubbelklik op je sjabloon voor de marge en globalisatie.
 3. Vul in de tabel Algemeen de algemene gegevens in en dubbelklik in de orderregels om het artikel in te kopen.
 4. Kies bij soort voor Inkoop gebruikt. Het vinkje bij Marge inkoop betekent dat het een margeartikel betreft.
 5. Vul een omschrijving in, dit is de omschrijving van het product wat je inkoopt. Je kunt hier namelijk niet daadwerkelijk een artikel kiezen wat in je artikellijst staat, of daarin komt te staan. Selecteer bij Omzetgroep de omzetgroep die je hebt aangemaakt voor Marge.
 6. Vul bij inkoopprijs de prijs in en klik bovenin op de Knop Factuur om de factuur definitief te maken. 
 7. Er is nu een factuur gemaakt met een - bedrag, omdat dit om een inkoop gaat. Je ziet deze boeking ook terug in je dagboek verkoop. De betaling kun je dan aan de factuur koppelen. 
 8. De inkoop is nu geboekt en deze inkoop kun je vervolgens weer verkopen als verkoop gebruikt. Lees daarvoor hoofdstuk 3. 

Een margegoed inkopen via het dagboek inkoop (Vanaf inKaart)
Vanaf het pakket inKaart kan een margegoed alleen worden ingekocht door een handmatige boeking in het dagboek inkoop.

 1. Ga naar het tabblad Boekhouden → Boekhouden en open je Dagboek inkoop. 
 2. Klik op Nieuw om een nieuwe boeking te maken. Vul de volgende velden in: 
  boekingsdatum, Leverancier, factuurnummer, omschrijving en bedrag. Vul bij bedrag het totaal betaalde bedrag in. Zie afbeelding hieronder. 
 3. Dubbelklik in het orderveld om een boekingsregel aan te maken en boek het volledige bedrag op de grootboekrekening 7103 (uit het voorbeeld, inkoop marge met functie 95) en klik op Opslaan.
 4. Het margegoed is nu ingekocht en kan later via een verkoopboeking worden verkocht. 

3. Een margegoed verkopen

Een margegoed verkopen kan vanaf het pakket inBalans middels het maken van een verkoopfactuur., en vanaf het pakket inKaart door een handmatige boeking in het dagboek Verkoop. 

Een margegoed verkopen via een verkoopfactuur (vanaf inBalans)

 1. Ga naar het tabblad Facturen → Verkopen. Vul het klantnummer in en dubbelklik op je sjabloon voor de Marge en globalisatie.
 2. Vul in het tabel Algemeen de algemene gegevens in en dubbelklik in het orderveld om een regel toe te voegen.
 3. Kies in het veld Soort voor Verkoop gebruikt. Het vinkje bij Marge inkoop en verkoop betekent dat het een margeartikel is. Zoek het gebruikte ingekochte artikel wat je wilt verkopen en vul de verkoopprijs in.
 4. Nadat alle boekingsregels zijn ingevoerd kun je bovenin klikken op Factuur om de factuur definitief te maken. 

Een margegoed verkopen via een handmatige boeking in het dagboek verkoop (vanaf inKaart) 
Vanaf inKaart kan een margegoed alleen worden verkocht door een handmatige boeking in het Dagboek verkoop.

 1. Ga naar het tabblad Boekhouden → Boekhouden en open je Dagboek Verkoop.
 2. Klik om Nieuwe om een nieuwe boeking te maken. Vul de velden boekingsdatum, klant, factuurnummer, omschrijving en bedrag in. Vul bij bedrag het totale bedrag in.
 3. Dubbelklik in het orderveld om een boekingsregel aan te maken en boek het volledige bedrag op de grootboekrekening 8473 (uit het voorbeeld, verkoop marge met functie 92) en klik op Opslaan. 

Een partij margegoederen verkopen
Stel je hebt een partij goederen in één keer ingekocht, maar je wilt deze in meerdere delen verkopen dan kan dit via een workaround. 

De eerste keer dat je het ingekochte margegoed wilt verkopen doe je dit zoals je normaal ook een margegoed verkoopt (zie stappenplannen hierboven). Vervolgens is het niet meer mogelijk om de volgende keer het margegoed op dezelfde manier te verkopen, omdat het margegoed dan niet meer in je administratie staat. Het verkopen van deze goederen doe je dan als volgt:

 1. Ga naar het tabblad Facturen → Verkopen. Vul het klantnummer in en selecteer je marge sjabloon. Vul de velden in de tabel algemeen in en dubbelklik om een orderregel toe te voegen.
 2. Kies in de kolom soort voor Verkoop gebruikt. Laat het veld gebruikt artikel leeg en zet een vinkje bij Marge inkoop en verkoop.
 3. Vul de omschrijving en de verkoopprijs is en klik op de knop Factuur om de factuur definitief te maken.

Doordat de margegoederen als 1 boeking zijn ingekocht, is de inkoopboeking al gemaakt. Daarna verkoop je de goederen als losse verkopen, waardoor dit steeds wordt geboekt op de omzet marge rekening. 

Marge en globalisatie_b

4. De rapportage mogelijkheden

Je kunt een rapportage opvragen van de verkopen inkopen. 

Verkopen: Ga naar het tabblad Rapportage → Financieel en kies in de lijst ook voor Financieel. Selecteer daarna Marge-verkopen en geef in het venster een periode in.

Inkopen: Ga naar het tabblad Rapportage → Financieel en kies in de lijst ook voor Financieel. Selecteer daarna Marge-inkopen en geef in het venster een periode in.

5. Margegoederen verkopen naar het buitenland

Als je margegoederen verkoopt aan klanten binnen de EU (met of zonder btw nummer), dan wordt de margeregeling op dezelfde manier toegepast als voor Nederlands klanten.
Voor verkopen aan klanten buiten de EU is er gewoon sprake van levering aan het buitenland. Er gebeurt dan hetzelfde als wanneer je een margegoed met btw verkoopt aan een Nederlandse klant.

Voor verkopen binnen of buiten de EU moeten een aantal aanpassingen worden gedaan. 

De artikelomzetgroep instellen voor verkopen naar het buitenland
De artikelomzetgroep die eerder is aangemaakt (zie hoofdstuk 1) moet worden uitgebreid met omzetrekeningen voor verkopen naar het buitenland. Dit ziet er dan zo uit:
SF000002125_afbeelding_001Verkopen van het margegoed aan een klant buiten de EU
Op het moment dat je factuur gaat maken voor een klant buiten de EU met een margegoed dan moet je bij Verkopen het vinkje Marge verkoop uitzetten. Op deze manier wordt de btw (ICP) op de juiste manier geregeld.

6. De btw-aangifte

SnelStart werkt volgens de globalisatiemethode, wat inhoudt dat de winstmarge per aangifte periode wordt vastgesteld en dat je daarover btw afdraagt. De winstmarge is het verschil tussen het totaal van alle marge inkopen en de marge verkopen.

Een voorbeeld: Stel je hebt in het 1e kwartaal voor €100 ingekocht en voor €200 verkocht, dan wordt de btw voor dat kwartaal als volgt berekend: € 200,00 - € 100,00 x 21/121 = € 17,36 (het btw bedrag).Dit btw bedrag wordt automatisch geboekt op de rekening Btw te betalen globalisatie (standaard is dit nummer 1606).

Je hoeft alleen btw af te dragen als dit bedrag positief is. Bij een negatief bedrag wordt de afdracht automatisch doorgeschoven naar de volgende aangifte periode (bijvoorbeeld het tweede kwartaal). Bij een positief bedrag wordt de btw wel afgedragen in die aangifte periode. Dit ziet er dan zo uit:

Stel de inkoopwaarde is €675 en de verkoopwaarde is €1000, er is dan een winstmarge van €325. Over deze €325 moet btw worden afgedragen. Dit is 325x21/121=€56,40 aan btw en €268 aan omzet. Dit ziet er op de aangifte dan zo uit:

SF000001196_afbeelding_003

Na het berekenen van de aangifte maakt SnelStart automatisch een boeking in het dagboek memoriaal. Deze boeking wordt gemaakt op de laatste dag van dat kwartaal (van kwartaal 2 is dat bijvoorbeeld 30 juni). Hierbij wordt het Btw-bedrag credit geboekt op de rekening 1606 en debet op de rekening 7106. Met deze boeking wordt de omzet gecorrigeerd en wordt de afgedragen btw juist op de verlies & winstrekening vermeld. Deze boeking ziet er dan zo uit:

SF000001196_afbeelding_004

Een negatief saldo op 31-12
Stel dat je op 31 december een negatief saldo op je btw globalisatie rekening hebt, dan kun je dit resultaat meenemen naar het volgende boekjaar i.v.m. de btw aangifte. Je hebt dan meer ingekocht dan verkocht qua globalisatie. Overleg wel eerst met de belastingdienst of je dit mag meenemen naar het volgende boekjaar. Maak de volgende boeking op 01-01 van het volgende boekjaar. Om de boeking te kunnen maken heb je 2 rekeningen nodig:

 1. Margeresultaat boekjaar, functie 95, balansrekening
 2. Tegenrekening margeresultaat, functie 0, balansrekening (dit is geen resultaatrekening)

Maak vervolgens een boeking in het dagboek memoriaal, bestaande uit 2 boekingsregels. 

 1. In regel 1 boek je het resultaat debet op de rekening margeresultaat boekjaar (met functie 95).
 2. In regel 2 boek je het resultaat credit op de tegenrekening margeresultaat (met functie 0). 

Door deze boeking wordt bij de nieuwe btw aangifte dit saldo meegerekend, en zodra het margeresultaat van het huidige boekjaar + vorige boekjaar weer positief is, wordt er btw over afgedragen.

Doordat beiden balansrekeningen zijn verandert je resultaat niet. 

Het is niet echt een vordering die je hebt aan het eind van het jaar, dus opnemen op de balans is optioneel (kun je overleggen met de boekhouder). Staat het op de eindbalans, dan wordt het saldi van die twee rekeningen automatisch meegenomen naar de nieuwe beginbalans. Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee