Een betalingsverschil boeken in SnelStart 12

In dit artikel vind je meer informatie over het boeken van een betalingsverschil.

Als je een factuur stuurt naar je klant, dan kun je er over het algemeen van uitgaan dat deze factuur volledig wordt voldaan. Het kan voorkomen dat je klant bijvoorbeeld een klein bedrag te weinig of teveel betaalt. In dat geval is er sprake van een betalingsverschil.
Uiteraard kun je de kleine bedragen alsnog verrekenen met je klant. Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag als betalingsverschil weg te boeken

1. Een betalingsverschil boeken

Het boeken van een betalingsverschil doe je in dezelfde boeking als waarin je de factuur koppelt aan de betaling. Ga naar de boeking toe waarin je het ontvangen bedrag van de factuur hebt ontvangen. Dit is het Dagboek kas of het Dagboek bank. 

Koppel vervolgens de factuur aan de boeking. Na het koppelen zal er rechtsonder een melding verschijnen dat er een verschil is. Dit komt doordat het te ontvangen bedrag lager of hoger is dan het factuurbedrag. Dit bedrag boek je op betalingsverschillen door nog een boekingsregel aan te maken en deze te boeken op de grootboekrekening betalingsverschillen. Dit is in het standaardrekeningschema grootboekrekeningnummer 7980 met functie 102 Betalingskorting. Het verschil bedrag wordt hier automatisch negatief credit geboekt.

2. SnelStart boekt automatisch een betalingsverschil

In sommige gevallen boekt SnelStart het verschilbedrag automatisch op de grootboekrekening Betalingsverschillen.

Automatisch op betalingsverschillen bij handmatig boeken
Bij handmatig boeken hanteert SnelStart een betalingsverschil van 3% van het factuurbedrag. Als het verschilbedrag 3% of minder is, geeft SnelStart een boekingsvoorstel waarin het volledige factuurbedrag wordt afgeboekt en het verschilbedrag automatisch op de grootboekrekening betalingsverschillen wordt verwerkt.

Automatisch op betalingsverschillen bij inlezen van bankafschriften
Als SnelStart bankafschriften inleest, wordt een betalingsverschil automatisch geboekt op de rekening betalingsverschillen onder de volgende voorwaarden:

  • Het verschil is kleiner dan € 1,00 én het is kleiner dan 20% van het totale factuurbedrag.
  • Het verschil is kleiner dan € 10,00 én het is kleiner dan 2% van het totale factuurbedrag.    Was dit artikel nuttig?

    Kcc-ja Kcc-nee