Het voorkomen van dubbel ingelezen bankafschriften en dubbele afschriften verwijderen

Vanaf het pakket inKaart kun je bankafschriften handmatig inlezen. Hieronder leggen we uit hoe je kunt voorkomen dat afschriften dubbel worden ingelezen. Ook leggen we uit hoe hoe je dubbele afschriften kunt verwijderen.

 

1. Het inlezen van dubbele bankafschriften voorkomen

Als je bankafschriften download van je bank en deze inleest dan kunnen deze regels automatisch worden geboekt. In SnelStart is een beveiliging ingebouwd waardoor afschrift regels die dubbel worden ingelezen, bijvoorbeeld doordat je een overlappende periode hebt gedownload, niet dubbel worden geboekt. In sommige gevallen kan het toch voorkomen dat er dubbele boekingen worden gedaan. Dit is in de onderstaande gevallen aan de orde.

Gebruik van verschillende typen bestandsformaten
Je bank biedt de bankafschriften in verschillende formaten aan. De opbouw en inhoud van de verschillende typen bestanden is anders waardoor geen goede controle op dubbele boekingen mogelijk is. Daarom geldt het onderstaande:

  • Download altijd hetzelfde bestandsformaat als je overlappende periodes gebruikt.
  • Download geen overlappende perioden als je verschillende bestandsformaten gebruikt.

Bijvoorbeeld:
Je leest van de Rabobank een MT940 bestand in van 01-01-2022 t/m 31-01-2022.
Later kies je voor een ander bestandtype en je leest een CAMT-053
 bestand in van 29-01-2022 t/m 28-02-2022.

De regels van 29 t/m 31 januari worden in dat geval dubbel geboekt.
In verschillende bestandsformaten wordt ook een andere omschrijving gebruikt.
Hierdoor zal SnelStart niet voldoende overeenkomsten vinden met eerder ingelezen afschriften en ze als nieuw behandelen.

2. De (dubbele) afschriften en boekingen verwijderen

Als de bankafschriften dubbel zijn ingelezen dan kun je deze handmatig verwijderen. Het is belangrijk dat je boeking verwijderd uit dagboek bank, maar ook het bankafschrift in Bankieren. Hieronder vind je hoe je dit kunt doen.

Stap 1: De boekingen uit het Dagboek bank verwijderen
Open het Dagboek bank, selecteer de boeking en klik op de knop Verwijderen.
Je kunt niet meerdere boekingen tegelijk verwijderen. Via de sneltoets Alt+V+J kun je boekingen op een snelle manier verwijderen.

Stap 2: De afschriftregels verwijderen uit bankieren
Ga naar het tabblad Boekhouden → Bankieren en open de map Afschriften onder het rekeningnummer. Open de juiste jaarmap en daarna de juiste maandmap.

Selecteer een afschriftregel die je wilt verwijderen en druk op de knop Afschrift verwijderen.

  • Afschriften waarvan de boeking uit het dagboek bank al is verwijderd herken je aan het icoon van een wit blaadje voor de datum.

  • Afschriften waarvan de boeking nog niet is verwijderd uit het Dagboek bank herken je aan een blaadje met daarop een blauw vinkje.

    SF000002416_afbeelding_005    Was dit artikel nuttig?

    Kcc-ja Kcc-nee