Mijn administratie staat op niet beschikbaar in SnelStart 12

Het kan voorkomen dat je administratie in SnelStart 12 op niet beschikbaar staat. In dit artikel geven we hierover meer informatie.

Lokale of netwerk administratie op niet beschikbaar

Het kan zijn dat je een administratie lokaal hebt toegevoegd en dat de administratie op niet beschikbaar staat. Dit kan één van de volgende oorzaken hebben.

SF000002238_afbeelding_001


Het administratiebestand is verwijderd

Een reden dat de administratie op niet beschikbaar staat kan zijn dat de administratie is verwijderd. Het is dan niet meer mogelijk om het administratie bestand terug te halen.

Het administratiebestand is verplaatst naar een andere locatie(map) op de computer
Een andere reden kan zijn dat het administratiebestand niet (meer) staat opgeslagen op de locatie die genoemd staat. Voeg het administratiebestand dan opnieuw toe vanaf de juiste locatie. Klik hiervoor op de knop Toevoegen → Bestaande administratie en ga naar de map waarin het bestand staat opgeslagen.

Wanneer het gaat om een netwerkadministratie dan kan het zijn dat er geen verbinding kan worden gemaakt met het netwerk.
Je kan de administratie dan bijvoorbeeld uit de lijst verwijderen (let op: niet definitief verwijderen!) en daarna opnieuw toevoegen via de knop Toevoegen.
Mocht ook dat niet lukken neem dan contact op met de systeembeheerder van het netwerk. 


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee