Een leverancier aanmaken, wijzigen of verwijderen in SnelStart 12

In dit artikel vind je meer informatie over het invullen, wijzigen en verwijderen van de gegevens van je leveranciers.

1. Een nieuwe leverancier aanmaken

Vanaf inStap kun je gebruik maken van het relatiebeheer in SnelStart. Nieuwe leveranciers voeg je eenvoudig aan je administratie toe.


Ga naar het tabblad Relaties → Leveranciers → Nieuw en vul als eerste de NAW-gegevens van de leverancier in en sla de instellingen op. SnelStart maakt nu een nieuwe leverancierskaart aan. Het leveranciersnummer is 1 hoger is dan het hoogste leveranciersnummer, dit nummer kun je wel aanpassen. 

SF000001068_afbeelding_001

Bij het aanmaken van een nieuwe leverancier kun je de volgende melding krijgen:
'Er is al een leverancier met relatiecode XXX'.
De ingevoerde leverancierscode bestaat dan al. Staat het leveranciersnummer niet in de lijst aan de linker kant, dan gaat het om een verwijderde leverancier met historie. Hiervan worden de gegevens op de achtergrond bewaard. Dit controleert je door in de blauwe balk een vinkje te zetten bij Verwijderde kaarten tonen.

Snel een nieuwe leverancier aanmaken
Het snel aanmaken van een nieuwe leverancier doe je eenvoudig vanuit elk willekeurig scherm. Druk op het toetsenbord gelijktijdig op de toetsen CTRLSHIFT en L. Vul in het pop-upscherm de gegevens van de leverancier in. Bewaar de nieuwe leverancier met de knop Opslaan. SnelStart kiest automatisch het hoogst bestaande relatienummer plus 1 voor deze leverancier.

VIES check in het leveranciersscherm
In het leveranciersscherm zit ook de optie om bij het aanmaken of wijzigen van een leverancier
de VIES check te doen. VIES is een digitale manier om btw-nummers van economische entiteiten die in de EU geregistreerd zijn, te valideren.

Ga naar Relaties → Leveranciers en kies voor Nieuw. 
Vul de gegevens in van de leverancier of zoek via het KvK HandelsRegister de leverancier erbij.
Vul in het tabblad Algemeen bij het veld btw-nummer het nummer in en klik op VIES check, het btw-nummer wordt nu gecontroleerd. Meer weten over VIES, klik dan hier

2. De gegevens van een leverancier wijzigen

Leveranciers kunnen verhuizen, een nieuw IBAN-nummer krijgen of je gaat hen automatisch betalen. Er zijn talloze wijzigingen die soms moeten worden doorgevoerd om je leveranciersbestand up to date te houden.

Ga naar tabblad Relaties → Leveranciers. Selecteer in de overzichtslijst aan de linkerkant de juiste leverancier. Pas de gegevens aan die je wilt wijzigen en klik op Opslaan.

Leveranciersnummer wijzigen
Elke leverancier die je aanmaakt in SnelStart krijgt zijn eigen nummer. In de leverancierskaart wordt dit de leverancierscode genoemd. Het is mogelijk het leverancierscode te wijzigen. Selecteer in het overzicht links de juiste leverancier of vul het nummer in bij Leverancierscode. Klik daarna op het zwarte pijltje naast de knop Leverancierscode en kies voor Wijzig leverancierscode.

3. Een leverancier verwijderen

Als je leveranciers al geruime tijd niet actief zijn, dan verwijder je eenvoudig de leverancierskaarten. Ga naar het tabblad Relaties → Leveranciers. Selecteer in de lijst links de leverancier die je wilt verwijderen of vul het nummer in bij Leverancierscode. Klik op de knop Verwijder om de leverancierskaart te verwijderen.

SF000001060_afbeelding_001


Als er geen historie van deze kaart is, wordt de kaart definitief verwijderd. Anders blijft de kaart op de achtergrond aanwezig (non-actief), zodat deze nog voor de historische gegevens benaderd kan worden.

Een reeks leveranciers verwijderen
Je kunt de kaarten per stuk verwijderen, maar vanaf het abonnement inKaart heb je ook de mogelijkheid om een reeks leveranciers te verwijderen. Ga naar het tabblad Relaties → Leveranciers. Selecteer een willekeurige leverancier in de lijst (niet de eigen leverancierskaart). Klik in de knoppenbalk bovenin het venster op het zwarte pijltje naast de knop Verwijder. Kies voor Verwijder reeks kaarten. Geef aan vanaf en tot en met welke kaart je wilt verwijderen, klik op de knop Kaart xxx t/m xxx toevoegen aan selectie en kies voor VerwijderenHet scherm Resultaat van verwijderen laat zien of er leveranciers zijn die niet verwijderd kunnen worden.

    SF000001862_afbeelding_002


    Een verwijderde leverancier terugzetten
    Verwijderde leveranciers kun je onder bepaalde voorwaarden ook weer terugzetten. Ga naar het tabblad Relaties → Leveranciers. Zet een vinkje bij de optie Verwijderde kaarten tonen aan de rechterkant van het scherm.

    SF000002285_afbeelding_001


    Selecteer vervolgens in de lijst aan de linkerkant de leverancier die je wilt terugzetten en klik op de knop Terugzetten. Haal het vinkje weer weg bij Verwijderde kaarten tonen om terug te gaan naar de actieve leveranciers. Als een leverancier niet in het archief staat bij de verwijderde kaarten, dan waren voor deze leverancier nog geen facturen gemaakt. In dat geval wordt een leverancier definitief verwijderd en kan deze niet worden teruggezet.