MOSS verwerken in SnelStart 12

Vanaf inStap kun je, met een goede inrichting van je administratie, eenvoudig de benodigde gegevens uit SnelStart halen en ze vervolgens handmatig buiten SnelStart om aangeven. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.

1. Algemene informatie

Lever je telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten (digitale diensten) aan particulieren in andere EU-landen? Dan kun je gebruikmaken van de mini One Stop Shop-regeling (MOSS-regeling). Deze regeling biedt de mogelijkheid om btw die je over deze diensten moet betalen aan te geven via 1 land: het land waar je hiervoor geregistreerd staat.

Zowel in de EU gevestigde als niet in de EU gevestigde ondernemers kunnen aan deze regeling meedoen. Het is niet verplicht. Maak je geen gebruik van deze regeling? Dan moet je aangifte doen en btw betalen in alle landen waar je afnemers wonen.

2. De MOSS-regeling instellen

Stap 1: Aanmelden bij de belastingdienst dat je gebruikt maakt van de MOSS regeling
Ga naar de website van de Belastingdienst om je aan te melden voor de MOSS regeling. Dit gaat buiten SnelStart om.

Stap 2: Een nieuwe grootboekrekening voor de MOSS regeling maken
Ga naar tabblad Boekhouden → Grootboekrekening en maak een nieuwe grootboekrekening aan met nummer (kies zelf een nummer). Geef deze vervolgens de naam Omzet digitale diensten binnen EU en koppel de functie 0. Sla daarna de grootboekrekening op.

SF000001934_afbeelding_001


Stap 3: Een nieuw artikelomzetgroep voor de MOSS regeling maken
Ga naar tabblad Artikelen → Artikelomzetgroepen en maak een nieuwe artikelomzetgroep aan voor digitale diensten binnen EU. Vul in het tabel Algemeen bij Omzet Nederland de grootboekrekening in die je hierboven in stap 2 hebt gemaakt en sla de artikelomzetgroep op.

SF000001934_afbeelding_002


Stap 4: Voor elk land een artikel aanmaken
Ga naar tabblad Artikel → Artikelen en maak voor elk land waaraan je levert een artikel aan. Op de klantkaart staat de optie Omzetgroep. Selecteer hier de artikelomzetgroep hier je hierboven in stap 3 hebt gemaakt en sla het artikel op.

SF000001934_afbeelding_003


Stap 5: De factuur maken
Ga naar tabblad Factureren → Verkopen, selecteer de betreffende klant en kies het juiste verkoopsjabloon. Plaats het artikel van het juiste land in de orderregel en vul het bedrag in. Dit bedrag moet inclusief btw zijn. Daarna kun je de factuur opslaan.


Stap 6: Het overzicht opvragen
Ga naar het tabblad Rapportage → Artikelen. Kies in het submenu voor de optie Artikelen en selecteer de rapportage Omzetlijst artikelen. Selecteer in de tabel de artikelomzetgroep die is aangemaakt voor digitale diensten binnen EU en stel de gewenste periode in waarover je de btw moet aangeven. Klik vervolgens op Afdrukken of Afdrukvoorbeeld of exporteer de cijfers.

SF000001934_afbeelding_004


Rekenvoorbeeld uitsplitsen btw- en omzetbedrag
Er is nu een overzicht afgedrukt waarin voor elk land een totaalbedrag aan omzet, inclusief btw, is weergegeven. Voor de aangifte van de btw zal handmatig per land het btw- en het omzetbedrag moeten worden berekend. De berekende bedragen geef je vervolgens aan op het portaal van de belastingdienst.

  • Totaalbedrag inclusief btw = € 5663,00
  • Btw-percentage is 21%
  • Bereken btw-bedrag: (€ 5663,00 / 121) * 21 = € 982,83
  • Bereken omzetbedrag: € 5663,00 - € 982,83 = € 4680,17