De functie van een grootboekrekening

Elke grootboekrekening heeft een functie. Deze functie bepaalt wat voor soort rekening het is. In dit artikel leggen we dit verder uit.

De functie die gekoppeld is aan de grootboekrekening is bepalend voor het maken van de juiste boeking. De functie bepaalt o.a. wat er met de btw gebeurt. Je kunt zelf geen nieuwe functies toevoegen aan SnelStart.

De volgende functies mogen maar één keer worden gebruikt: 4 (dagboek verkoop), 5 (dagboek inkoop), 8 (dagboek tussenrekening balans), 21 t/m 28 (btw af te dragen), 41 t/m 43 (btw te vorderen) en functie 34 (vraagposten inkopen).

1. De verschillende functies in SnelStart

Er zijn 5 soorten functies:

 1. Dagboeken
 2. Omzetrekeningen
 3. Kostenrekeningen
 4. Btw-rekeningen
 5. Speciale functies

Hieronder hebben we de verschillende functies onderverdeeld in de vijf soorten.

1. Dagboeken
Elke administratie bevat een aantal dagboeken waarin dagelijks boekingen worden bijgehouden. 

 • Functie 1 - Dagboek Kas
 • Functie 2 - Dagboek Bank
 • Functie 4 - Dagboek Verkoop (Debiteuren)
 • Functie 5 - Dagboek Inkoop (Crediteuren)
 • Functie 7 - Dagboek Memoriaal
 • Functie 8 - Dagboek balans

2. Omzetrekeningen
Als je goederen of diensten verkoopt maak je omzet. Dit wordt geboekt op een omzetrekening. Over je omzet betaal je btw. Dit kan laag, hoog, overig of onbelast zijn. Voor omzet uit het buitenland zijn andere regels van toepassing. Hieronder staan de verschillende omzetrekeningen voor Nederland en buitenland. 

 • Functie 10 - verkopen/omzet Nederland onbelast (btw rubriek 1e)
 • Functie 11 - verkopen/omzet Nederland laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 12 - verkopen/omzet Nederland hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 13 - verkopen/omzet Nederland overig (btw rubriek 1c)
 • Functie 80 - verkopen export binnen EU (btw rubriek 3b)
 • Functie 81 - verkopen export buiten EU (btw rubriek 3a)
 • Functie 84 - Installatie/Televerkoop binnen EU
 • Functie 88 - Dienstverlening binnen EU (btw rubriek 3b)
 • Functie 91 - verkopen Globalisatie laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 92 - verkopen Globalisatie hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 93 - verkopen Globalisatie overig (btw rubriek 1c)

3. Kostenrekeningen
Als je goederen of diensten inkoopt maak je kosten. Deze wordt geboekt op een kostenrekening. In de kostprijs die je betaalt zit een deel btw. De btw kan worden teruggevorderd van de belastingdienst. Ook hierbij word onderscheid gemaakt tussen hoog, laag, overig of onbelast.
Over goederen geïmporteerd zijn uit het buitenland kun je geen btw terugvragen. Hieronder staan de verschillende kostenrekeningen voor Nederland en buitenland.

 • Functie 30 - inkopen/kosten Nederland alle btw tarieven (btw rubriek 5b)
 • Functie 31 - inkopen/kosten Nederland laag (btw rubriek 5b)
 • Functie 32 - inkopen/kosten Nederland hoog (btw rubriek 5b)
 • Functie 33 - inkopen/kosten Nederland overig (btw rubriek 5b)
 • Functie 34 - vraagposten inkopen (btw rubriek 5b)
 • Functie 61 - inkopen import binnen EU laag (btw rubriek 4b)
 • Functie 62 - inkopen import binnen EU hoog (btw rubriek 4b)
 • Functie 63 - inkopen import binnen EU overig (btw rubriek 4b)
 • Functie 71 - inkopen import buiten EU laag (btw rubriek 4a)
 • Functie 72 - inkopen import buiten EU hoog (btw rubriek 4a)
 • Functie 73 - inkopen import buiten EU overig (btw rubriek 4a)
 • Functie 94 - inkopen globalisatie laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 95 - inkopen globalisatie hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 96 - inkopen globalisatie overig (btw rubriek 1c)

4. Btw-rekeningen
Bij in- en/of verkopen waarbij btw wordt berekend wordt het totaalbedrag gesplitst in een kosten- en/of omzetbedrag en een btw-bedrag. Het btw-bedrag wordt op een aparte btw-rekening geboekt. 

Elk van deze btw-rekeningen heeft een eigen functie en kan slechts 1 keer voorkomen. Hieronder een overzicht van de Btw functies.

 • Functie 21 - btw-af te dragen laag (Verkopen)
 • Functie 22 - btw-af te dragen hoog (Verkopen)
 • Functie 23 - btw-af te dragen overig (Verkopen)
 • Functie 24 - btw-af te dragen verlegd (Verkopen)
 • Functie 25 - btw-te vorderen verlegd (Verkopen)
 • Functie 26 - btw-af te dragen globalisatie laag (Verkopen)
 • Functie 27 - btw-af te dragen globalisatie hoog (Verkopen)
 • Functie 28 - btw-af te dragen globalisatie overig (Verkopen)
 • Functie 97 - btw globalisatie (Tussenrekening voor tijdelijke opslag btw-bedragen bij globalisatie)
 • Functie 41 - btw-te vorderen laag (Inkopen)
 • Functie 42 - btw-te vorderen hoog (Inkopen)
 • Functie 43 - btw-te vorderen overig (Inkopen)
 • Functie 44 - btw-af te dragen verlegd (Inkopen)
 • Functie 45 - btw-te vorderen verlegd (Inkopen, rubriek 2a)

5. Overige functies
Hieronder een overzicht van de overige functies in SnelStart

 • Functie 0 - Overig (Voor omzet- en kostenrekeningen als je niet btw-plichtig bent en voor kostenrekeningen onbelast)
 • Functie 82 - Oninbare vordering (voor openstaande bedragen die niet meer geïnd kunnen worden)
 • Functie 100* - Kredietbeperking (verkopen: Rekening waarop betalingsverschillen geboekt worden bij verkopen)
 • Functie 101* - Kredietbeperking (inkopen: Rekening waarop betalingsverschillen geboekt worden bij inkopen)
 • Functie 102* - Betalingskorting (als wordt gewerkt met betalingskorting wordt op deze rekening het kortingsbedrag geboekt)
 • Functie 110 - Tussenrekening betalingen
 • Functie 111 - Onbekende betalingen (op deze rekening worden niet herleidbare betalingen geboekt bij het inlezen van afschriften)
 • Functie 112 - Kruisposten (voor een tussenrekening Kruisposten )
 • Functie 120 - Betaalwijze (contant: Als je werkt met Add-on Kassa)
 • Functie 121 - Betaalwijze (elektronisch: Als je werkt met Add-on Kassa)
 • Functie 130 - Winstboeking* (op deze rekening boek je aan het eind van het jaar de winst/verlies weg)

* Deze functie kan maar één keer per administratie voorkomen!

SF000001134_afbeelding_001

 • Doe je de administratie van een vereniging of stichting?
  Overleg dan met je boekhouder of accountant of je btw-plichtig bent of niet, beide opties zijn mogelijk. Als de vereniging of stichting niet btw-plichtig is dan kun je de functie 0 gebruiken voor de omzet en kostenrekeningen.

 • Heb je al geboekt op een grootboekrekening? Dan kun je de bijbehorende functie niet meer wijzigen. Je kunt wel het nummer van de grootboekrekening wijzigen naar een ander grootboekrekeningnummer. Het oorspronkelijke nummer is dan niet meer in gebruik waardoor je deze opnieuw kunt aanmaken met de juiste functie.Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee