Gebruikers en rechten - Algemene informatie

In SnelStart kan worden gewerkt op meerdere werkplekken en door meerdere gebruikers. Door de overgang naar een nieuw vereenvoudigd licentiemodel is er echter wel een aanzienlijke wijziging geweest waar het gebruikers en gebruikersrechten betreft.


1. Windows licentie (Boek-, Nota- en andere losse modules)

Je kocht voor elke werkplek een licentie voor een bepaald pakket en op die werkplek kon een onbeperkt aantal gebruikers afzonderlijk van elkaar werken met SnelStart. Per administratie kregen gebruikers rechten toegewezen. Per gebruiker kon dus worden aangegeven wat zij wel en niet mochten doen in de geopende administratie. 

 1. Elke gebruiker kon op elke werkplek een administratie openen
 2. Of de gebruiker erin kon werken was afhankelijk van de ingestelde rechten.

2. Online licentie (De pakketten inStap, inKaart, InBalans en InZicht.)

Per klant/hoofdgebruiker is er één licentie voor een bepaald pakket. De hoofdgebruiker kan extra gebruikers toevoegen die tegen een gereduceerd tarief van dezelfde licentie gebruik maken. De hoofdgebruiker en alle extra gebruikers hebben eigen gebruikersaccount met een eigen e-mailadres en wachtwoord. Hiermee kunnen zij op elke willekeurige computer in SnelStart 12 inloggen om het programma te activeren. Voor het openen van administraties geldt het volgende:

 1. De hoofdgebruiker is altijd beheerder en heeft volledige rechten.
 2. Extra gebruikers kunnen ook beheerdersrechten krijgen.
 3. Alleen een gebruiker met beheerdersrechten kan een administratie voor de eerste keer openen en bijwerken in SnelStart 12.
 4. De gebruiker met beheerdersrechten die de administratie voor de eerste keer opent wordt eigenaar van de administratie.
 5. Gebruikers met beheerdersrechten kunnen overige gebruikers toevoegen aan administratie en rechten geven.
 6. Overige gebruikers kunnen alleen administraties openen waaraan zij zijn toegevoegd
 7. Overige gebruikers kunnen alleen werken met programma-onderdelen waarvoor zij rechten hebben.

De beschreven functies van het nieuwe licentiemodel werken uitsluitend in combinatie met SnelStart 12.


De hoofdgebruiker in SnelStart
Op het moment dat je SnelStart aanschaft, wordt een SnelStart-account aangemaakt. Dit is het hoofdaccount van het bedrijf. Als hoofdgebruiker beschik je over alle rechten en heb je het volledige beheer over administraties en extra gebruikers. Je kunt:

 1. Administraties aanmaken en openen.
 2. Administraties voor de eerste keer openen en bijwerken in SnelStart 12.
 3. Alle administraties openen die onder zijn account vallen.
 4. Extra gebruikers aanmaken, wijzigen of verwijderen.
 5. Administraties eigendom maken van de account of weer vrijgeven.
Extra gebruikers met beheerdersrechten in SnelStart

Als de hoofdgebruiker een extra gebruiker aanmaakt kan deze beheerdersrechten krijgen. Hiervoor moet hij beschikken over een geldig e-mailadres van de betreffende gebruiker. Na het aanmaken van de gebruiker ontvangt deze op zijn e-mailadres een uitgebreide e-mail met vervolgstappen. Een gebruiker met beheerdersrechten kan:

 1. Administraties aanmaken en openen.
 2. Administraties voor de eerste keer openen en bijwerken in SnelStart 12.
 3. Administraties openen die onder zijn account vallen, tenzij hij hierin is geblokkeerd.
 4. Extra gebruikers aanmaken, wijzigen of verwijderen.
 5. Administratie eigendom van account maken.
Overige gebruikers in SnelStart

Als de hoofdgebruiker een extra gebruiker aanmaakt kan deze standaardrechten krijgen. Hiervoor moet hij beschikken over een geldig e-mailadres van de betreffende gebruiker. Na het aanmaken van de gebruiker ontvangt deze op zijn e-mailadres een uitgebreide e-mail met vervolgstappen. Bij het uitvoeren van deze vervolgstappen wordt een nieuw Mijn SnelStart-account aangemaakt met eigen inloggegevens. Met deze inloggegevens logt de nieuwe gebruiker in om de software te activeren en te kunnen gebruiken. Een gebruiker met standaardrechten kan:

 1. Administraties openen die onder zijn account vallen, tenzij hij hierin is geblokkeerd.
 2. Standaard gebruikers kunnen extra rechten krijgen voor het administratiebeheer.

Meer weten over dit onderwerp?

Gebruikersbeheer in SnelStart 12