Download en installatie

Geen printers beschikbaar bij afdrukken

Omschrijving

Bij het afdrukken van facturen of overzichten vanuit SnelStart is het mogelijk dat u geen printerkeuze kunt maken. In het keuzescherm is het veld voor de printerkeuze grijs en kunnen er geen printers geselecteerd worden.

SF000002065_afbeelding_001


Uitleg

Oorzaak

Vanaf SnelStart 11.22 maakt SnelStart gebruik van Windows Management Instrumentation (WMI). Dit is een Windows programma-onderdeel dat de toegang regelt tot o.a. besturingssystem, apparaten en services. Als deze service is uitgeschakeld of niet goed functioneert, dan zullen de programma's die gebruik maken van WMI, waaronder SnelStart, ook niet goed functioneren. In geval van SnelStart betekent het dat de printerkeuze niet beschikbaar is.

Oplossing 1 (work around)

Een van de eenvoudigste opties is het wisselen van standaard printer in Windows. Dit doet u als volgt:

 1. Sluit SnelStart helemaal af;
 2. Ga naar het Windows configuratiescherm en kies voor de optie 'apparaten en printers weergeven';
 3. Klik met de rechter muistoets op een willekeurige ander printer dan de standaard printer;
 4. Kies voor de optie 'als standaard printer instellen';
 5. Start SnelStart weer op en probeer nogmaals een afdruk te maken;
 6. Als de printerkeuze nu wel beschikbaar is kunt u de juiste printer kiezen en afdrukken;
 7. Sluit SnelStart weer af en ga waar naar het configuratiescherm;
 8. Klik vervolgens met de rechter muistoets weer op de originele standaardprinter;
 9. Kies weer voor de optie 'als standaard printer instellen';
 10. Controleer of het afdrukken nog steeds werkt;

Als de gekozen printer het weer niet doet, kan het aan de printerdriver liggen. Vraag uw systeembeheerder dit op te lossen.

SF000002065_afbeelding_003

Oplossing 2 (work around)

Een tweede mogelijkheid is het opnieuw starten van enkele services in Windows. Dit kunt u zelf, maar het is aan te bevelen dit door uw systeembeheerder te laten doen. Dit doet u als volgt:

 1. Sluit SnelStart helemaal af;
 2. Open via het startmenu met 'services.msc' het beheervenster voor Lokale services;
 3. Herstart de volgende services door erop te klikken en te kiezen voor Herstarten:
  • Printerspooler;
  • Computerbrowser;
  • WMI;
  • WMI Performance Adapter;

4. Start SnelStart weer op en probeer nogmaals een afdruk te maken;

5. Als de printerkeuze nu wel beschikbaar is kunt u de juiste printer kiezen en afdrukken

SF000002065_afbeelding_002

Controle mogelijkheid

Heeft u de bovenstaande opties geprobeerd zonder resultaat, dan kunt u de WMI status bekijken via msinfo32.exe. Als hierbij de melding komt dat WMI de gegevens niet kan verzamelen, dan is er een probleem op uw systeem en ligt het buiten SnelStart. Schakel in dat geval uw systeembeheerder in om dit probleem te verhelpen.

Tips & Tricks

WMI-database opnieuw opbouwen (specialistisch)

Als tijdens de controle blijkt dat er een probleem is, dan kan dat mogelijk worden opgelost door de WMI-database opnieuw op te bouwen. Dit kan volgens het onderstaande stappenplan, maar vraagt een gedegen computerkennis.

Uitroepteken_test-1

LET OP! Laat het onderstaande stappenplan ALTIJD door een ervaren systeembeheerder uitvoeren! De SnelStart Klantenservice biedt geen ondersteuning bij het herstellen van uw systeem.

 1. Sluit SnelStart helemaal af;
 2. Ga naar C:\Windows\System32\Wbem\Repository;
 3. Kopieer alle bestanden die daarin staan als back-up;
 4. Open het Windows taakbeheer;
 5. Kies Bestand -> nieuwe taak uitvoeren -> services.msc -> OK;
 6. Zoek 'Windows Management Instrumentation' en stop de services;
 7. Ga terug naar taakbeheer Stop het proces Windows Explorer (explorer.exe in <= Windows 7, 'Windows Explorer' in Windows 8 en later)
 8. Ga naar de Services en start de 'Windows Management Instrumentation' weer;
 9. Ga terug naar taakbeheer Kies Bestand -> nieuwe taak uitvoeren -> explorer.exe -> OK;
 10. Start SnelStart weer op, printerkeuze zal beschikbaar zijn;,