Beschikbaarheid administratie na abonnementsbeëindiging

Omschrijving

Het recht op het gebruik van uw administratie is van toepassing zolang u een abonnement heeft op één van de inPakketten van SnelStart, waarvoor steeds tijdig en volledig wordt betaald.

Als het abonnement wordt opgezegd of er niet tijdig wordt betaald, verandert de beschikbaarheid van uw administratie. Dit gebeurt als volgt:

Uitleg

Bij beëindiging van het abonnement

Indien de licentie van SnelStart afloopt, wordt de administratie op 'Alleen lezen' gezet. Dit geldt voor alle type administraties; online, lokaal en netwerk. Dit betekent dat u de gegevens nog kunt inzien, maar het is niet meer mogelijk om mutaties te doen. Muteren is alleen mogelijk met een lopend abonnement.
Daarna blijft de administratie nog 3 maanden beschikbaar op het SnelStart Services Platform. In deze drie maanden heeft u de mogelijkheid om uw administratie veilig te stellen.


Bij betalingsachterstand

Indien er een betaalachterstand is ontstaan, wordt na 28 dagen na de vervaldatum van de factuur, de administratie op 'Alleen lezen' gezet. De gegevens kunt u nog inzien, maar mutaties zijn niet meer mogelijk. Na 42 dagen na de vervaldatum van de factuur, gaat dezelfde procedure in als bij het beëindigen van een abonnement.
De accountant heeft na 28 dagen nog wel de mogelijkheid om in deze administratie te werken. Maar bij opzegging of, in het geval van een betaalachterstand na 42 dagen na de vervaldatum, zal ook de accountant geen mutaties meer kunnen doen in de administratie.