Opmaak voor periodiek factureren (abonnementen) in SnelStart 12

Vanaf inBalans kun je periodiek factureren (abonnementen) en een opmaak hiervoor instellen. Meer informatie over deze opmaak vind je in dit artikel.

In de basis opmaak factuur staat standaard de formule voor het tonen van de periode van het abonnement. In dit stappenplan leggen we uit hoe je de basis factuur kunt toevoegen en wat de formule is om te laten zien over welke periode de factuur is.
Hierdoor is het ook mogelijk om de formule zelf toe te voegen in een al bestaande opmaak. 
Klik hier om te gaan naar het stappenplan over periodiek factureren.

1. Nieuw verkoopsjabloon maken en opmaak toevoegen

Stap 1: Nieuw sjabloon maken

Ga naar Facturen → Verkoopsjablonen → Nieuw. Vul een duidelijke Omschrijving in, bijvoorbeeld Abonnementsfactuur en pas eventueel nog andere velden aan bij Algemeen (alleen indien nodig). Klik daarna op Opslaan. 

SF000002076_afbeelding_001


Een nieuw aangemaakt sjabloon bevat nog geen opmaak. De opmaakt moet eerst worden toegevoegd. In het onderstaande voorbeeld voegen we een opmaak toe voor de factuur.

Stap 2: De opmaak toevoegen aan het sjabloon
Klik bij Opmaak op de regel van de Verkoopfactuur en kies voor Opmaak kopiëren. Selecteer in het pop-up venster de optie Basis-/voorbeeld. Kies de gewenste opmaak (bijvoorbeeld Basis factuur) en klik op Kopieer opmaak. Klik daarna op Opslaan. Door te klikken op Opmaak wijzigen kom je in de opmaak. In de nieuw aangemaakte basis opmaak zie je rechtsboven het veld voor het weergeven van de abonnementsperiode staan (zie hieronder het veld met de rode omlijning).

SF000002076_afbeelding_005

2. De formule

Wanneer je al een bestaande opmaak hebt is het ook mogelijk om het veld middels een formule in je opmaak te zetten. 

Ga naar je opmaak door te klikken op opmaak wijzigen. Het gereedschapsveld wordt automatisch geopend. Sleep een formule veld naar je sjabloon en zet in het eerste veld (zoals in de afbeelding hierboven) de volgende formule:

IIf( [Hoofd].[fldAbonnementIntervalSoort] > 0, "Periode", "Leverdatum" )

Sleep vervolgens nog een formule veld op je sjabloon en zet dit veld naast het veld van hierboven. Plaats in dit veld de volgende formule:

IIf( [Hoofd].[fldAbonnementIntervalSoort] > 0, Format([Hoofd].[fldAbonnementsPeriodeBegindatum], "dd-MM") & " t/m " & Format([Hoofd].[fldAbonnementsPeriodeEinddatum], "dd-MM"), Format([Hoofd].[fldLeverdatum], "dd-MM-yyyy") )

Wil je op de factuur ook weergeven hoe vaak het betreffende abonnement al is gefactureerd gebruik dan de onderstaande formule in een formule veld.

"Abonnementsafrekeningnummer"&[Hoofd].[fldAbonnementGefactureerdAantal]&"."

3. Jaartal vermelden bij de periodevermelding op de factuur

In de standaard periodevermelding die op de factuur wordt gezet staat het jaartal niet. Het is wel mogelijk om het jaartal toe te voegen. Dit doe je door de formule van het periodeveld aan te passen. Ga hiervoor naar je abonnement sjabloon en kiest in de tabel opmaak voor opmaak wijzigen. Dubbelklik op het veld waarin de periode wordt genoemd. Dit is in de basisfactuur het veld wat in de afbeelding hieronder rood omrand is. 

SF000002471_afbeelding_003

Het formule eigenschap veld is nu geopend. Dit ziet er als volgt uit:

SF000002471_afbeelding_004

Wijzig in de formule dd-MM naar dd-MM-yy. De formule komt er dan zo uit te zien:

SF000002471_afbeelding_005

Wanneer je het jaartal in 4 cijfers wilt wijzig de formule dan naar dd-MM-yyyy.

De uitgeschreven formule vind je hier:

IIf( [Hoofd].[fldAbonnementIntervalSoort] > 0, Format([Hoofd].[fldAbonnementsPeriodeBegindatum], "dd-MM-yy") & " t/m " & Format([Hoofd].[fldAbonnementsPeriodeEinddatum], "dd-MM-yy"), Format([Hoofd].[fldLeverdatum], "dd-MM-yyyy") )