Melding: Fase 4 of fase 5 fout opgetreden tijdens het maken van verbinding met SQL Server (LocalDB)

Het kan voorkomen dat je bovengenoemde melding krijgt bij het openen van een administratie in SnelStart 12. In dit artikel geven we hierover meer informatie.

1. De foutmelding

In SnelStart 12 kan het voorkomen dat je tijdens het openen van een lokale administratie de volgende foutmelding krijgt: Fase 5: Database bijwerken. Er is een netwerkfout of een exemplaarspecifieke fout opgetreden tijdens het maken van verbinding met SQL Server.... gevolgd door error met een nummer, bijvoorbeeld error: 50 of error: 52

2. Oplossing bij een lokale administratie

Wanneer je werkt in een lokale administratie wordt er gewerkt met LocalDB. Dit is een toepassing die standaard mee wordt geïnstalleerd bij het installeren van SnelStart 12. Het kan voorkomen dat de installatie van de LocalDB niet goed is gegaan of niet meer goed is. Hierdoor kan bovenstaande melding komen. Een oplossing hiervoor zou een (her)installatie van de LocalDB kunnen zijn.

Wij adviseren om dit stappenplan te volgen samen met een systeembeheerder. 


1. Klik bij Windows 8 op de Windowstoetsenbord en type CMD in en druk op enter.

2. Het opdrachtprompt venster van CMD verschijnt. Type waar de cursor staat sqllocaldb i in en klik op enter. 

3. Als er niks gebeurt dan moet de localDB opnieuw worden geïnstalleerd. Ga dan verder met oplossing 2. Als de naam SnelStart verschijnt ga dan verder met de volgende stap. 

4. Type in de CMD op de plek waar de cursor staat sqllocaldb i snelstart in en klik op enter. 

5. Er verschijnt nu informatie over SnelStart. Wanneer er geen error verschijnt dan is de herinstallatie goed gegaan en kun je dit venster sluiten. Probeer je administratie opnieuw te openen.
Verschijnt er wel een error bericht klik dan op de plek waar de cursor staat het volgende: sqllocaldb d snelstart en klik op enter. Hiermee wordt de localdb verwijderd. Dit is dan nodig. Sluit het venster daarna af en ga verder met de volgende stap. 

6. De localdb moet opnieuw geïnstalleerd worden. Dit kan op 2 manieren:

  1. SnelStart 12 verwijderen vanuit het configuratiescherm en daarna SnelStart opnieuw installeren. 
  2. LocaldDB opnieuw installeren. Gebruik hiervoor 1 van de onderstaande links:

3. Oplossing bij een netwerkadministratie

Werk je niet met een lokale administratie, maar met een administratie op een SQL-dataserver, dan kan de bovenstaande melding ook naar voren komen bij het openen van een administratie. Er zal achter het woord 'error' dan echter een ander nummer staan. De oorzaak is dan een geblokkeerde communicatie met de server doordat in de firewall de poorten 1433 en 1434 dicht staan. In dat geval zal je of je systeembeheerder ervoor moeten zorgen dat de poorten 1433 en 1434 worden vrijgegeven in de firewall. Lees hier voor meer informatie over het openzetten van deze poorten.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee