1. Bank
  2. Incasso en betaalbestanden

Gebruik van tussenrekening bij incasseren of betaalbestanden in SnelStart 12

Vanaf inKaart kun je in SnelStart 12 incasso- en betaalbestanden aanmaken. Je kunt daarbij ook gebruik maken van tussenrekeningen. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.

Als je in SnelStart werkt met incasso- van betaalbestanden dan lever je een bankopdracht aan bij de bank. De bank verwerkt vervolgens de opdracht op je bankrekeningnummer. Wanneer je na de batchbetaling de afschriften inleest, dan worden de facturen in je administratie ingelezen en komen als 'betaald' in je administratie te staan.

Door gebruik te maken van een tussenrekening worden de facturen bij het maken van de betaalopdracht eerst geboekt op een tussenrekening (in dagboek memoriaal). De facturen komen dan niet meer naar voren in de lijst met facturen. Na het inlezen van het bankafschrift met de te ontvangen betaling wordt het bedrag ook weer op de tussenrekening geboekt en is het saldo weer nul.

Tussenrekening instellen

Ga naar het tabblad Boekhouden → Bankrekeningen en selecteer de bankrekening.
Ga aan de rechterkant naar het tabblad Incasseren en/of het tabblad Betalen. Zet een vinkje bij de optie Tussenrekening. Vul in het veld dagboek het dagboek in waarin je de boeking wilt verwerken (Memoriaal). Vul in het veld Grootboek de grootboekrekening in die dient als tussenrekening en sla de gegevens op met de knop Opslaan.


SF000002165_afbeelding_001

    Als je je bankrekening hebt ingesteld voor het gebruik van tussenrekeningen kun je beginnen met het maken van incasso van betaalopdrachten. 
    Meer weten over dit onderwerp?
     

    Klik hier om terug te gaan naar alles over bank, of lees hier de veelgestelde vragen.