Betalingstermijn in de factuuropmaak zetten

Omschrijving

Op elke factuur zijn de betalingscondities vermeld. Zo weet uw klant wanneer hij zijn factuur moet voldoen, of op welke datum u de factuur incasseert. Sinds SnelStart 12.20 zijn de betalingscondities in de basisfactuuropmaak niet meer vermeld in de voet van de factuur, maar staan ze in de kop. In de basisopmaak is een complete formule opgenomen, waardoor alle benodigde informatie wordt getoond. Als u een nieuwe administratie aanmaakt, dan wordt automatisch de standaard opmaakt gekozen, die is dus altijd direct klaar voor gebruik.

image-1Als u al langer met SnelStart factureert, dan bestaat de kans dat u zelf al eens handmatig de betalingscondities heeft aangepast. Met behulp van de onderstaande stappen en formules kunt u de door u gewenste voorwaarden op uw factuur plaatsen.
Uitleg

Regel met betalingscondities onderaan factuur plaatsen met formule
In het onderstaande stappenplan gaan we ervan uit dat onderin een vaste tekstregel staat, die we vervangen voor een formule.

 1. Selecteer hieronder de formule die u wilt gebruiken en kopieer deze met [CTRL+C];
 2. Ga naar het tabblad Facturen en klik op de knop 'Verkoopsjablonen';
 3. Selecteer in de lijst aan de linkerkant welk sjabloon u wilt aanpassen;
 4. Klik op de knop 'Opmaak wijzigen';
 5. Scroll helemaal naar beneden in de factuuropmaak tot u de regel met de betalingscondities ziet;
 6. Als hier een formuleveld staat (met een groene rand) ga dan door naar stap 10;
image-1

 1. Staat hier een vaste tekstregel, selecteer deze met de muis en verwijder hem;
 2. Klik in de gereedschapkist op de knop 'Formule' en sleep deze naar de plek onderin waar de tekstregel stond;
 3. Selecteer het veld en rek het uit tot over de hele breedte van de factuur;
 4. Dubbelklik in het formuleveld;
 5. Staat er een formule in het veld 'Formule', verwijder deze dan eerst helemaal;
image-1


 1. Plak de eerder gekopieerde formule met [CTRL+V] in het formuleveld dat u heeft leeg gemaakt;
 2. Klik op de knop 'OK' om de formule op te slaan;
 3. Sla de factuurslay-out op met de knop links boven in het venster;


  Standaardformule in SnelStart 12 (oude basisopmaak)
  De onderstaande formule is de formule die standaard in de factuuropmaak van SnelStart aanwezig was.
  iif([Hoofd].[fldTotaalBedrag]<0,"", iif([Hoofd].[fldBankieren],"Deze factuur wordt na " & [Hoofd].[fldBetalingsTermijn] & " dagen geïncasseerd.",iif([Hoofd].[fldBetalingsTermijn] >= 1,"Gaarne betaling binnen " & [Hoofd].[fldBetalingsTermijn] & " dagen met vermelding van: " &[Hoofd].[fldRelatiecode] & "/" & [Hoofd].[fldFactuurNummer], "Gaarne bij betaling vermelden: " &[Hoofd].[fldRelatiecode] & "/" & [Hoofd].[fldFactuurNummer]))) & iif([Hoofd].[fldLand]<>"Nederland" and [Hoofd].[fldBTWnummer]<>""," BTW Verlegd.","")

  Deze formule geeft het volgende resultaat:
 • Geen incasso, geen betalingstermijn: "Gaarne bij betaling vermelden: klantnr.*/factuurnr.*"
 • Geen incasso, wel betalingstermijn: "Gaarne betaling binnen xx* dagen met vermelding van klantnr.*/factuurnr.*"
 • Wel incasso: "Deze factuur wordt na xx* dagen geïncasseerd."
 • Toevoeging bij levering aan zakelijke klant in het buitenland: "BTW Verlegd."

Gegevens gemarkeerd met * worden automatisch door SnelStart ingevuld.

Betalingscondities met aantal dagen en incassokenmerk
De onderstaande formule is een vriendelijkere variant op de basisformule in SnelStart. Hierin wordt het IBAN vermeld en in geval van een automatische incasso ook het machtigingskenmerk.


iif([Hoofd].[fldTotaalBedrag]<=0,"",(iif([Hoofd].[fldBetalingsTermijn]=0,"Wij verzoeken u het factuurbedrag over te maken op onze bankrekening " & [Hoofd].[fldInstellingenIban] & ". Bij betaling graag vermelden: Klantnummer " & [Hoofd].[fldRelatiecode] & " en factuurnummer " & [Hoofd].[fldFactuurNummer] & ".",(iif([Hoofd].[fldIncassoMachtigingID]=>1,"Het factuurbedrag zal na " & [Hoofd].[fldBetalingsTermijn] & " dagen automatisch geïncasseerd worden van uw rekening " & DLookUp("fldIBAN","tblRelatie","fldRelatieID=" & [Hoofd].[fldRelatieID]) & ", met kenmerk " & DLookUp("fldKenmerk","tblIncassoMachtiging","fldIncassoMachtigingID=" & [Hoofd].[fldIncassoMachtigingID]) & ".","Wij verzoeken u het factuurbedrag binnen " & [Hoofd].[fldBetalingsTermijn] & " dagen over te maken op onze bankrekening " & [Hoofd].[fldInstellingenIban] & ". Bij betaling graag vermelden: Klantnummer " & [Hoofd].[fldRelatiecode] & " en factuurnummer " & [Hoofd].[fldFactuurNummer] & "."))))) & iif([Hoofd].[fldLand]<>"Nederland" and [Hoofd].[fldBTWnummer]<>""," Betreft intracommunautaire levering.","")

Deze formule geeft het volgende resultaat:

 • Geen incasso, geen betalingstermijn:
  "Wij verzoeken u het factuurbedrag over te maken op onze bankrekening NL13TEST0123456789*. Bij betaling graag vermelden: Klantnummer 125* en factuurnummer 20152365* ."
 • Geen incasso, wel betalingstermijn:
  "Wij verzoeken u het factuurbedrag binnen 30* dagen over te maken op onze bankrekening NL13TEST0123456789*. Bij betaling graag vermelden: Klantnummer 125* en factuurnummer 20152365*."
 • Wel incasso:
  "Het factuurbedrag zal na 30* dagen automatisch geïncasseerd worden van uw rekening NL13TEST0123456789* met kenmerk AIC2050101*"
 • Toevoeging bij levering aan zakelijke klant in het buitenland:
  "Betreft intracommunautaire levering."

Gegevens gemarkeerd met * worden automatisch door SnelStart ingevuld.Betalingscondities met datum en kenmerk
De onderstaande formule is een vriendelijkere variant op de basisformule in SnelStart. Hierin wordt het IBAN vermeld, het incassokenmerk en bovendien een datum in plaats van een aantal dagen.
iif([Hoofd].[fldTotaalBedrag]<=0,"",(iif([Hoofd].[fldBetalingsTermijn]=0,"Wij verzoeken u het factuurbedrag over te maken op onze bankrekening " & [Hoofd].[fldInstellingenIban] & ". Bij betaling graag vermelden: Klantnummer " & [Hoofd].[fldRelatiecode] & " en factuurnummer " & [Hoofd].[fldFactuurNummer] & ".",(iif([Hoofd].[fldIncassoMachtigingID]=>1,"Het factuurbedrag zal rond " & ([Hoofd].[fldDatum]+[Hoofd].[fldBetalingstermijn]) & " automatisch geïncasseerd worden van uw rekening " & DLookUp("fldIBAN","tblRelatie","fldRelatieID=" & [Hoofd].[fldRelatieID]) & ", met kenmerk " & DLookUp("fldKenmerk","tblIncassoMachtiging","fldIncassoMachtigingID=" & [Hoofd].[fldIncassoMachtigingID]) & ".","Wij verzoeken u het factuurbedrag voor " & ([Hoofd].[fldDatum]+[Hoofd].[fldBetalingstermijn]) & " over te maken op onze bankrekening " & [Hoofd].[fldInstellingenIban] & ". Bij betaling graag vermelden: Klantnummer " & [Hoofd].[fldRelatiecode] & " en factuurnummer " & [Hoofd].[fldFactuurNummer] & "."))))) & iif([Hoofd].[fldLand]<>"Nederland" and [Hoofd].[fldBTWnummer]<>""," Betreft intracommunautaire levering.","")

Deze formule geeft het volgende resultaat:

 • Geen incasso, geen betalingstermijn:
  "Wij verzoeken u het factuurbedrag over te maken op onze bankrekening NL13TEST0123456789*. Bij betaling graag vermelden: Klantnummer 125* en factuurnummer 20152365* ."
 • Geen incasso, wel betalingstermijn:
  "Wij verzoeken u het factuurbedrag voor 12-05-2015* over te maken op onze bankrekening NL13TEST0123456789*. Bij betaling graag vermelden: Klantnummer 125* en factuurnummer 20152365*."
 • Wel incasso:
  "Het factuurbedrag zal rond 12-05-2015* automatisch geïncasseerd worden van uw rekening NL13TEST0123456789* met kenmerk AIC2050101*"
 • Toevoeging bij levering aan zakelijke klant in het buitenland:
  "Betreft intracommunautaire levering."

Gegevens gemarkeerd met * worden automatisch door SnelStart ingevuld.