Gebruikers en rechten

Wat kan uw accountant in uw online administratie

Omschrijving

Als u uw administratie- of accountantskantoor toegangsrechten heeft gegeven in uw administratie, dan kunnende gebruikers, die onder het account van het kantoor vallen, werken in uw administratie. Maar wat kunnen zij nu allemaal?

Uitleg

Alle boekhoudkundige handelingen

De gebruikers (medewerkers) van het kantoor kunnen uw online administratie openen en erin werken. Zij kunnen alle handelingen verrichten die u zelf ook kunt doen. Boekhouden, factureren, bankafschriften inlezen of bijvoorbeeld grootboekrekeningen aanmaken en de btw-aangifte doen.

Een back-up maken van uw online administratie

Het is verstandig regelmatig back-ups te maken van uw administratie. Uiteraard maakt SnelStart zelf systeemback-ups van alle online administraties, maar het is nog niet mogelijk hieruit losse administraties terug te zetten. U kunt zelf back-ups maken van uw online administratie, maar uw accountant kan dat ook voor u doen. De back-up blijft altijd uw eigendom en alleen u kunt de back-up die uw accountant heeft gemaakt beheren. Lees meer...

Periodes blokkeren in uw administratie

Als uw accountant of boekhouder uw online administratie gaat controleren, dan kan hij een bepaalde periode in uw administratie blokkeren. In de periode kunt u op dat moment niet meer zelf boeken. Lees meer...