Een verkoopfactuur en inkoopfactuur met elkaar verrekenen in SnelStart 12

Vanaf het pakket inKaart kun je een verkoop- en inkoopfactuur met elkaar verrekenen. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.


Het kan voorkomen dat een bedrijf zowel een leverancier van je is als een klant. In dat geval ontvang je inkoopfacturen en verstuur je de verkoopfacturen naar hetzelfde bedrijf. Het is mogelijk openstaande inkoopfacturen te verrekenen met openstaande verkoopfacturen. Dit doe je in het dagboek memoriaal.

1. Het verrekenen van de verkoop en inkoopfactuur

Stap 1 is het maken van de hoofdboeking.
Ga naar Boekhouden → Boekhouden → Dagboek Memoriaal → Nieuw. Vul de Boekingsdatum in. Het veld Boekstuk is optioneel. Zet in het veld Omschrijving duidelijk wat dit voor boeking is.

2. De tegenboeking wanneer de bedragen gelijk zijn aan elkaar

Als het factuurbedrag van de inkoopfactuur en het bedrag van de verkoopfactuur gelijk zijn, werk je als volgt:
Druk in de eerste regel op functietoets F4 om de verkoopfactuur op te zoeken en kies de Klant. Selecteer in de lijst de facturen die je wilt verrekenen met inkoopfacturen. Klik op Plaats de order/factuur.

SF000002419_afbeelding_002

Ga vervolgens naar de volgende orderregel, druk functietoets F4 en kies de leverancier. Selecteer de inkoopfacturen die je wilt verrekenen met de gekozen verkoopfacturen en klik op Plaats de order/factuur.

SF000002419_afbeelding_003

Als het saldo rechts onderin € 0,00 is, zijn de facturen volledig met elkaar verrekend, kies voor Opslaan. De facturen zijn nu met elkaar verrekend en komen niet voor in de lijst met openstaande inkoop- en verkoopfacturen.

3. De tegenboeking wanneer de factuurbedragen niet gelijk zijn aan elkaar

Als het factuurbedrag van de inkoopfactuur en het bedrag van de verkoopfactuur niet gelijk zijn, werk je als volgt:
Druk in de eerste regel op functietoets F4 om de verkoopfactuur op te zoeken en kies de Klant. Selecteer in de lijst de facturen die je wilt verrekenen met inkoopfacturen en klik op Plaats de order/factuur.

SF000002419_afbeelding_002-1

Ga naar de volgende orderregel, druk weer op functietoets F4 en kies de leverancier. Selecteer de inkoopfacturen die je wilt verrekenen met de gekozen verkoopfacturen en klik op Plaats de order/factuur.

SF000002419_afbeelding_004

Omdat het totaalbedrag aan inkoopfacturen lager is dan het bedrag aan verkoopfacturen staat rechts onderin nu een saldo. Dit bedrag breng je in mindering op de verkoopfactuur, zodat het saldo rechts onderin € 0,00 wordt

SF000002419_afbeelding_005

SF000002419_afbeelding_006


De inkoopfacturen zijn in dit voorbeeld volledig verrekend en komen dus niet meer voor op de lijst met openstaande inkoopfacturen. De verkoopfactuur staat nog wel open, maar het openstaande bedrag is verminderd met het saldo van de gekozen inkoopfacturen.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee