Afschrijving bedrijfsmiddel (activa) handmatig invoeren in SnelStart 12

In SnelStart 12 kun je vanaf inKaart handmatig afschrijvingen (activa) boeken in je administratie. Met het pakket Accountant is dit in SnelStart Web automatisch mogelijk. Meer informatie lees je hier.


Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je onderneming en die je niet wilt verkopen. Je hebt ze nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. Vanaf het pakket inKaart is het mogelijk om deze afschrijvingen handmatig te boeken in het dagboek memoriaal.

Bijvoorbeeld: Je beschikt over een bedrijfsauto en een busje en die schrijf je in 5 jaar af. Per jaar is de totale afschrijving € 3000,- voor de bedrijfsauto en € 6000,- voor het busje. De afschrijving verwerk je maandelijks. Dat betekent dat je maandelijks een bedrag van € 250,- afschrijft voor de bedrijfsauto en € 500,- voor het busje. Hiervoor gebruik je één kostenrekening voor afschrijvingskosten bedrijfsmiddelen.

Met het pakket accountant is het mogelijk om de afschrijvingen automatisch te boeken. Klik hier voor meer informatie hierover. 

1. De inkoopfactuur boeken

In eerste instantie krijg je de inkoopfactuur van het gekochte product of dienst. Deze factuur boek je in het dagboek inkoop op de grootboekrekening, (bijv.) aanschafwaarde inventaris met een functie 30. Dit is een balansrekening en hierdoor wordt de btw over de inkoop meteen juist geboekt. 

2. De afschrijving boeken

Ga naar Boekhouden → Boekhouden → Memoriaal → Nieuwe boeking. Vul de omschrijving in. Zet in de eerste boekingsregel de balansrekening voor afschrijving van de bedrijfsauto. (deze balansrekening heeft een functie 0). Zet dit bedrag credit.  Zet in de tweede boekingsregel de balansrekening voor afschrijving van de bus en zet dit bedrag ook credit.

Plaats in de derde boekingsregel de kostenrekening voor afschrijvingen bedrijfsmiddelen (dit is een verlies en winst rekening met functie 0). Zet hierin het totaalbedrag van de bovenste 2 boekingsregels debet. Sla daarna de boeking op. 


Dit stappenplan is een voorbeeld. Ons advies is om deze boeking te overleggen met je accountant. De accountant kan het beste advies geven voor het boeken van de juiste bedragen op de juiste grootboekrekeningen.

    Vanaf inZicht kun je ook met standaard boekingen werken: voor de maandelijkse afschrijvingen of loonjournalen maak je éénmalig een standaard boeking aan in het dagboek Memoriaal. Elke standaard boeking kun je zo vaak uitvoeren als nodig is.