Backup

Back-up maken van een cliëntadministratie

Omschrijving

Als u als accountant van uw klant toegang hebt gekregen tot de online administratie, dan heeft u vanaf SnelStart 12.33 de mogelijkheid om van deze administratie een back-up te maken. Voorwaarde hiervoor zijn:

  • U werkt met het pakket SnelStart Accountant;
  • U hebt als administratie- of accountantskantoor toegang gekregen tot de administratie (dus niet als externe gebruiker);

Vanaf versie 12.56 wordt de back-up opgeslagen onder de knop overzicht van uw eigen account. Het eigenaarschap wordt automatisch van de administratie af gehaald en u kunt de back up gebruiken.

Uitleg

Back-up van cliëntadministratie maken

  1. Ga naar het tabblad Administratie en klik op de knop Administraties;
  2. Selecteer de cliëntadministratie waarvan u een back-up wilt maken;
  3. Klik op de knop Backup maken;
SF000002476_afbeelding_001

4. Klik het eerste scherm van de wizard weg met de knop Volgende;

5. Geef de back-up een naam of behoud de voorgestelde naam voor de back-up;

SF000002476_afbeelding_002

6. Klik op Volgende om door te gaan;

7. Controleer of alles juist in ingevuld en klik op Voltooien om de back-up te maken;