Algemene informatie

De bediening van SnelStart met sneltoetsen

Omschrijving

De bediening van SnelStart gebeurt vaak met de muis. Het is echter ook mogelijk gebruik te maken van sneltoetsen of toetscombinaties, zodat u nog sneller met SnelStart kunt werken.

Naast de meeste standaard Windows sneltoetscombinaties heeft SnelStart ook een aantal eigen mogelijkheden. Een overzicht vindt u hieronder:

Uitleg

Bediening van de hoofdmenu's met de F10-toets

Vanuit elk gewenst programma-onderdeel kunt u de tabbladen benaderen door op de F10-toets te drukken. Bij elk tabblad verschijnt vervolgens een cijfer. Door het intoetsen van het juiste cijfer activeert u het bijbehorende tabblad.

SF000001529_afbeelding_001

Na het kiezen van een cijfer wordt de ribbon geopend van het gekozen tabblad. Elke keuzemogelijkheid heeft vervolgens een letter waarmee u het programma-onderdeel kunt openen.

SF000001529_afbeelding_002


Tips & Tricks

Windows sneltoetsen

Veel van de Windows sneltoetscombinaties zijn in SnelStart prima te gebruiken. Welke dat zijn vindt u hieronder.

0-3

Specifieke SnelStart tips

Wisselen tussen inclusief en exclusief btw

Tijdens het boekhouden kunt u bedragen in de boekingsregels inclusief of exclusief btw omrekenen. Hiervoor gebruikt u de toetscombinaties [Ctrl+i] of [Ctrl+e]. Dit is met name handig bij het boeken van een inkomst of uitgave die gesplitst moet worden over meerdere grootboekrekeningen.

  • Druk in een bedragveld op [Ctrl+e], dan wordt het bedrag dat in het veld staat exclusief btw omgerekend;
  • Druk in een bedragveld op [Ctrl+i], dan wordt het bedrag dat in het veld staat inclusief btw omgerekend;

Dit werkt alleen bij grootboekrekeningen met een functie die gekoppeld is aan een btw-rekening (omzet- of kostenrekening)

Rekenen in numerieke velden

In alle velden waarin u een bedrag of aantal kunt invullen, kunt u ook berekeningen uitvoeren. Het programma maakt de berekening en plaatst de uitkomst als getal of bedrag in het veld.

SF000001529_afbeelding_003

De toegestane tekens zijn: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , / * . - +

Typt u 17+5, dan wordt 22 ingevuld.
Voor 100*1,175 wordt het bedrag 117,50 geplaatst.
U kunt ook berekeningen met meerdere getallen of bedragen invoeren: 5,25+2,42-1,68 wordt 5,99.
U kunt natuurlijk ook delen: 25,99/3 wordt 8,66.

Let op! Voor het invoeren van getallen en bedragen is het belangrijk dat Windows een komma als decimaalteken gebruikt. Het decimaalteken kunt u bij de landinstellingen van windows invoeren.

Nieuwe regel in tekstvelden

Om in tekstvelden een regel af te breken of om meerdere regels aan te maken, dan gebruikt u [Ctrl+Enter]. Wilt u een lege regel invoegen in een tekstveld, dan gebruikt u twee keer [Ctrl+Enter].

SF000001529_afbeelding_004


Datumvelden invullen

In datumvelden kan alleen een geldige datum worden ingevoerd. Als u alleen de dag en de maand invult, dan voegt SnelStart automatisch het huidige boekjaar toe.
Ongeldig invoer wordt omgezet in de waarde 01-01-1900.

0-4

Boekingsdatum verhogen of verlagen met [PgUp] en [PgDn]
Vanaf SnelStart inBalans kunt u eenvoudig de boekingsdatum en het boekstuknummer verhogen of verlagen. Hiervoor gebruikt u de toetsenn [PgUp] en [PgDn]

Facturen plaatsen met F4
In het eerste veld van een boekingsregel, activeert u een zoekscherm voor het opzoeken van openstaande facturen met de functietoets [F4]. Als u een of meer facturen heeft gevonden en geselecteerd, plaatst u deze in de orderregels met [ALT+F].