Boekjaar afsluiten in SnelStart Web

In SnelStart Web kun je het boekjaar afsluiten. In dit artikel lees je hoe je dit doet.

1. Algemene informatie boekjaar afsluiten

Heb je geen rechten verleend aan een accountant? Dan krijg je aan het begin van het nieuwe boekjaar een melding over het afsluiten van het boekjaar. Als je wel rechten hebt verleend aan een accountant dan kan alleen de accountant het boekjaar afsluiten in SnelStart Web.

Je kunt na de melding direct het boekjaar afsluiten, maar je kunt het ook later doen. Als je ervoor kiest om dit later te doen, dan vind je de optie Boekjaar afsluiten bij je taken. Je kunt ook links in het overzicht klikken op Financieel en dan kiezen voor Jaarafsluiting. Zolang je het boekjaar nog niet afgesloten hebt, wordt in SnelStart Web het saldo van de balansrekeningen van het vorige jaar automatisch meegenomen naar het nieuwe boekjaar. Zo kun je gewoon verder werken in je boekhouding. In SnelStart 12 wordt het saldo niet automatisch doorgeteld. Daar is het beginsaldo van een balansrekening standaard nul euro aan het begin van het volgende jaar. In SnelStart 12 moet het boekjaar worden afgesloten voordat het saldo wordt meegenomen naar het volgende jaar.

Wanneer er in een administratie rechten zijn verleend aan een accountant dan kan alleen de accountant het boekjaar afsluiten in SnelStart Web.

2. Het boekjaar afsluiten in Web

Klik links in het overzicht op Financieel → Jaarafsluiting. Is dit de eerste keer dat je het boekjaar wilt afsluiten? Dan verschijnt er een scherm waarin je kunt aangeven:

  • Op welke grootboekrekening(en) de af te dragen of te ontvangen btw staat
  • Op welke grootboekrekening het te betalen of te ontvangen btw bedrag over de laatste periode of het afgelopen jaar moet worden geboekt.

Verschijnt deze melding niet, dan kun je deze btw-rekeningen nog controleren en instellen in stap 2 bij btw-instellingen.

Stap 1: Controleren of alles aanwezig is
SnelStart laat zien of er nog gemarkeerde boekingen zijn en welke openstaande inkoop- en verkoopfacturen in de administratie staan. Controleer deze boekingen en klik op Alles is bijgewerkt. 

Stap 2: Btw-rekeningen leegboeken
Voordat je het jaar kunt afsluiten moeten alle btw-aangiften voor dat jaar zijn verzonden. Heb je de laatste btw-aangifte nog niet verzonden? Dan ontvang je een melding in stap 2. Je moet eerst de btw-aangifte afronden. Daarna kun je verder gaan met de jaarafsluiting. Klik op btw-aangifte om direct de btw-aangifte af te ronden. 

Nadat de btw-aangifte is afgerond, klik je links in het overzicht weer op Financieel en vervolgens op Jaarafsluiting om verder te gaan met de jaarafsluiting. 

Alles alle btw-aangiften volledig zijn afgerond worden in stap 2 de btw-rekeningen getoond. Je ziet de totale btw die je nog moet afdragen of ontvangen. Dit saldo wordt automatisch op de balansrekening gezet, die meegaat naar de beginbalans in het nieuwe boekjaar.

De af te dragen btw wordt altijd in jouw voordeel afgerond. Het verschil tussen het berekende bedrag en het afgeronde bedrag wordt automatisch geboekt op betalingsverschillen.

Klik op btw-instellingen wijzigen om te controleren of de juiste btw-rekeningen staan ingevuld. Als alles goed staat klik dan op Dit klopt zo. 

Stap 3: Resultaat wegboeken
Aan het eind van het boekjaar is er een resultaat. Dit kan winst of verlies zijn. Het resultaat wordt overgeboekt naar een balansrekening.

In Stap 3 wordt het resultaat getoond. Je kunt dit direct wegboeken op de juiste grootboekrekeningen. Het resultaat wordt automatisch overgenomen van de kolommenbalans. Selecteer zelf de grootboekrekening waarop je het resultaat wilt wegboeken. 

Door een vinkje te zetten bij de optie Ik wil de winst verdelen is het mogelijk om de resultaten te verdelen over meerdere vennoten of partners. Je kunt per resultaat aangeven welk bedrag en/of welk percentage van het totale bedrag op de betreffende grootboekrekening moet worden geboekt. 

In deze stap worden ook de privé-stortingen en -opnamen verwerkt. Als je van je privérekening een bedrag stort op je zakelijke rekening, dan doe je een privé-storting. Hiermee verhoog je het eigen vermogen van je onderneming met het bedrag dat je hebt gestort. Omgekeerd geldt dat een privé-opname ten koste gaat van het eigen vermogen. Selecteer de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen. Als er gewerkt wordt met RGS dan worden de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen automatisch herkend en getoond door SnelStart. 

Klik op Opslaan als alles is gecontroleerd. 

3. Beginbalans en de tussenrekening balans

Nadat de jaarafsluiting is gedaan, zal SnelStart automatisch de beginbalans boeken in het dagboek Tussenrekening balans. Ga links in het overzicht naar Financieel → Beginbalans en memoriaal. Klik op het dagboek Tussenrekening balans. Hier zie je de automatisch geboekte beginbalans. Door te klikken op Wijzigen is het mogelijk om extra regels toe te voegen of wijzigen aan te brengen. 

4. Boekjaar afsluiting terugdraaien

Het kan zijn dat je de jaarafsluiting toch wilt terugdraaien. Ga links in het overzicht naar Financieel → Jaarafsluiting. Open de jaarafsluiting en klik op Opnieuw afsluiten. Een jaarafsluiting terugdraaien is alleen mogelijk bij het laatst afgesloten boekjaar. 

Wanneer je werkt met kostenplaatsen of marge/globalisatie dan is het niet mogelijk om het boekjaar af te sluiten in Web. Het boekjaar moet dan worden afgesloten in
SnelStart 12