De eigenaar van een administratie wijzigen en/of het vrijgeven van een administratie

In SnelStart 12 kun je een administratie van de ene eigenaar naar de andere eigenaar overdragen. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.

1. Algemene informatie

Een eigenaar is eigendom van een account bij SnelStart. Dit account is gekoppeld aan een e-mailadres. Alle extra gebruikers onder dit account hebben ook toegang tot deze administratie (tenzij de toegang voor de extra gebruikers is geblokkeerd). Wanneer je in de administratie gaat naar het tabblad Administratie → Instellingen → Basisgegevens dan zie je daar je Bedrijfsgegevens staan. Onderaan de bedrijfsgegevens staat een tabel Eigendom. Hier kun je zien welk account (bedrijf) eigendom van de administratie is. 


SF000001911_afbeelding_001

Het kan voorkomen dat de administratie moet worden overgedragen van het ene account naar het andere account. Dit kan door het vrijgeven dan de administratie.

2. Een administratie vrijgeven

De optie vrijgeven is alleen beschikbaar in een administratie die lokaal staat. Wanneer je administratie online staat, dan moet je de administratie eerst via de knop Kopiëren lokaal plaatsen.

Ga naar het tabblad Administraties → Administraties. Selecteer de administratie die je wilt vrijgeven (let erop dat deze lokaal staat). Klik op de knop Vrijgeven en bevestig de melding met Ja.

De administratie is nu vrijgegeven en bevat geen eigenaar meer. Dit betekent dat iedereen de administratie kan openen in SnelStart 12. Als je deze administratie wilt overdragen naar een ander account maak dan meteen een back-up. Dit back up bestand kun je dan geven aan de eigenaar van het andere account. Let erop dat je voor het maken van een back-up de administratie niet weer had geopend.

SF000002122_afbeelding_001

2. Een nieuwe eigenaar instellen

De andere gebruiker kan het ontvangen back-up bestand terugzetten via de optie Back-up terugzetten. Wanneer de administratie daarna weer voor het eerst wordt geopend dan wordt er gevraagd of je eigenaar wilt worden. Bij de keuze Ja wordt deze gebruiker de nieuwe eigenaar van de administratie.

SF000001911_afbeelding_001