Bedrijfsmiddelen in SnelStart 23

Je kunt in SnelStart 23 je activa invoeren en een afschrijvingsperiode instellen. De afschrijvingen worden dan automatisch geboekt. In SnelStart heet deze optie Bedrijfsmiddelen.

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je in je onderneming gebruikt en die je niet wilt verkopen. Je hebt ze nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. In SnelStart kun je deze bedrijfsmiddelen toevoegen zodat de afschrijving automatisch wordt geboekt. Een andere optie is de afschrijving van een bedrijfsmiddel handmatig boeken. Hieronder vind je over beide opties de informatie.

Let op: 
Om met deze functionaliteit te kunnen werken moeten je grootboekrekeningen RGS zijn gekoppeld. Klik hier voor meer informatie over het koppelen aan RGS.

1. Een nieuw bedrijfsmiddel toevoegen

De eerste keer dat je het onderdeel Bedrijfsmiddelen gaat gebruiken moet je het dagboek aangeven waarin je de afschrijvingen van het bedrijfsmiddel geboekt wilt hebben. Dit moet een dagboek zijn met de functie 7 (memoriaal). Je kunt het standaard dagboek Tussenrekening memoriaal gebruiken.

Optioneel: je kunt hier ook een apart dagboek memoriaal afschrijvingen voor maken. Zo houdt je de afschrijvingen apart van je andere memoriaalboekingen. Dit dagboek moet je dan eerst aanmaken bij je grootboekrekeningen en functie 7 geven. 


Bedrijfsmiddel toevoegen:

 1. Open je administratie → ga naar boekhouden → Bedrijfsmiddelen

 2. Kies voor +Nieuw 

 3. Selecteer de inkoopfactuur van het bedrijfsmiddel dat je hebt aangeschaft. Dit kan alleen een factuur zijn waarbij het bedrag hoger is dan €450,-

 4. Vul de overige velden in

Aan de hand van de ingevulde gegevens zal SnelStart de afschrijvingen automatisch boeken.


Afschrijven bedrijfsgebouw

Het afschrijven van een bedrijfsgebouw kan wat lastiger zijn. Hierom geven we hieronder wat extra informatie omtrent de afschrijving van een bedrijfsgebouw.

Invoer bedrijfsgebouw
Aanschafwaarde = zowel gebouw + grond
Grondwaarde = grondwaarde
Restwaarde = restwaarde pand
Bodemwaarde = waarde pand en grond tot daar afschrijven, bv. 50% WOZ waarde pand + grond
Al afgeschreven datum = periode waarbinnen de feitelijke al gedane afschrijven hebben plaats gevonden
Al afgeschreven bedrag = is bedrag dat al is afgeschreven

Al afgeschreven
Indien al afgeschreven datum en bedrag wordt ingevuld, wordt het al afgeschreven bedrag verdeeld over de periode die is opgegeven. Je zult dus moeten opvoeren bij al afgeschreven de datum t/m einde boekjaar waarin de laatste afschrijving plaats vond en het bedrag dat is afgeschreven tot en met die datum.

Wat gebeurt er met het bedrijfsmiddel bij afsluiten van het boekjaar?
De waarde van het activum aan het einde van het jaar is de boekwaarde. Dit loopt automatisch mee naar het volgende jaar als balansrekening. In het nieuwe jaar wordt hier weer automatisch op afgeschreven. 

2. De afschrijving van een bedrijfsmiddel handmatig boeken

Voor dit stappenplan gebruiken we een voorbeeld:
Je hebt een bedrijfsauto ingekocht. Deze auto wil je in 5 jaar afschrijven. Per jaar is de totale afschrijving € 3000. Deze afschrijving verwerk je maandelijks. Dat betekent dat je maandelijks een bedrag van € 250 afschrijft (3000/12=250). Voor deze afschrijving gebruik je een balansrekening voor afschrijving Bedrijfsauto en een Verlies & Winst rekening voor Afschrijvingen bedrijfsmiddelen. Beide hebben de functie 0.

Stap 1: De inkoopfactuur inboeken

 1. Open je administratie en ga naar Boekhouden

 2. Klik Nieuw → klik op Dagboek inkoop

 3. Vul de volgende velden in: Factuurdatum, Leverancier, Factuurnummer, Omschrijving en het totaalbedrag (inclusief btw)

 4. Vul in de boekingsregel bij het veld Grootboekrekening de juiste grootboekrekening in ( de aanschafwaarde rekening, rekening met de verkrijgingsprijs.) Dit is vaak een rekening met de functie 30 (alle btw-tarieven) en een balansrekening. Hierdoor komt de aanschaf direct op de balans te staan

 5. Klik op Opslaan

Stap 2: De afschrijving boeken
Daarna boek je de afschrijving. Deze boeking maak je in het dagboek memoriaal.

 1. Klik op Nieuw en klik op Dagboek memoriaal

 2. Vul de boekingsdatum en Omschrijving in

 3. Boek in de eerste boekingsregel €250,- debet op een Verlies & Winst rekening voor Afschrijvingskosten bedrijfsmiddelen. Dit is een rekening met de functie 0

 4. Klik op + Nog een regel. Boek hier €250,- credit op een balansrekening Afschrijving bedrijfsauto. Dit is een grootboekrekening met de functie 0.

 5. Klik op Opslaan 

3. Rapportage

Je kunt een rapportage opvragen van je geboekte bedrijfsmiddelen. Hierop staat elk bedrijfsmiddel die je hebt geboekt en de periode van afschrijving. Hieronder staan de stappen.

1. Open je Administratie en ga naar Boekouden
2. Klik op Bedrijfsmiddelen → Rapportage. De rapportage wordt nu getoond.

 


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee