Het saldo van mijn overzicht openstaande facturen wijkt af van het saldo op kolommenbalans. Hoe kan dit?

Heb je een verschil in het saldo van je openstaande facturen en het saldo op je kolommenbalans? In dit artikelen leggen we een aantal mogelijke oorzaken uit.

Als je factureert met SnelStart dan worden deze facturen automatisch in het dagboek verkoop (1300) geboekt. Elke nieuwe factuur krijgt de status openstaand, totdat deze is voldaan en gekoppeld aan een betaling in dagboek bank of dagboek kas. Op het moment dat je een lijst met openstaande facturen opvraagt, moet het totale saldo van deze lijst gelijk zijn, aan het saldo dat op het dagboek verkoop (debiteuren) op de kolommenbalans staat.

Als je de betaalde facturen op de juiste manier koppelt aan een betaling in dagboek bank of dagboek kas, dan zullen deze saldi altijd gelijk opgaan. Soms kan het echter toch voorkomen dat er een afwijking ontstaat. Een verschil tussen het debiteurensaldo op de lijst met openstaande facturen en de kolommenbalans, kan een aantal oorzaken hebben:

Oorzaken van een saldo verschil tussen openstaande facturen  en de kolommenbalans

 1. Je hebt een jaarafsluiting gedaan en daarna zijn er in het vorige boekjaar nog facturen en/of betalingen ingeboekt.

 2. Er is een factuur per bank voldaan en deze factuur moet aan de betaling worden gekoppeld. Vaak gebeurd dit al automatisch door SnelStart. In de boekingsregel wordt het bedrag geboekt op de dagboekrekening van het dagboek verkoop (debiteuren). Vaak wordt echter wel de factuur gekoppeld, maar wordt er gekozen voor, of gewijzigd naar een omzetrekening.

  Oplossing voor het saldo verschil
  Sluit het boekjaar opnieuw af. Hiermee wordt de openingsbalans van het nieuwe boekjaar herberekend. Ook de laatste wijzigingen worden doorgevoerd en daarna zouden de saldi weer gelijk moeten zijn.

 1. Zorg dat je in het nieuwe boekjaar bent en wissel anders van boekjaar via het tabblad Boekhouden.

 2. Ga naar het tabblad Boekhouden → Boekjaar afsluiten.

 3. Kies voor alle balansrekeningen en klik Openingsbalans 20xx herberekenen.

 4. Controleer of de saldi nu wel kloppen.
  Als je constateert dat het saldo op het overzicht met openstaande inkoopfacturen niet klopt met die van het dagboek inkoop (crediteuren) op je kolommenbalans, los je dit op dezelfde wijze op. Ook dan adviseren wij om de openingsbalans opnieuw te berekenen. Mogelijk zijn er na de jaarafsluiting correcties in het voorgaande boekjaar uitgevoerd waardoor de beginbalans niet meer aansluit.

   
 • Vraag ook altijd de grootboekmutatiekaarten op en kijk bij het cumulatief saldo om zo te kunnen achterhalen waar het verschil vandaan komt.

 • Neem bij het opvragen van de lijst met openstaande inkoopfacturen ook altijd leverancierscode -1 mee, indien dit niet wordt gedaan kan het saldo namelijk ook afwijken.

 • Als je constateert dat het saldo op het overzicht met openstaande inkoopfacturen niet klopt met die van het dagboek Inkoop (crediteuren) op je kolommenbalans, los je dit op dezelfde wijze op. Ook dan adviseren wij om de openingsbalans opnieuw te berekenen. Mogelijk zijn er na de jaarafsluiting correcties in het voorgaande boekjaar uitgevoerd waardoor de beginbalans niet meer aansluit.

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee