Kan de PDF-factuur worden gewijzigd?

Wanneer je in SnelStart een factuur maakt wordt dit een PDF-bestand. Het is niet mogelijk om dit bestand te openen en te wijzigen.

Als je SnelStart gebruikt om te factureren dan worden de facturen afgedrukt of als beveiligd PDF-document per e-mail verstuurd. Door de beveiliging van het PDF-document kunnen hierin achteraf geen wijzigingen worden aangebracht.

Waarom kun je deze documenten niet wijzigen?

Uitgangspunt bij het ontwikkelen van onze software is dat deze voldoet aan wet- en regelgeving.  In de brochure van de belastingdienst staat letterlijk:

Het is van groot belang dat de oorspronkelijkheid (authenticiteit van de herkomst) en de inhoud van de gegevens (integriteit van de inhoud) juist zijn. Voor een factuur bijvoorbeeld is het van belang te weten dat het document daadwerkelijk van de leverancier afkomstig is. Het is ook van belang dat de factuur niet te veranderen is. Wij moeten dit bij een controle kunnen vaststellen.

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee