Boekjaar afsluiten

De btw-boeking maken bij jaarafsluiting

Omschrijving
Bij het afsluiten van een boekjaar maakt SnelStart een beginbalans in het nieuwe boekjaar. Op de beginbalans worden de saldi van alle balansrekeningen overgenomen. Dit geldt echter niet voor de btw-grootboekrekeningen (af te dragen en te vorderen). Om de saldi van de btw-rekeningen op uw beginbalans te krijgen maakt u handmatig een boeking in het dagboek Memoriaal. In deze boeking boekt u de saldi van de onderstaande rekeningen over naar de rekening Btw vorige jaren (rekeningnummer 1625 in het voorbeeld):

 1. Btw te vorderen (functie 41 t/m 43)
 2. Btw af te dragen (functie 21 t/m 23 en 27, indien van toepassing)
 3. Btw afdracht (functie 0, rekeningnummer 1620 in het voorbeeld)

Deze boeking maakt u op 31 december van het af te sluiten boekjaar. De bedragen die op de genoemde rekeningen staan, vindt u in de kolommenbalans.


Uitleg

Kolommenbalans opvragen

 1. Ga naar menu Boekhouden, Overzichten en kies voor 'Kolommenbalans';
 2. Kies als boekjaar het af te sluiten boekjaar;
 3. Vul bij de 'tot en met datum' de datum 31 december van het betreffende boekjaar in;
 4. Klik op de knop 'Afdrukken' om de kolommenbalans uit te printen;

image-1


Memoriaalboeking maken
Na het afdrukken van het overzicht met de saldi van de btw-rekeningen maakt u een memoriaalboeking waarin u deze bedragen allemaal verwerkt.

 1. Ga naar menu Boekhouden, en klik op 'Boekhouden';
 2. Open het dagboek Memoriaal (standaard is dit rekeningnummer 9990);
 3. Klik op 'Nieuwe boeking';
 4. Vul in het veld 'Boekingsdatum' de datum 31-12-2018 in;
 5. Vul in het veld 'Omschrijving' en duidelijk herkenbare omschrijving in;
 6. Druk op de Enter-toets om naar de eerste boekingsregel te gaan;
 7. Vul de benodigde gegevens in de boekingsregel in;
 8. Kies bij Grootboekrekening de juiste btw-rekening;
 9. Bedragen uit de creditkolom op de kolommenbalans zet u in de kolom debet in de boekingsregel;
 10. Bedragen uit de debetkolom op de kolommenbalans zet u in de kolom credit in de boekingsregel;
 11. Herhaal stap 7 voor elke btw-rekening;
 12. Rechts onderin het scherm houdt u uiteindelijk een saldo over;
image-1

13. Maak een laatste boekingsregel aan

14. Kies bij Grootboekrekening de rekening 1625 - Btw vorige jaren;

15. Bij een negatief saldo rechts onderin zet u het bedrag in de kolom debet in de boekingsregel

16. Bij een positief saldo rechts onderin zet u het bedrag in de kolom credit in de boekingsregel;

17. Klik op de knop 'Opslaan' om de boeking op te slaan.

image-1


Gerelateerde onderwerpen

De resultaatboeking maken

De voorlopige jaarafsluiting

De definitieve jaarafsluiting

Nieuw factuurnummer instellen

Boekjaar afsluiten algemene informatie