Wettelijke rente en incassokosten bij aanmaningen

In SnelStart 12 kun je vanaf het pakket inBalans rente en incassokosten rekenen bij herinneringen en aanmaningen.

Bij de eerste en tweede aanmaning kun je rente in rekening brengen over het openstaande bedrag. Daarnaast kunnen er ook wettelijke incassokosten in rekening worden gebracht als de klant na de eerste herinnering niet betaald.

Let op:
De velden voor de rentekosten en incassokosten staan alleen in de opmaak van de tweede aanmaning. Wanneer je deze kosten ook op de opmaak van je eerste aanmaning wilt hebben kies dan voor de opmaak van de tweede aanmaning.

Wettelijke rente

Bij de eerste en tweede aanmaning kun je een rentepercentage instellen. Hier zijn twee mogelijkheden voor. Het tarief voor ondernemingen en het tarief voor consumenten.

De actuele tarieven en percentages staan op de site van de Rijksoverheid:
Klik hier voor meer informatie over de wettelijke rente.
Klik hier voor meer informatie over de incassokosten.

De percentages stel je in bij de betreffende aanmaanstap in het aanmaningssjabloon.
SF000001265_afbeelding_001-1


Het rentepercentage voor de aanmaning(en) wordt berekend op jaarbasis.
Hierbij wordt uitgegaan van het openstaand en vervallen ((factuur)bedrag X rentepercentage / 365) X aantal vervallen dagen. Bijvoorbeeld: factuurbedrag is €100, in het aanmaningssjabloon opgegeven rentepercentage is 4% en de betreffende factuur is al 25 dagen vervallen.

De berekening

(100 X 4% / 365) X 25 = EURO 0,27 rente
1 jaar na vervaldatum is de rente:
(100 X 4% / 365) X 365 = EURO 4.- rente

Let op:
Door deze formule toe te passen zijn de aanmaningskosten zichtbaar op de factuur.
De factuur blijft wel voor het oorspronkelijke factuurbedrag in SnelStart staan, de aanmaningskosten worden hier niet bij opgeteld. 


Wettelijke incassokosten 
Als je klant na het versturen van de eerste herinnering en het verstrijken van de aangegeven betalingstermijn nog steeds niet betaald heeft mag je incassokosten in rekening brengen. De hoogte van deze kosten wordt vastgesteld aan de hand van een wettelijk vastgelegde rekenmethode. In de opmaak van de tweede aanmaning is een formule opgenomen, waardoor SnelStart automatisch de juiste incassokosten berekent. Op deze manier weet je zeker dat je de kosten in rekening brengt waarop je recht hebt.Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier om terug te gaan naar alles over verkopen, of lees hier de veelgestelde vragen.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee