1. Bank
  2. Incasso en betaalbestanden

De betaalopdracht als batch of als losse regels op het afschrift

Vanaf inKaart kun je werken met betaalbestand. Standaard wordt een betaalbestand als batch op je bank weergegeven.

Het kan zijn dat je het betaalbestand niet al batch maar als losse regels op je bank wilt hebben. Het is mogelijk om dit in te stellen in SnelStart, maar niet elke bank neemt deze instelling zo over. Het is daarom altijd het advies om hierover contact op te nemen met je bank. Het is niet mogelijk om het betaalbestand in SnelStart als losse afschriftregels te krijgen. In SnelStart wordt dit altijd gezien als een batch. 

De afschrijving instellen

Ga naar tabblad Boekhouden → Bankrekeningen. Selecteer links het betreffende bankrekeningnummer. Klik op het tabblad Betalen om de instellingen voor betaalopdrachten te openen. Zet een vinkje bij Betalingen als batch afschrijven als je dit als batch wilt en haal het vinkje weg als je de batch als losse regels op je bankafschrift wilt. Klik op Opslaan.

SF000002056_afbeelding_001