Accountant rechten geven tot online administratie in SnelStart 12

Werkt je Accountant ook met SnelStart? Dan is het vanaf inStap mogelijk om de accountant kosteloos rechten te geven. Hierdoor ziet de accountant jouw online administratie ook in zijn/haar lijst.


Voer deze stappen uit in een administratie die online staat. Wanneer je dit in een lokale administratie doet en deze later online zet dan springt het vinkje Toegang blokkeren aan. De accountant ziet de administratie dan niet in zijn/haar lijst. De accountant/boekhouder dient daarnaast te beschikken over het pakket Accountant. 

In SnelStart Web is het ook mogelijk om rechten te geven aan de accountant. 

1. De accountant rechten geven

Log in als gebruiker met beheerdersrechten en open de online administratie waarin je de accountant/boekhouder toegang wilt geven. Ga naar Administratie → Rechten. Klik onder in het venster op Nieuw om een nieuwe gebruiker toegang en rechten te geven (let op dat er geen vinkje staat in het veld Toegang blokkeren). Selecteer in het veld Type de keuzeoptie Accountants- en administratiekantoren. Selecteer in het veld Plaats de plaats waar het kantoor gevestigd is. Kies daarna in het veld Kantoor de naam van het kantoor en klik op Opslaan. De accountant krijgt hiervan een mail en ziet jouw online administratie direct in zijn/haar lijst.


Accountant ziet zichzelf niet in de lijst staan

Als een accountant die in de keuzelijst vermeld is probeert het eigen kantoor toegang te geven tot een administratie dan ziet hij zijn eigen kantoor niet in de keuzelijst staan. Het is als accountant namelijk niet mogelijk om jezelf toegang te geven. 

2. Wat kan mijn boekhouder/accountant doen als ik hem/haar rechten heb gegeven?


Alle boekhoudkundige handelingen
De gebruikers (medewerkers) van het kantoor kunnen je online administratie openen en erin werken. Zij kunnen alle handelingen verrichten die je zelf ook kunt doen. Boekhouden, factureren, bankafschriften inlezen of bijvoorbeeld grootboekrekeningen aanmaken en de btw-aangifte doen.

Een back-up maken van je online administratie
Het is verstandig regelmatig back-ups te maken van je administratie. Je kunt zelf back-ups maken van je online administratie, maar je accountant kan dit ook doen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Periodes blokkeren in je administratie
Als je accountant of boekhouder je online administratie gaat controleren dan kan hij een bepaalde periode in je online administratie blokkeren. In die periode kun je op dat moment niet meer zelf boeken.