Veelgestelde vragen over de koppeling met Nextens

In dit artikel vind je de veelgestelde vragen over de koppeling tussen SnelStart en Nextens.

 

1. Werkt de koppeling alleen met online administraties?

De koppeling is een online-koppeling, waardoor je deze niet kan koppelen aan lokale administraties. Een online administratie is hiervoor vereist.

2. Kan ik ook koppelen zonder RGS?

De koppeling is gebouwd op basis van RGS zodat je niet zelf hoeft aan te geven welke grootboekrekeningen waar moeten worden overgezet. Daarnaast biedt RGS Ready meer voordelen zoals: het automatisch rubriceren van de kolommenbalans of mogelijkheden bij andere softwarekoppelingen. Klik hier over meer uitleg hierover.

Als je met een standaardrekeningschema werkt kun je deze het beste eerst koppelen. Onderliggende administraties met hetzelfde schema en dezelfde grootboekomschrijvingen die hierop zijn gebaseerd worden dan automatisch meegenomen.

3. Moet ik de koppeling ieder jaar opnieuw maken?

Dat is niet nodig. Zodra de koppeling is gemaakt, wordt deze onthouden voor volgende jaren. Ook kan de koppeling in de toekomst meer faciliteiten gaan bieden.

4. Moet ik voor ieder jaarstuk een koppeling maken?

Je moet voor ieder jaarstuk in Nextens een koppeling met SnelStart maken. Echter, als je in een vorig aangiftejaar een koppeling hebt gemaakt en je converteert uit het vorige jaar bij het aanmaken van een nieuwe aangifte, dan converteert Nextens de koppelsleutel ook mee. Je hoeft dan na conversie geen nieuwe koppeling aan te maken.

5. Ik heb de verkeerde administratie aan het jaarstuk gekoppeld. Wat nu?

Je kunt de koppeling ongedaan maken door in het scherm Jaarstuk importeren SnelStart de optie Koppeling ongedaan maken te kiezen.
Heb je per abuis de koppeling ongedaan gemaakt?
Je kunt dan eenvoudig opnieuw koppelen door weer in te loggen bij SnelStart en de administratie te kiezen waarmee je wilt koppelen.

6. Voor welke producten in Nextens is de SnelStart-koppeling beschikbaar?

De koppeling met SnelStart is beschikbaar voor de producten IB17, IB18, IB19, VPB17, VPB18, VPB19.

7. Na het importeren van een jaarstuk zie ik geen gegevens in Nextens. Hoe kan dit?

Deze situatie kan meerdere oorzaken hebben.

 • Het ontbreken van gegevens in het betreffende boekjaar van de gekozen administratie.
 • Je administratie is niet RGS Ready.
 • Technische storing.

Controleer in SnelStart of er gegevens staan het betreffende boekjaar van de gekozen administratie. Controleer tevens of je administratie RGS Ready is. Zijn er gegevens aanwezig en je administratie is RGS Ready, maar je ziet toch geen gegevens in Nextens? Neem dan contact op met de Technische Service Desk van Nextens.

8. Na het importeren van een jaarstuk ontbreken er gegevens in Nextens. Hoe kan dit?

Deze situatie kan meerdere oorzaken hebben.

 • Niet alle grootboeken in SnelStart zijn RGS-gekoppeld.
 • Nextens geeft aan dat bepaalde grootboekrekeningen niet geïmporteerd kunnen worden.

Controleer in SnelStart of alle grootboeken van de gekozen administratie RGS-gekoppeld zijn. Breng een RGS-koppeling aan voor de niet-gekoppelde grootboeken. Heb je alle grootboeken RGS-gekoppeld, maar is de import in Nextens desondanks incompleet? Controleer in het importoverzicht in Nextens welke grootboekrekeningen niet geïmporteerd kunnen worden. Vul ontbrekende gegevens handmatig aan en geef de niet-verwerkte grootboeken door aan Nextens (tsd@reedbusiness.nl).

9. Na het importeren van een jaarstuk staan er gegevens op de verkeerde plaats in Nextens. Hoe kan dit?

Deze situatie kan meerdere oorzaken hebben.

 • Er zijn een of meerdere grootboeken incorrect gekoppeld (RGS-code).
 • Nextens schrijft gegevens naar de verkeerde posten in het jaarstuk (mapping incorrect).

Controleer in SnelStart of alle grootboeken de juiste RGS-koppeling hebben. Pas waar nodig de RGS-koppeling aan. Zijn alle grootboeken correct gekoppeld, maar worden de gegevens naar een verkeerde post in het Nextens-jaarstuk weggeschreven? Herstel de gegevens handmatig en geef de verkeerd verwerkte posten door aan Nextens (tsd@reedbusiness.nl).

10. Wat gebeurt er tijdens het importeren met grootboeken met een negatief saldo? 

Deze grootboeken worden niet omgeklapt in Nextens. Bijvoorbeeld een negatief banktegoed zal in Nextens worden verwerkt aan de activa kant (onder banktegoeden). Als je de betreffende post wil verwerken bij de schulden, dan kun je dit handmatig herstellen. SnelStart en Nextens werken aan een oplossing om grootboeken met een negatief saldo te kunnen omklappen naar de andere kant van de balans of winst- en verliesrekening.

11. Wanneer moet je de Klantenservice van SnelStart benaderen?

 • Je kunt bij het aanleggen van de koppeling niet inloggen bij SnelStart

 • Na inloggen bij SnelStart kun je niet de gewenste administratie selecteren

 • Je administratie is niet RGS Ready

12. Wanneer moet je de Technische Service Desk van Nextens benaderen?

 • Nextens geeft een foutmelding bij het benaderen van SnelStart;

 • Nextens geeft een foutmelding bij het importeren van het jaarstuk.

De contactgegevens van Nextens vind je hier.

13. Overzicht mogelijke (fout)meldingen in Nextens

 • Er kunnen voor dit boekjaar geen gegevens worden opgehaald. Controleer het betreffende boekjaar in SnelStart.

Als je deze melding krijgt, controleer dan in SnelStart of er gegevens staan in het betreffende boekjaar van de gekozen administratie. Controleer tevens of je administratie RGS Ready is. Zijn er gegevens aanwezig en je administratie is RGS Ready, maar je ziet toch geen gegevens in Nextens? Neem dan contact op met de Technische Service Desk van Nextens.

 • De volgende grootboekrekeningen kunnen niet geïmporteerd worden: Onbekende RGS-code bij grootboek 'Voorbeeld grootboek' (9999); 'BSchBepVpb'

Als je deze melding krijgt dan kan Nextens de aangeboden RGS-code niet verwerken.
Verwerk eventueel handmatig de waarden van de ontbrekende grootboeken en geef de niet-verwerkte grootboeken door aan Nextens (tsd@reedbusiness.nl).

 • De volgende grootboekrekeningen kunnen niet geïmporteerd worden: Onbekende RGS-code bij grootboek 'Voorbeeld grootboek' (8888); Geen RGS 3.1 Code

Als je deze melding krijgt, controleer dan in SnelStart of het betreffende grootboek RGS-gekoppeld is. Breng eventueel een RGS-koppeling aan en importeer opnieuw.

Als je opnieuw importeert, kies dan de importoptie Bestaande bedragen in het jaarstuk leegmaken bij aanvang import? = Ja. Je kunt eventueel ook handmatig de waarden van eventueel ontbrekende grootboeken verwerken in Nextens.

 Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier voor meer informatie over het importeren van jaarstukken in Nextens. 


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee