Wat kan je accountant doen in je online administratie in versie 12?

In dit artikel vind je meer informatie over de functionaliteiten die je accountant krijgt, wanneer je hem/haar toegang geeft.

Als je je administratie- of accountantskantoor toegangsrechten hebt gegeven in je administratie, dan kunnende gebruikers, die onder het account van het kantoor vallen, werken in je administratie. Maar wat kunnen zij nu allemaal?

Alle boekhoudkundige handelingen
De gebruikers (medewerkers) van het kantoor kunnen je online administratie openen en erin werken. Zij kunnen alle handelingen verrichten die je zelf ook kunt doen. Boekhouden, factureren, bankafschriften inlezen of bijvoorbeeld grootboekrekeningen aanmaken en de btw-aangifte doen.

Een back-up maken van je online administratie
Het is verstandig regelmatig back-ups te maken van je administratie. Je kunt zelf back-ups maken van je online administratie, maar je accountant kan dat ook voor je doen. Lees meer...

Periodes blokkeren in je administratie
Als je accountant of boekhouder je online administratie gaat controleren, dan kan hij een bepaalde periode in je administratie blokkeren. In de periode kun je op dat moment niet meer zelf boeken. Lees meer...