Het inlezen van dubbele bankafschriften voorkomen

Vanaf het pakket inKaart kun je bankafschriften handmatig inlezen. In dit stappenplan leggen we uit hoe je kunt voorkomen dat afschriften dubbel worden ingelezen.

Het inlezen van dubbele bankafschriften voorkomen

Als je bankafschriften download van je bank en deze inleest dan kunnen deze regels automatisch worden geboekt. In SnelStart is een beveiliging ingebouwd waardoor afschrift regels die dubbel worden ingelezen, bijvoorbeeld doordat je een overlappende periode hebt gedownload, niet dubbel worden geboekt. In sommige gevallen kan het toch voorkomen dat er dubbele boekingen worden gedaan. Dit is in de onderstaande gevallen aan de orde.

Gebruik van verschillende typen bestandsformaten
Je bank biedt de bankafschriften in verschillende formaten aan. De opbouw en inhoud van de verschillende typen bestanden is anders waardoor geen goede controle op dubbele boekingen mogelijk is. Daarom geldt het onderstaande:

  • Download altijd hetzelfde bestandsformaat als je overlappende periodes gebruikt.
  • Download geen overlappende perioden als je verschillende bestandsformaten gebruikt.

Bijvoorbeeld:
Je leest van de Rabobank een MT940 bestand in van 01-01-2022 t/m 31-01-2022.
Later kies je voor een ander bestandtype en je leest een CAMT-053
 bestand in van 29-01-2022 t/m 28-02-2022.

De regels van 29 t/m 31 januari worden in dat geval dubbel geboekt.
In verschillende bestandsformaten wordt ook een andere omschrijving gebruikt.
Hierdoor zal SnelStart niet voldoende overeenkomsten vinden met eerder ingelezen afschriften en ze als nieuw behandelen.

Afschriften verwijderd uit de map Afschriften bij Bankieren
Via het tabblad Boekhouden → Bankieren kun je de map afschriften openen onder het betreffende rekeningnummer. Hierin staan de ingelezen afschriftregels op datum gesorteerd.
Als je deze afschriftregels verwijdert en daarna lees je een bestand met dezelfde regels weer in, dan worden de regels opnieuw geboekt. Bij het verwijderen van afschriften blijven de boekingen in het dagboek bank behouden.

Bijvoorbeeld:
Je leest van de ABN-AMRO een CSV-afschriftbestand in van 01-01-2022 t/m 31-01-2022. Daarna verwijder je in de map afschriften de data van in van 26-01-2022 t/m 28-01-2022. Vervolgens lees je weer een CSV-afschriftbestand in, maar nu van 01-01-2022 t/m 28-02-2022.
De regels van 26 t/m 28 januari worden dubbel geboekt.

MT940 bestanden van de ING
Als je gebruik maakt van de ING is het aan te bevelen een ander bestandstype te gebruiken dan het MT940 type. Bij het boeken van een MT940 bestand worden alle boekingen op de meest recente datum van gezet. Als je later een nieuw MT940 bestand inleest met een overlappende periode, dan worden alle overlappende regels opnieuw geboekt op de nieuwe datum.

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee