Download en installatie

Installatie - Melding Firewall bij opstarten SnelStart

Omschrijving

Als u SnelStart voor het eerst opstart na een installatie kan het gebeuren dat u een melding krijgt van uw firewall. Hierin wordt gevraagd of u SnelStart wilt toestaan verbinding te maken met het netwerk of internet. U kunt deze toegang bevestigen of toestaan.

SF000001062_afbeelding_001

Uitleg

Waarom maakt SnelStart verbinding met internet?

SnelStart maakt verbinding met het SnelStart Services Platform om uw inloggegevens en licentie te controleren. Ook om uw btw-aangifte te versturen is een verbinding met het internet nodig.