Gebruikers en rechten

Een externe gebruiker toegang geven tot de administratie

Omschrijving

Als u werkt met SnelStart 12, dan kunt u extra gebruikers die onder uw account vallen, toegang en rechten geven in uw administratie(s). Andere SnelStart gebruikers die niet onder uw account vallen, kunnen normaal gesproken uw administratie niet openen. Het is echter wel mogelijk om gebruikers van buiten uw eigen account toegang te geven. Dit geldt voor zowel de online als de offline administratie. Voorwaarde is wel dat de gebruiker die u wilt toewijzen beschikt over een actief abonnement.

Een externe gebruiker wijst u als volgt toe:

Uitleg

Externe gebruiker toegang geven

  1. Open SnelStart en log in als gebruiker met beheerdersrechten;
  2. Open vervolgens de administratie waarin u de externe gebruiker toegang wilt geven;
  3. Ga naar tabblad Administratie en klik op de knop 'Rechten';
  4. Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe gebruiker rechten te geven;
  5. Vul in het veld 'Gebruiker' het e-mailadres in van de externe gebruiker;
  6. Klik op de knop 'Opslaan' om de externe gebruiker op te slaan;
SF000002024_afbeelding_001

In de lijst aan de linkerkant van het scherm verschijnt nu de naam van de externe gebruiker. Deze gebruiker kan nu inloggen in zijn eigen versie van SnelStart 12 en uw online administratie openen. Voor het openen van offline administraties kunt u de betreffende gebruiker een back-up sturen.

Tips & Tricks

Wilt u een accountantskantoor dat werkt met SnelStart Accountant toegang geven, dan kunt u het kantoor kiezen.

Gerelateerde onderwerpen

Accountantskantoor toegang geven tot online administratie