1. Overig
  2. Algemene informatie

Traagheid in SnelStart 12

In dit artikel vind je meer informatie over eventuele oorzaken van een trage werking van SnelStart.

1. Oorzaken van traagheid

Het antivirusprogramma
Het kan voorkomen dat het programma van SnelStart traag werkt. Een oorzaak van dit probleem kan zijn dat je antivirusprogramma een update heeft gehad. Hierdoor kunnen programma's trager werken, of krijgen ze geen toegang tot het internet. Je kunt controleren of dit de oorzaak is door je antivirusprogramma even helemaal uit te zetten.
Let op: doe dit altijd in overleg met iemand die hier verstand van heeft, bijvoorbeeld een systeembeheerder). Onze klantenservice biedt hierbij geen ondersteuning.

De versie van SnelStart
Zorg ervoor dat je altijd werkt in de meest recente versie van ons programma. Deze kun je altijd  downloaden vanaf onze website. 

De systeemeisen
Voor het gebruik van SnelStart zijn systeemeisen opgesteld waaraan je computer moet voldoen. Zijn de specificaties van je computer van mindere kwaliteit dan in de systeemeisen is vermeld, dan heeft dat een negatieve invloed op de snelheid van het programma.

Online administratie
Wanneer je met een online administratie werkt en deze werkt voor je gevoel traag, kopieer dan de online administratie naar lokaal om te testen of het dan ook nog traag werkt.
Gaat het werken in de lokale administratie sneller? Dan lijkt het probleem door de huidige internet verbinding veroorzaakt te worden. Wanneer hij lokaal ook traag is kun je de onderstaande stappen na lopen. Klik hier voor meer informatie over de snelheid/traagheid van de online administratie.

2.Tips om de snelheid te verbeteren

Naast het zorgen voor een systeem met de juiste specificaties en het up to date blijven met de meest recente versies zijn er een aantal handige tips waarmee je zelf direct invloed kunt uitoefenen.

Lange overzichtslijst in onderhoudsvensters
In de schermen voor het beheer van klanten, leveranciers en artikelen wordt een overzichtslijst weergegeven aan de linkerkant. Als deze lijst heel lang is, kan dit in de betreffende schermen traagheid opleveren. Klik deze lijst weg als je hem niet nodig hebt. Dit doe je door op de naam achter het oranje blokje te klikken. Op dezelfde manier zet je de lijst weer terug.

Administratie opschonen
Je kunt je administratie opschonen door de opgeslagen afbeeldingen van orders, facturen en  aanmaningen over een bepaalde periode te verwijderen.

Een back up van je administratie maken - deze weer terugzetten - en hier in verder werken
Verwijderde gegevens nemen in een originele administratie nog altijd dezelfde hoeveelheid schijfruimte in. Het veld is alleen leeg gegumd. Na opnieuw aanmaken van een database (dus bijvoorbeeld het maken van een back-up)  wordt er voor die gewiste date geen ruimte meer gereserveerd. Dit kan traagheid verhelpen.
Let op: als je werkt met koppelingen, moeten deze weer opnieuw worden ingesteld in de teruggezette back up administratie. 

Map voor je bankafschriften vol met bestanden?
Als je bankafschriften inleest met SnelStart dan stel je in SnelStart een map in waarin je bankafschriften opslaat na het downloaden. Het programma kijkt regelmatig of er nieuwe bankafschriften zijn opgeslagen in deze map. Gebruik hiervoor een map die verder geen documenten bevat. Dus bij voorkeur NIET de map 'Downloads'. Het is van belang dat deze map leeg blijft (op bankafschriften na), omdat SnelStart van alle bestanden in deze map controleert of het afschriftbestanden zijn. Als deze map vol staat met bestanden kost het controleren heel veel snelheid.

Zijn er andere programma's op de achtergrond actief?
SnelStart is vast niet het enige programma dat je op de computer gebruikt. Als er op de achtergrond veel andere programma's of processen actief zijn dan gaat je computer in zijn geheel langzamer werken. Hierdoor kan ook bij het gebruik van SnelStart traagheid ontstaan.

Werk je ook met One Drive?
Wanneer One Drive op je computer staat geïnstalleerd dan kan dit voor vertraging zorgen. Dit komt omdat de One Drive steeds aan het synchroniseren is met je harde schijf. 

Zijn de specificaties van je computer voldoende voor andere programma's?
Als je programma's gebruikt die hogere specificaties van je computer eisen dan wordt de computer traag. Bij gelijktijdig gebruik zal SnelStart dus ook traag gaan werken.

Administratie staat op een netwerklocatie?
Als je je administratie op een netwerklocatie bewaart dan is het van belang dat je netwerk optimaal functioneert zodat de communicatie tussen SnelStart en je administratie onbelemmerd verloopt.

Gebruik van een SQL server
Het is bekend dat het gebruik van een SQL-server de snelheid beslist ten goede komt. Je kunt overwegen een SQL-server te installeren. Met de software van Microsoft is dit helemaal gratis.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee