Extra velden aanmaken in SnelStart 12

Vanaf inBalans kun je in SnelStart 12 extra velden aanmaken op je artikelkaart, leverancierskaart, klantkaart en bij je grootboekrekeningen. In dit artikel lees je hoe dit werkt.

1. Algemene informatie

Op je artikelkaart, leverancierskaart, klantkaart en bij je grootboekrekeningen kun je een extra veld aanmaken. In dit extra veld kun je aanvullende informatie zetten die je niet in de standaardvelden kwijt kan. Het extra veld kan ook op de opmaak van je factuur worden geplaatst.

Het ontwerpen van extra velden valt buiten de ondersteuning van onze klantenservice. Wil je extra hulp? Neem hiervoor contact op met één van onze SnelStart Implementatiepartners.

2. Een extra veld aanmaken

Heb je in eerdere SnelStart versies ( SnelStart 10 of 11)  kaartenbakken aangemaakt dan is het niet mogelijk om hierin extra velden te maken. Het is ook niet meer mogelijk om nieuwe kaartenbakken te ontwerpen. 

In dit voorbeeld gaan we uit van het aanmaken van een extra veld voor de artikelkaart, maar deze werkwijze geldt voor onderdeel hetzelfde. 

Een extra veld maken

 1. Ga naar het tabblad Administratie → Instellingen. Klik links in het overzicht op Extra velden ontwerpen.
 2. Klik op het keuze pijltje naast Nieuw en kies waarvoor je een extra veld wilt aanmaken. In dit voorbeeld kiezen we voor Artikelen extra gegevens. Klik daarna op de optie Nieuw veld.
  Extravelden_b
 3. Vul bij Veldnaam de naam van het extra veld in, bijvoorbeeld magazijnlocatie. Kies in het veld Soort wat voor type veld het is, bijvoorbeeld tekst. Vul eventueel een standaard beginwaarde in en klik op OK.
  Magazijnlocatie_b
 4. In het kader rechts is nu een extra veld verschenen met de naam Magazijnlocatie. Wanneer je nu direct kiest voor opslaan dan zal er op de artikelkaart een extra tabblad Extra velden bijkomen. Hier staat nu een leeg veld waarin je de extra informatie mbt de magazijnlocatie kwijt kan. Het is ook mogelijk om voor dit veld een label te zetten. Dan weet je welke informatie je in dat veld kan zetten. Dit komt dan voor het extra veld te staan, ook op de artikelkaart. 
 5. Door links boven te klikken op Nieuw label kun je een label toevoegen. In dit voorbeeld kiezen we voor tekstlabel. Zet in het veld tekst: Magazijnlocatie en klik op Opslaan. Sleep dit veld vervolgens voor het eerder aangemaakte extra veld Magazijnlocatie. Dit ziet er dan als volgt uit:
  label_b
 6. Kies vervolgens linksboven voor Opslaan en daarna Definitief opslaan. Ga daarna naar de artikelkaart. Dit zal er dan als volgt uit zien:
  artikelkaart

 • Zodra een veld of label geselecteerd is, zie je de positie van het veld in cijfers. Dit maakt het eenvoudig om de velden recht onder elkaar te zetten.

 • Je kunt meerdere velden en labels selecteren door tijdens het selecteren op [Ctrl] te klikken.

 • Het maximaal aantal karakters dat je kunt gebruiken voor een extra veld is 250 karakters.
 • In het tabblad Invoervolgorde kun je de invoervolgorde aanpassen. De standaard invoervolgorde is die waarin de velden zijn geplaatst. Door met je linkermuisknop op een regel te klikken, vast te houden en te slepen, verander je de invoervolgorde.

 • Extra veld wijzigen? Dit kan via Snel Starten → Instellingen → Extra velden ontwerpen → Wijzigen → kies de optie die je wilt wijzigen en doe de wijziging. Klik tot slot op Opslaan.

  3. Het extra veld in de factuur of andere opmaak zetten

  Wil je het extra veld ook in je opmaak plaatsen? Dat is mogelijk. Lees verder hoe je dit kunt instellen.

  In dit voorbeeld plaatsen we het extra veld in de opmaak van de pakbon. Deze werkwijze is voor de andere opmaken hetzelfde.

  1. Ga naar Facturen → Verkoopsjablonen. Selecteer aan de linkerkant het juiste verkoopsjabloon.
  2. Ga naar de tabel Opmaak en selecteer de regel van de pakbon. Klik vervolgens op Opmaak wijzigen. SF000002470_afbeelding_001
  3. Tijdens het openen van de opmaak wordt het gereedschapsvenster automatisch geopend. Het extra veld wat aangemaakt is op de artikelkaart is een regelveld. Selecteer in  het gereedschapsvenster de optie Regelvelden en zoek het extra veld op. In dit geval heet het extra veld fldmagazijnlocatie. Houdt de veldnaam ingedrukt met je muis en sleep dit naar de gewenste plek in je opmaak. Een regelveld kan alleen tussen de twee groene lijnen worden geplaatst omdat een regelveld in de orderregels terugkomt. Wanneer een veld op een plek wordt geplaatst waar dit niet mag staan dan zal het veld rood knipperen. Nadat het veld is geplaatst zal de informatie die je op de artikelkaart hebt ingevoerd automatisch op de opmaak worden geplaatst wanneer je een pakbon opmaakt. magazijnlocatie deel 2_b-1
  4. Door een tekstregel te selecteren en deze te slepen naar de plek boven het extra veld, dus boven de groene regels, dan kun je daarin aangeven waar het extra veld om gaat. In dit voorbeeld Magazijnlocatie. Dit ziet er dan zo uit als in de afbeelding hierboven. 
  5. Klik vervolgens linksboven op de blauwe diskette om de opmaak op te slaan. Bewaar de opmaak met knop met de blauwe diskette, links bovenin het scherm. Na het afdrukken van een pakbon zit dit er als volgt uit:
   Pakbon - magazijnlocatie_b