1. Boekhouden
 2. Grootboekrekeningen

De functies van grootboekrekeningen

In SnelStart 12 kun je grootboekrekeningen aanmaken. Elke grootboekrekening heeft een functie. In dit artikel vind je hierover meer informatie.


De functie die gekoppeld is aan de grootboekrekening is bepalend voor het juist boeken van de boeking. De functie bepaalt o.a. wat er met de btw gebeurt. Het is mogelijk om nieuwe grootboekrekening aan te maken of te wijzigen. Het is niet mogelijk om nieuwe functies aan te maken in SnelStart.

SF000001134_afbeelding_001

1. Verschillende categorieën

 1. Dagboeken
 2. Omzetrekeningen
 3. Kostenrekeningen
 4. Btw-rekeningen
 5. Speciale functies

2. Dagboeken

Elke administratie bevat een aantal dagboeken waarin dagelijks boekingen worden bijgehouden. 

 • Functie 1 - Dagboek Kas
 • Functie 2 - Dagboek Bank
 • Functie 3 - Dagboek Postbank
 • Functie 4 - Dagboek Verkoop (Debiteuren)
 • Functie 5 - Dagboek Inkoop (Crediteuren)
 • Functie 7 - Dagboek Memoriaal
 • Functie 8 - Dagboek balans

Van deze dagboekfuncties kunnen de functies 4, 5 en 8 slechts één keer gebruikt worden. De overige dagboekfuncties kunnen meerdere keren worden toegepast.

 

3. Omzetrekeningen

Als je goederen of diensten verkoopt maak je omzet. Dit wordt geboekt op een omzetrekening. Over je omzet betaal je btw. Dit kan laag, hoog, overig of onbelast zijn. Voor omzet uit het buitenland zijn andere regels van toepassing. Hieronder staan de verschillende omzetrekeningen voor Nederland en buitenland. 

 • Functie 10 - verkopen/omzet Nederland onbelast (btw rubriek 1e)
 • Functie 11 - verkopen/omzet Nederland laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 12 - verkopen/omzet Nederland hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 13 - verkopen/omzet Nederland overig (btw rubriek 1c)
 • Functie 80 - verkopen export binnen EU (btw rubriek 3b)
 • Functie 81 - verkopen export buiten EU (btw rubriek 3a)
 • Functie 84 - Installatie/Televerkoop binnen EU (btw rubriek 3c)
 • Functie 88 - Dienstverlening binnen EU (btw rubriek 3b)
 • Functie 91 - verkopen Globalisatie laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 92 - verkopen Globalisatie hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 93 - verkopen Globalisatie overig (btw rubriek 1c)

4. Kostenrekeningen

Als je goederen of diensten inkoopt maak je kosten. Deze wordt geboekt op een kostenrekening. In de kostprijs die je betaalt zit een deel btw. De btw kan worden teruggevorderd van de belastingdienst. Ook hierbij word onderscheid gemaakt tussen hoog, laag, overig of onbelast.
Over goederen geïmporteerd zijn uit het buitenland kun je geen btw terugvragen. Hieronder staan de verschillende kostenrekeningen voor Nederland en buitenland.

 • Functie 30 - inkopen/kosten Nederland alle btw tarieven (btw rubriek 5b)
 • Functie 31 - inkopen/kosten Nederland laag (btw rubriek 5b)
 • Functie 32 - inkopen/kosten Nederland hoog (btw rubriek 5b)
 • Functie 33 - inkopen/kosten Nederland overig (btw rubriek 5b)
 • Functie 34 - vraagposten inkopen (btw rubriek 5b)
 • Functie 61 - inkopen import binnen EU laag (btw rubriek 4b)
 • Functie 62 - inkopen import binnen EU hoog (btw rubriek 4b)
 • Functie 63 - inkopen import binnen EU overig (btw rubriek 4b)
 • Functie 71 - inkopen import buiten EU laag (btw rubriek 4a)
 • Functie 72 - inkopen import buiten EU hoog (btw rubriek 4a)
 • Functie 73 - inkopen import buiten EU overig (btw rubriek 4a)
 • Functie 94 - inkopen globalisatie laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 95 - inkopen globalisatie hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 96 - inkopen globalisatie overig (btw rubriek 1c)

5. Btw-rekeningen

Bij in- en/of verkopen waarbij btw wordt berekend wordt het totaalbedrag gesplitst in een kosten- en/of omzetbedrag en een btw-bedrag. Het btw-bedrag wordt op een aparte btw-rekening geboekt. 

Elk van deze btw-rekeningen heeft een eigen functie en kan slechts 1 keer voorkomen. Hieronder een overzicht van de Btw functies.

 • Functie 21 - btw-af te dragen laag (Verkopen)
 • Functie 22 - btw-af te dragen hoog (Verkopen)
 • Functie 23 - btw-af te dragen overig (Verkopen)
 • Functie 24 - btw-af te dragen verlegd (Verkopen)
 • Functie 25 - btw-te vorderen verlegd (Verkopen)
 • Functie 26 - btw-af te dragen globalisatie laag (Verkopen)
 • Functie 27 - btw-af te dragen globalisatie hoog (Verkopen)
 • Functie 28 - btw-af te dragen globalisatie overig (Verkopen)
 • Functie 97 - btw globalisatie (Tussenrekening voor tijdelijke opslag btw-bedragen bij globalisatie)
 • Functie 41 - btw-te vorderen laag (Inkopen)
 • Functie 42 - btw-te vorderen hoog (Inkopen)
 • Functie 43 - btw-te vorderen overig (Inkopen)
 • Functie 44 - btw-af te dragen verlegd (Inkopen)
 • Functie 45 - btw-te vorderen verlegd (Inkopen)

6. Overige functies

Hieronder een overzicht van de overige functies in SnelStart

 • Functie 0 - Overig (Voor omzet- en kostenrekeningen als je niet btw-plichtig bent en voor kostenrekeningen onbelast)
 • Functie 82 - Oninbare vordering (voor openstaande bedragen die niet meer geïnd kunnen worden)
 • Functie 85* - BPM verkoop (rekening waarop het BPM-bedrag van een voertuig geboekt wordt bij verkoop)
 • Functie 86* - BPM inkoop (rekening waarop het BPM-bedrag van een voertuig geboekt wordt bij inkoop)
 • Functie 87* - BPM voorraad (rekening waarop het BPM-bedrag van de totale bedrijfsvoorraad aan voertuigen geboekt wordt)
 • Functie 100* - Kredietbeperking (verkopen: Rekening waarop betalingsverschillen geboekt worden bij verkopen)
 • Functie 101* - Kredietbeperking (inkopen: Rekening waarop betalingsverschillen geboekt worden bij inkopen)
 • Functie 102* - Betalingskorting (als wordt gewerkt met betalingskorting wordt op deze rekening het kortingsbedrag geboekt)
 • Functie 110 - Tussenrekening betalingen
 • Functie 111 - Onbekende betalingen (op deze rekening worden niet herleidbare betalingen geboekt bij het inlezen van afschriften)
 • Functie 112 - Kruisposten (voor een tussenrekening Kruisposten )
 • Functie 120 - Betaalwijze (contant: Als je werkt met add-on Kassa)
 • Functie 121 - Betaalwijze (elektronisch: Als je werkt met add-on Kassa)
 • Functie 130 - Winstboeking* (op deze rekening boek je aan het eind van het jaar de winst/verlies weg)

*) Deze functie kan maar één keer per administratie voorkomen!

 

 • Doe je de administratie van een vereniging of stichting dan ben je niet btw-plichtig, dan gebruik je voor de omzet- en kostenrekeningen de functie 0, overig.

 • Heb je al geboekt op een grootboekrekening? Dan kun je de bijbehorende functie niet meer aanpassen. Wel kun je het nummer van de grootboekrekening wijzigen naar een ander grootboekrekeningnummer. Het oorspronkelijke nummer is dan niet meer in gebruik, waardoor je deze opnieuw kunt aanmaken met de juiste functie.Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee