De Btw-aangifte in SnelStart Web

Vanaf inKaart kun je de btw-aangifte indienen bij de Belastingdienst. Meer informatie hierover vind je in dit artikel.


In SnelStart Web kun je de btw-aangifte direct versturen naar de Belastingdienst. Wanneer je gaat naar het onderdeel Aangiftes wordt de betreffende aangifte automatisch berekend op basis van de gegevens die zijn ingevoerd in de administratie. Wijzig je iets in een boeking dan wordt de btw-aangifte ook automatisch aangepast. 

In SnelStart 12 kun je ook de Btw-aangifte berekenen en versturen naar de Belastingdienst.

1. De aangifte berekenen en versturen

Ga links in het overzicht naar Financieel → Aangiftes. De btw-aangifte staat automatisch klaar en wordt berekend op basis van de gegevens die in de administratie staan. Als een btw-aangifte is berekend in SnelStart 12 dan staat deze ook klaar in Web. Wanneer je gegevens in de administratie wijzigt dan wordt de btw-aangifte ook automatisch aangepast. Klik op Indienen om de aangifte direct naar de Belastingdienst te versturen. 

De aangifte niet via SnelStart versturen
Het kan zijn dat je de btw-aangifte niet via SnelStart verstuurd, maar via de site van de belastingdienst. In dit geval kun je kiezen voor de knop Indienen en een vinkje plaatsen bij de optie Buiten SnelStart om aangegeven gebruiken.

Als accountant de Btw-aangifte mailen
In SnelStart 12 is het met het pakket Accountant mogelijk om de btw-aangifte te mailen naar de klant. In Web is deze mogelijkheid nog niet aanwezig.

Een aangifte is pas officieel nadat deze is ingediend bij de Belastingdienst of nadat er is gekozen voor Buiten SnelStart om aangeven. Het is niet mogelijk om afwijkende bedragen in te stellen in SnelStart Web. Wanneer je in SnelStart 12 afwijkende bedragen hebt ingevoerd dan worden deze bedragen automatisch meegenomen in de btw-aangifte die getoond wordt in Web. 

2. Btw privégebruik instellen

Binnenkort kun je ook btw privégebruik instellen in Web. Het instellen van de btw privégebruik doe je in de aangifte onder punt 1d. Ga op de regel 1d Privégebruik staan. Kies voor opgeven of overnemen uit het vorige jaar. Vul in stap 1 de omschrijving in en kies voor Dit klopt zo. In stap 2 kun je de cataloguswaarde en het percentage invullen. Ga daarna naar stap 3 om de btw-privérekening en de kostenrekening te selecteren. Na het opslaan wordt er automatisch een boeking in het Dagboek Tussenrekening memoriaal gemaakt. 

3. De jaarsuppletie berekenen

Nadat je de laatste btw-aangifte hebt ingediend bij de Belastingdienst kun je de jaarsuppletie opmaken. In het onderdeel Financieel → Aangiftes kun je kiezen voor Jaarsuppletie. Ook de jaarsuppletie kun je rechtstreeks naar de Belastingdienst versturen. Een tussentijdse suppletie komt alleen naar voren als dit van toepassing is en als dit staat ingesteld in SnelStart 12.