De kolommen Debet en Credit in het boekhoudvenster in SnelStart 12

Vanaf het pakket inKaart is bij een boeking alleen de kolom debet of credit zichtbaar. Vanaf het pakket inZicht zie je bij het maken van een nieuwe boeking beide kolommen. Meer informatie hierover vind je in dit artikel.

Als je in het boekhoudvenster een boeking maakt dan heb je in de boekingsregel een kolom waarin je het bedrag plaatst. Afhankelijk van of het een uitgegeven of een ontvangen bedrag is, heet deze kolom Debet of Credit. Zodra je echter een ontvangen of een uitgegeven bedrag invult, wordt het weer automatisch één kolom Debet of Credit.

Voorbeeld boekingsregels bij het pakket inKaart en inBalans:

SF000002418_afbeelding_001

Voorbeeld boekingsregels vanaf het pakket inZicht:

SF000002418_afbeelding_002Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee