Hoe gebruik ik SQL met SnelStart?

In dit artikel vind je meer informatie over het gebruik van SQL in versie 12.

Naast een geheel nieuw uiterlijk is ook het beheer van administraties op SQL-servers vereenvoudigd en verbeterd. Vanaf SnelStart 12 wordt door het programma zelf geen gebruiker meer aangemaakt met standaard gegevens. Het is alleen mogelijk aan te melden op een SQL-server met gegevens van een gebruiker die reeds is aangemaakt op de server of met de Windows-inloggegevens als de server zo is ingesteld.

Jij of je systeembeheerder, dient bij de inrichting van de SQL-server zorg te dragen voor het aanmaken van de benodigde gebruikers en/of het toegankelijk maken van de server voor Windowsgebruikers. Daarbij moeten de juiste rechten aan de gebruikers zijn toegewezen, zodat zij administraties kunnen openen en beheren.

Let op: het installeren, inrichten in beheren van een SQL-server valt buiten de ondersteuning van SnelStart.

Tips & Tricks
In oudere versies van SnelStart werd door het programma zelf een gebruiker aangemaakt met een standaard wachtwoord. Hiermee was het mogelijk aan te melden op de SQL-server en administraties aan te maken en te bewerken. Deze werkwijze is aangepast.