De kostprijsberekening bij uitgebreid journaliseren

Vanaf het pakket inZicht kun je bij de verkoop van artikelen direct een financiële boeking maken. Meer informatie hierover, vind je in dit artikel.

In SnelStart is het mogelijk om vanaf het pakket inZicht te werken met uitgebreid voorraadbeheer. Meer informatie hierover en hoe dit moet worden ingesteld staat hier vermeld.

In dit artikel geven we een uitgebreide uitleg over de kostprijsberekening die gemaakt wordt bij de verkoop van artikelen waarbij een financiële boeking wordt gemaakt van de afname van de voorraad en de kostprijs van de verkopen. Dit wordt “Uitgebreid journaliseren” genoemd.

De kostprijsberekening

De berekening kan op de volgende manieren:

Zonder voorraadcontrole
Bij de verkoop van een artikel wordt niet gecontroleerd of er voldoende voorraad is om dat artikel te kunnen verkopen en zonder een melding te geven over de voorraad wordt de factuur aangemaakt.
Indien uitgebreid journaliseren bij de betreffende artikelomzetgroep aangevinkt is, dan zal de op de artikelkaart ingevoerde inkoopprijs als uitgangspunt worden genomen voor de kostprijs- en voorraadboeking. Zodra op de artikelkaart de inkoopprijs wordt gewijzigd, wordt vanaf dat moment die prijs gehanteerd bij het afdrukken van nieuwe facturen.
Bij het invoeren van ontvangsten via Voorraadmutaties wordt de voorraad ook tegen die prijs geboekt.
Wanneer de voorraad via het tabblad Inkopen wordt ingevoerd, is het belangrijk dat de voorgestelde inkoopprijs (van de artikelkaart) wordt gebruikt en niet wordt aangepast.
Eventuele verschillen tussen inkoopprijs van de artikelkaart en de werkelijke inkoopprijs van dat moment dienen direct op een prijsverschillenrekening geboekt te worden.
Dit is de methode volgens Vaste Verreken Prijs.

Met voorraadcontrole
Bij de verkoop van een artikel wordt de werkelijke inkoopprijs gehanteerd volgens FiFo (First In, First Out) of LiFo (Last In, First Out).
Bij FiFo wordt er van uitgegaan dat de eerst ingekochte voorraad als eerste weer wordt verkocht.
Bij LiFo wordt de laatst ingekochte voorraad als eerste weer verkocht.

Via het tabblad Inkopen wordt een bestelling geplaatst bij de leverancier.
In de orderregel wordt de werkelijke inkoopprijs van dat moment ingevoerd. Als die prijs afwijkt van wat als inkoopprijs op de artikelkaart staat, dan volgt de vraag of die inkoopprijs aangepast moet worden. Als de inkoopprijs afwijkt omdat de prijs bij de leverancier is gewijzigd, dan is het aan te raden om de prijs op de artikelkaart aan te passen, gaat het om een incidentele afwijkende prijs, dan hoeft dat niet.
Op het moment dat de goederen als ontvangst worden geboekt, wordt de werkelijke inkoopprijs, vermenigvuldigd met het aantal ontvangen artikelen, bijgeboekt op de grootboekrekening voor voorraad. Op de achtergrond heeft deze inkooporderregel een id-nummer (een uniek volgnummer) meegekregen.
Wanneer dit ingekochte artikel weer wordt verkocht, dan gaat SnelStart in de inkooporderregel-tabel zoeken naar wat de inkoopprijs was. Deze inkoopprijs wordt in de verkooporderregel overgenomen en opgeslagen. Tevens wordt in een andere tabel bijgehouden hoeveel artikelen van die specifieke inkooporderregel worden verkocht.
Als er bijvoorbeeld 10 zijn ingekocht voor € 12,50 en in een latere bestelling zijn er 10 ingekocht voor een prijs van € 15,00 en er 15 stuks van worden verkocht, dan zal SnelStart de volgende kostprijs hanteren :
10 x 12,50 = € 125.-
5 x 15.00 = € 75.- = een totale kostprijs van € 200.-

In de tabel Verkochte Inkoop wordt bijgehouden dat van de eerste inkooporderregel 10 stuks zijn verkocht en op welke verkooporderregel die verkocht zijn.
Van de andere 5 stuks wordt ook opgeslagen van welke inkoopregel die afkomstig zijn en naar welke verkooporderregel die zijn gegaan.
Bij een volgende verkoop van dit artikel ziet SnelStart dat van de eerste inkoop van 10 stuks die alle 10 ook verkocht zijn, en van de tweede regel er nog 5 niet verkocht zijn. De inkoopprijs van die 5 niet verkochte artikelen zal dan weer gehanteerd worden als kostprijs.

Het Overzicht Inkoopwaardelijst (gemiddelde inkoopprijs)
Stel dat er van het artikel weer 10 stuks worden ingekocht, voor een inkoopprijs van € 17,50 dan wordt op het overzicht Inkoopwaarde op datum (gemiddelde inkoopprijs) getoond dat er 15 stuks op voorraad liggen met een gemiddelde inkoopprijs van € 16,67

De gemiddelde inkoopprijs van de huidige voorraad is dan (vereenvoudigd) :
(5 x € 15.-) + (10 x € 17,50) / 15 stuks = € 16,67 per stuk.

In verband met de verschillende instellingsmogelijkheden is de werkelijke berekening uitgebreider. Die berekening is echter te complex om hier te tonen.Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier om terug te gaan naar alles over verkopen, of lees hier de veelgestelde vragen. 

 

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee