De btw-aangifte bij marge en globalisatie in SnelStart 12

In SnelStart 12 kun je vanaf inBalans werken met marge en globalisatie via Verkopen. Vanaf inKaart kun je ook handmatig margeboekingen maken. In dit artikel vind je hierover meer informatie.

SnelStart werkt volgens de globalisatiemethode en niet volgens de individuele margeregeling. Dat betekent dat je de winstmarge per aangifte-tijdvak vaststelt en daarover Btw afdraagt. De winstmarge is het verschil tussen het totaal van alle marge-inkopen en het totaal van alle marge-verkopen.

Rekenvoorbeeld
In het onderstaande voorbeeld zijn margeartikelen ingekocht voor € 100,00 en verkocht voor € 200,00. Deze artikelen vallen onder het hoge Btw-tarief, dus wordt de Btw als volgt berekend:

  • (Verkopen over tijdvak - Inkopen over tijdvak) x 21/121 = btw-bedrag
  • (€ 200,00 - € 100,00) x 21/121 =  € 17,36

Waar wordt de btw geboekt?
De btw voor de margeregeling wordt in SnelStart geboekt op de grootboekrekening met de functie 27. Standaard is dat in SnelStart de grootboekrekening '1606 - BTW te betalen globalisatie'.

  • Je draagt alleen btw af als het saldo op de rekening 1606 positief is;
  • Bij een negatief saldo op rekening 1606 wordt de de afdracht doorgeschoven naar het volgende tijdvak;

Negatief saldo op rekening BTW te betalen globalisatie
Als er een groter bedrag aan margeartikelen is ingekocht dan er is verkocht, dan is er geen winstmarge. Je hoeft in dat geval geen btw af te dragen. De afdracht wordt dan doorgeschoven naar het volgende tijdvak.

SF000001196_afbeelding_001


Wanneer je een negatief saldo van je globalisatie hebt op 31 december, kun je bij de belastingdienst aanvragen om dit mee te nemen naar een volgend boekjaar. Je hebt dus nog ingekochte margeartikelen staan. In SnelStart moet dan een grootboekrekening worden aangemaakt op de Balans met functie 95 (bijvoorbeeld Globalisatie vorig jaar) en een grootboekrekening ook op de balans met functie 0 (bijvoorbeeld Overloop Globalisatie)

Op 1 januari van het nieuwe jaar maak je de volgende boeking in het dagboek memoriaal:

  1. Het negatieve saldo wat op 31 december van het voorgaande jaar op Inkoop Globalisatie staat boek je debet op de zojuist aangemaakte grootboekrekening met functie 95
  2. Dit zelfde bedrag boek je op de volgende regel credit op de zojuist aangemaakte grootboekrekening met functie 0.

SnelStart neemt het saldo mee in de berekening op de btw aangifte in het nieuwe jaar. Voor meer informatie over deze regeling kun je contact opnemen met de belastingdienst of hun website bezoeken.

Positief saldo op rekening BTW te betalen globalisatie
Als er een groter bedrag aan margeartikelen is verkocht dan er is ingekocht is er sprake van een winstmarge. Hierover dien je btw af te dragen. Op de btw-aangifte ziet dat er als volgt uit:

  1. De winstmarge is: € 1000,00 - € 625,00 = € 325,00
  2. Dit wordt dus een omzet van afgerond € 268,00 en een af te dragen Btw-bedrag op rekening 1606 van € 56,00
SF000001196_afbeelding_003


Na het berekenen van de Btw-aangifte maakt SnelStart automatisch een boeking in het dagboek Memoriaal. Hierbij wordt het Btw-bedrag credit geboekt op de rekening 1606 en debet op de rekening 7106. Met deze boeking wordt de omzet gecorrigeerd en wordt de afgedragen btw juist op de verlies & winstrekening vermeld.

De memoriaalboeking ziet er als volgt uit

SF000001196_afbeelding_004Meer weten over dit onderwerp?
Klik hier voor meer informatie over marge en globalisatie.