Een boeking maken in SnelStart 12

Vanaf het pakket inKaart kun je in SnelStart 12 boekingen maken in de dagboeken. Meer informatie hierover lees je in dit artikel.


Een dagboek is een onderdeel van je administratie. In de dagboeken worden alle financiële boekingen genoteerd. De basis voor het maken van boekingen is in alle dagboeken gelijk. In SnelStart is het mogelijk om handmatig een boeking te maken in het dagboek kas, dagboek bank, dagboek inkoop, dagboek verkoop, tussenrekening balans en dagboek memoriaal.

1. Een boeking maken in het dagboek kas of bank

In deze dagboeken is er altijd sprake van een uitgegeven of ontvangen bedrag dat op de ingegeven boekingsdatum wordt geboekt. In het veld Omschrijving vul je een omschrijving van de boeking in. Het veld Boekstuk is optioneel. Het bedrag vul je in het juiste veld in het is of een uitgegeven bedrag of een ontvangen bedrag.

Via de knop Verwijderen kun je een boeking weer verwijderen. 

SF000001707_afbeelding_001

2. Een boeking maken in het dagboek verkoop

In dit dagboek is er altijd sprake van een ontvangen bedrag dat op de ingegeven boekingsdatum wordt geboekt. Vul in het veld Boekingsdatum de factuurdatum in. Het veld Boekstuk is optioneel. Vul in het veld Klant een klantnummer in. De betalingstermijn wordt opgehaald uit de klantenkaart maar kan worden aangepast. Het factuurnummer is een verplicht veld. Dit veld wordt automatisch gevuld met het hoogste factuurnummer +1. Vul het totale factuurbedrag in (inclusief btw). Bij een creditfactuur vul je een negatief bedrag in.

Als je verkoopfacturen maakt in het tabblad Verkopen, dan wordt de factuur automatisch in het dagboek debiteuren geboekt.

Via de knop Verwijderen kun je een boeking weer verwijderen. 

SF000001707_afbeelding_002

3. Een boeking maken in het dagboek inkoop

In dit dagboek is er altijd sprake van een uitgegeven bedrag dat op de ingegeven boekingsdatum wordt geboekt. Vul in het veld leverancier een leveranciersnummer in. Het factuurnummer is een verplicht veld. Bij een creditfactuur staat het bedrag negatief.

Via de knop Verwijderen kun je een boeking weer verwijderen. 

SF000001707_afbeelding_003

4. Een boeking maken in het dagboek memoriaal
of tussenrekening balans

Voor dagboeken met een Memoriaal- of een Balansfunctie gelden andere voorwaarden. Hier wordt in de hoofdboeking alleen een boekingsdatum, een boekstuknummer en een omschrijving ingegeven. De daadwerkelijke boeking wordt gemaakt in de boekingsregels. Er worden hier namelijk uitsluitend bedragen tussen twee of meer grootboekrekeningen geboekt.

Via de knop Verwijderen kun je een boeking weer verwijderen.

5. De tegenboeking

Tegenover elke hoofdboeking staat een tegenboeking om de boeking in balans te brengen. Het uiteindelijke saldo van de boeking moet € 0,00 zijn. In de boekingsregels boek je het bedrag uit de hoofdboeking over naar één of meerdere grootboekrekeningen.

Als een boeking niet kan worden opgeslagen zijn er verplichte gegevens niet ingevuld of is het verschilbedrag (rechts onderin) niet € 0,00.Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee