Een externe gebruiker toegang geven tot de administratie in versie 12

Vanaf het pakket inStap kun je extra gebruikers toegang geven in je online administratie.

Je kunt extra gebruikers die onder je account vallen, toegang en rechten geven in je administratie(s). Andere SnelStart gebruikers die niet onder jouw account vallen, kunnen normaal gesproken je administratie niet openen. Het is echter wel mogelijk om gebruikers van buiten je eigen account toegang te geven. Dit geldt voor zowel de online als de offline administratie. Voorwaarde is wel dat de gebruiker die je wilt toewijzen beschikt over een actief abonnement.

Een externe gebruiker wijs je als volgt toe:

Externe gebruiker toegang geven

  1. Open SnelStart en log in als gebruiker met beheerdersrechten;
  2. Open vervolgens de administratie waarin je de externe gebruiker toegang wilt geven;
  3. Ga naar tabblad Administratie en klik op de knop 'Rechten';
  4. Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe gebruiker rechten te geven;
  5. Vul in het veld 'Gebruiker' het e-mailadres in van de externe gebruiker;
  6. Klik op de knop 'Opslaan' om de externe gebruiker op te slaan;
SF000002024_afbeelding_001

In de lijst aan de linkerkant van het scherm verschijnt nu de naam van de externe gebruiker. Deze gebruiker kan nu inloggen in zijn eigen versie van SnelStart 12 en je online administratie openen. Voor het openen van offline administraties kun je de betreffende gebruiker een back-up sturen.

Tips & Tricks
Wil je een accountantskantoor dat werkt met SnelStart Accountant toegang geven, dan kun je het kantoor kiezen.


Gerelateerde onderwerpen

Accountantskantoor toegang geven tot online administratie