De btw & ICP bepaling bij een afwijkend afleveradres in SnelStart 12

In dit artikel vind je meer informatie over de BTW & ICP bepaling bij een afwijkend afleveradres in SnelStart 12.

Grensoverschrijdende leveringen in SnelStart

Wie er btw moet inhouden en afdragen is afhankelijk van de plaats van levering. De hoofdregel hiervoor is dat dit de plaats is waar de verzending of levering door je onderneming plaatsvindt. Is er geen verzending of vervoer dan kijk je waar het goed zich bevindt op het moment van levering.  

Intracommunautaire levering
Een belangrijke uitzondering op deze hoofdregel geldt voor een intracommunautaire levering. Bij een intracommunautaire levering gaat het om een levering van goederen aan een ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU). In een ICP-aangifte vul je alle intracommunautaire leveringen en diensten in die geleverd zijn aan klanten die in andere EU landen btw-aangifte moeten doen. Je geeft de leveringen aan in het tijdvak van de factuurdatum en de diensten in het tijdvak dat de dienst geleverd is. Heb je niks geleverd, dan hoef je geen aangifte te doen.

ABC-transacties
Een andere uitzondering kunnen ABC-transacties zijn. ABC-transacties houden verband met goederen die van het ene naar het andere land gaan, waarbij minimaal drie ondernemers zijn betrokken. Van een ABC-levering is bijvoorbeeld sprake van wanneer A goederen verkoopt aan B en B de goederen vervolgens doorverkoopt aan C. A levert echter de goederen direct aan C.
Hoe je deze BTW dient te berekenen kun je terugvinden op de site van de belastingdienst.
 

Een ICP-aangifte met ABC-transacties kun je niet aangeven via SnelStart, deze dien je rechtstreeks aan te geven op de site van de Belastingdienst.


In SnelStart kunnen de verschillende leveringen op de volgende manier gefactureerd worden
1. Levering en Factuur op basis van factuuradres
2. Levering en Factuur op basis van afleveradres
3. Levering op basis van afleveradres en Factuur op basis van factuuradres.

Voorbeeld 1 – In dit geval maak je een standaard factuur op in SnelStart. Lees hier meer informatie over het maken van een factuur. 

Voorbeeld 2 – In dit geval heb je op de klantkaart aangegeven dat het factuuradres een andere klant is. Het adres van de andere klant wordt dan op de factuur vermeld, maar de btw wordt berekend op basis van het afleveradres. Het afleveradres is het adres wat op de klantkaart staat ingesteld voor wie de factuur is, dus niet de klant naar wie de factuur gaat. Lees hier meer over het instellen van verschillende adressen op de klantkaart. 

Voorbeeld 3 – Maak een factuur zoals beschreven in voorbeeld 1. Overschrijf nu het afleveradres op de adressen-tab. De btw bepaling zal hierdoor niet veranderen en op basis van factuuradres zijn.

Voor de B2B-API geldt hetzelfde, bij overschrijving van het afleveradres zal de btw bepaling op factuur adres zijn.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee