Als accountant een back-up maken van een cliëntadministratie in versie 12

Als je als accountant van je klant toegang hebt gekregen tot de online administratie, dan heb je de mogelijkheid om van deze administratie een back-up te maken.

Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Je werkt met het pakket SnelStart Accountant;
  • Je hebt als administratie- of accountantskantoor toegang gekregen tot de administratie (dus niet als externe gebruiker);

De back-up wordt opgeslagen onder de knop overzicht van je eigen account. Het eigenaarschap wordt automatisch van de administratie afgehaald en je kunt de back-up gebruiken.


Back-up van cliëntadministratie maken

  1. Ga naar het tabblad Administratie en klik op de knop Administraties;
  2. Selecteer de cliëntadministratie waarvan je een back-up wilt maken;
  3. Klik op de knop Backup maken;
SF000002476_afbeelding_001

4. Klik het eerste scherm van de wizard weg met de knop Volgende;

5. Geef de back-up een naam of behoud de voorgestelde naam voor de back-up;

SF000002476_afbeelding_002

6. Klik op Volgende om door te gaan;

7. Controleer of alles juist in ingevuld en klik op Voltooien om de back-up te maken.