1. Boekhouden
  2. Marge en globalisatie

Rapportage marge verkopen in SnelStart 12

In SnelStart 12 kun je vanaf inBalans een rapportage opvragen van de totale marge verkopen. In dit artikel vind je hierover meer informatie.

Overzicht van marge verkopen maken

Ga naar Rapportage → Financieel en kies in de lijst ook voor Financieel. Kies vervolgens voor 

Marge-verkopen en geef in het venster een periode in. Klik op Afdrukvoorbeeld, Afdrukken of Exporteer.