Btw privé-gebruik instellen in SnelStart 12

Vanaf inKaart kun je in SnelStart 12 het privégebruik van goederen instellen. Hoe je dit doet vind je in dit artikel.

1. Algemene informatie

Als je goederen aanschaft voor je bedrijf en je maakt daar ook privé gebruik van dan moet je als ondernemer, gedurende de eerste 5 jaar, een gedeelte van de gevorderde btw alsnog afdragen. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het percentage tijd dat je er privé gebruik van maakt.

Bijvoorbeeld
Stel je koopt een computer voor je bedrijf voor een bedrag van € 7000,00 exclusief btw. Het btw-bedrag (21%) van € 1470,00 heb je opgegeven als voorbelasting en terug ontvangen. Je maakt voor 20% van de tijd gebruik van deze computer voor privédoeleinden. Gedurende de eerste 5 jaar van eigendom betaal je hiervoor btw over 20% van het aankoopbedrag.

  • 20% van aankoopbedrag: € 7000,00 x 20% = € 1400,00
  • Btw-bedrag per jaar voor privégebruik: € 1400,00 x 21% = € 294,00

SnelStart berekent aan de hand van het door jou ingevoerde catalogusbedrag en de percentages voor privégebruik en btw automatisch het te betalen btw-bedrag per jaar. Door het aangeven van de periode van gebruik wordt het bedrag gedurende die periode evenredig verdeeld over de aangifteperioden.

SnelStart maakt geen boeking. De btw privé wordt alleen berekend en meegenomen in de aangifte. De kosten boeking en de btw boeking moet je zelf handmatig in de administratie zetten. 

2. Btw-privé instellen in de aangifte

In het stappenplan gaan we uit van het bovenstaande rekenvoorbeeld. Ga naar Boekhouden → Btw-aangifte → Btw privé. Vul het veld Omschrijving in (in dit geval Computer) en vul de cataloguswaarde in (in dit geval € 7000,00). Vul vervolgens het percentage privégebruik (in dit voorbeeld 20%), het btw-percentage van de computer (in dit voorbeeld 21%) en de periode van gebruik in. Kies daarna voor Opslaan. 
Let erop dat je de boeking daarna nog zelf in je administratie moet maken. Zie hiervoor punt 4.

3. De btw-aangifte met privégebruik

Bij het berekenen van de btw-aangifte wordt het te betalen btw-bedrag wegens privégebruik evenredig verdeeld over de aangifteperioden. In de btw-aangifte zie je dit als volgt terug.
btwprive_b

4. De btw-privé boeking maken in je administratie

Door het instellen van de btw-privé komt dit in je aangifte terecht, maar de boeking zelf wordt niet automatisch in je administratie gemaakt. Deze boeking moet je zelf maken. 

Voorbeeldboeking
In dit voorbeeld nemen we een bedrijfsauto voor btw-privégebruik. De boeking moet worden gemaakt in het Dagboek memoriaal. Er moeten altijd  2 aparte boekingen worden gemaakt. Elke boeking bestaat uit 2 boekingsregels.

Boeking 1 in Dagboek memoriaal
Regel 1 → grootboekrekening 4505 -  Kosten privé gebruik (Winst/Verlies rekening)  Credit
Regel 2 → grootboekrekening  652 Eigen vermogen privé opname (Balans rekening) Debet

Boeking 2 in Dagboek memoriaal
Regel 1 → grootboekrekening 1685 Btw privé (Balans rekening) Credit
Regel 2 → grootboekrekening 652 Eigen vermogen privé opname (Balans rekening) Debet.

Alle grootboekrekeningen hierboven dienen functie 0 te hebben.

Overleg de btw-privé boekingen altijd met je accountant. Je accountant is hierin gespecialiseerd.Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier voor meer informatie over de btw-aangifte.