Download en installatie

Automatische updates - Algemene informatie

Omschrijving

SnelStart werkt met automatische updates. Door het gebruik van automatische updates hoeft u niet langer handmatig te controleren of er nieuwe updates zijn. SnelStart controleert na het opstarten en inloggen of er een nieuwe versie is en downloadt en installeert deze automatisch op de achtergrond. U hoeft hier zelf niets aan te doen. Na het afsluiten en opnieuw opstarten van SnelStart beschikt u meteen over de nieuwste versie.

Uitleg


Twee versies van het installatieprogramma

Automatische updates worden op gebruikersniveau geïnstalleerd, dus in het Windows-gebruikersprofiel op de computer van de gebruiker en niet meer in een zelf te bepalen map. In beheerde netwerksystemen of voor gebruikers van SnelStart Integratie kan dit ongewenst zijn. Voor deze groep gebruikers is een reguliere versie van het installatieprogramma beschikbaar. Er zijn dus twee versies van het installatieprogramma beschikbaar:

 • SnelStart met automatische update: Nieuwe versies worden automatisch geÏnstalleerd;
 • SnelStart zonder automatische updates: Dit is een setup-bestand met een versienummer;


SnelStart met Automatische updates (gemaksversie)

U downloadt hiervoor het juiste installatiebestand en installeert hiermee een volledige versie van SnelStart. Zodra er een nieuwe versie beschikbaar is, wordt deze op de achtergrond automatisch gedownload en geïnstalleerd. U krijgt hiervan in SnelStart een melding. Het enige dat u dan zelf nog hoeft te doen is het afsluiten en opnieuw opstarten van SnelStart.

Belangrijk om te weten:

 • Het installatiebestand voor SnelStart met automatische updates heeft geen versienummer meer;
SF000002205_afbeelding_001
 • SnelStart wordt geïnstalleerd in het gebruikersprofiel. Dat betekent dat het programma niet wordt geïnstalleerd in de map Program Files, maar in C:\Users\gebruikersnaam\AppData\Local\SnelStart\app-12.xx.
SF000002205_afbeelding_002
 • Bij de installatie kan niet gekozen worden voor een andere map;
 • Na het inloggen controleert SnelStart of er updates zijn en downloadt en installeert die;
 • U krijgt een melding na het installeren van een nieuwe update;
SF000002205_afbeelding_003
 • De nieuwe update wordt pas van kracht bij het opnieuw starten van SnelStart;


  SnelStart zonder automatische updates

Met het installatiebestand voor SnelStart 12.xx beschikt u over een volledige installatie van SnelStart, voor situaties waar een automatische update niet gewenst/mogelijk is. Denk hierbij aan:

 • Beheerde netwerksituaties: Waarbij de systeembeheerder het volledige installatieproces zelf in de hand wil houden en controleren;
 • Gebruikers met SnelStart Integratie (gateway): Hiermee voorkomt u dat automatisch nieuwe wijzigingen worden doorgevoerd, terwijl de softwareleverancier van uw koppeling deze nog niet heeft aangepast.


Belangrijk om te weten:

 • Elk installatiebestand heeft een eigen versienummer;
SF000002205_afbeelding_004
 • Standaard wordt SnelStart in de map Program files geïnstalleerd;
SF000002205_afbeelding_005
 • Bij de installatie heeft u de mogelijkheid een andere lokatie te kiezen voor de installatie;
 • Elke nieuwe update moet weer opnieuw handmatig worden geïnstalleerd;

  Gerelateerde onderwerpen

SnelStart installeren met automatische updates

SnelStart installeren zonder automatische updates