Een lening boeken in SnelStart 12

In dit artikel vind je meer informatie over het boeken van een lening in SnelStart 12.

Er zijn diverse manieren om de rente en aflossing op de lening te boeken, wij adviseren je hiervoor je accountant te raadplegen. Zij kunnen je hierbij verder helpen.
SnelStart geeft geen boekhoudkundig advies.


Als je bijvoorbeeld bij het opstarten van je bedrijf een lening afsluit bij de bank dan komt deze als een schuld aan de bank op de balans van je onderneming te staan. Na het ontvangen van het bedrag op je bankrekening crediteer je het bedrag op een eigen grootboekrekening. Deze grootboekrekening is een balansrekening en heeft de functie 0.

1. Een lening boeken

Ga naar Boekhouden → Boekhouden → Dagboek Bank → Nieuw. In het veld boekingsdatum zet je de datum waarop je het bedrag hebt ontvangen op je rekening. Het veld Boekstuk is optioneel. In het veld Omschrijving geef je aan wat dit voor boeking is en tenslotte vul je in het veld Ontvangen het ontvangen bedrag in.
Ga daarna naar de kolom Grootboekrekening en vul de balansrekening voor deze lening in.
In het veld Credit staat het ontvangen bedrag. Klik op Opslaan.
Lees je bankafschriften in? Open dan het dagboek en ga naar de boeking van het ontvangen bedrag. Je hoeft hier alleen de boekingsregel aan te passen.

2. Een lening boeken met afsluitprovisie

Stel je sluit een lening af en de afsluitprovisie wordt ingehouden van het uit te keren bedrag. Ga naar Boekhouden → Boekhouden → Dagboek Bank → Nieuw.
In het veld boekingsdatum zet je de datum waarop je het bedrag hebt ontvangen op je rekening. Het veld Boekstuk vul je alleen in als je boekstuknummers gebruikt. In het veld Omschrijving geef je aan wat dit voor boeking is, vul tenslotte in het veld Ontvangen het ontvangen bedrag in.

Ga daarna naar de kolom Grootboekrekening en vul de balansrekening voor deze lening in. In het veld Credit staat het volledige leenbedrag, dus ontvangen bedrag + afsluitprovisie. Maak een tweede boekingsregel aan en kies daar de kostenrekening voor de afsluitprovisie. In het veld Credit zet je het bedrag van de afsluitprovisie negatief. Bewaar vervolgens de boeking met de knop Opslaan.
Lees je bankafschriften in? Open dan het dagboek en ga naar de boeking van het ontvangen bedrag. Je hoeft hier alleen de boekingsregel aan te passen.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee