Software koppelen met SnelStart administratie op LocalDB (systeembeheerder)

In dit artikel vind je meer informatie over het koppelen van software met SnelStart op Localdb.

Deze informatie is specifiek voor systeembeheerders.


Met SnelStart Integratie is het mogelijk om externe software te koppelen aan je SnelStart administratie. Als je een directe databasekoppeling wilt maken met een lokale SnelStart administratie (LocalDB), dan bieden wij je hier een aantal handvatten.

Waar dien je op te letten

  1. De servernaam die SnelStart gebruikt voor LocalDB is: (localdb)\SnelStart.
  2. SnelStart 12 maakt gebruik van Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB.

  3. Geef in de connectionstring altijd de databasenaam mee. Dat is de naam van de administratie, ofwel de bestandsnaam zonder pad en extensie. Is het volledige pad naar het administratiebestand ‘C:\SnelStart\Administraties\Voorbeeldbedrijf.mdf’, dan is de databasenaam ‘Voorbeeldbedrijf’.
  4. Geef ook de paramater AttachDbFileName mee, met daarin het volledige pad (C:\SnelStart\Administraties\Voorbeeldbedrijf.mdf).

Voorbeeld connectionstring:
Server=(localdb)\snelstart;Integrated
Security=true;AttachDbFileName=D:\SnelStart\Administraties\Voorbeeld.mdf;
Database=Voorbeeld

Gelijktijdige connecties
Een LocalDB-instantie draait binnen de Windows gebruikersaccount/-sessie.
Als een database aan een instantie is gekoppeld dan kunnen programma’s die binnen dezelfde Windows-sessie draaien tegelijk met SnelStart de database benaderen. Het is dus mogelijk om op één werkplek zowel SnelStart als de gekoppelde applicatie geopend te hebben.

Achtergrondinformatie
Bij het openen van een administratie attached SnelStart deze automatisch aan de LocalDB-instance. Bij het sluiten van de administratie voert SnelStart een detach uit, om het bestand zo goed mogelijk vrij te geven en het systeem zo min mogelijk te belasten.
Daarom moet in de connectionstring zowel de databasenaam correct worden meegegeven alsook het volledige pad naar de database. Gebeurt dit niet op de hierboven beschreven manier, dan kan het problemen geven met het gelijktijdig openen van de administratie in SnelStart en in de externe applicatie.

LocalDb benaderen via Microsoft .NET Framework
Microsoft ondersteunt LocalDB vanaf .NET Framework 4 Update 4.0.2.
Meer informatie vind je hier.

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee